Now showing items 1-20 of 35

  • Provozní bezpečnost motorových vozidel na zemní a ropný plyn 

   Author: Řehák David; Supervisor: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Problematika nehodovosti na železničních přejezdech 

   Author: Rendl Tomáš; Supervisor: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rozhledové poměry na přechodu pro chodce 

   Author: Bečicová Radka; Supervisor: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití fotogrammetrie ve znalecké praxi 

   Author: Svatý Zdeněk; Supervisor: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rozdělení jízdních kol pro potřeby technického znalectví 

   Author: Novotný Miroslav; Supervisor: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Chování cyklistů v silničním provozu 

   Author: Nouzovský Luboš; Supervisor: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Podélné parkování - vzdálenosti vozidel 

   Author: Mordovanec Jakub; Supervisor: Schmidt Drahomír; Opponent: Brumovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-15)
  • Jízdní vlastnosti motocyklu pro znaleckou činnost 

   Author: Hradecká Lucie; Supervisor: Lenková Alžběta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Zařízení pro záznam fyzikálních veličin v automobilech 

   Author: Horálek Jan; Supervisor: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Metody pro identifikaci částí vozidel 

   Author: Strouhal Martin; Supervisor: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Dokumentace silničních dopravních nehod 

   Author: Nedvědová Andrea; Supervisor: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Adheze pneumatik a její měření 

   Author: Vopava Lukáš; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Maršík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Střet tramvaje s chodcem 

   Author: Hájková Barbora; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Pušman Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 

   Author: Scháno Martin; Supervisor: Schmidt Drahomír; Opponent: Žídek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích" je pomocí měřící techniky změřit data o rychlosti, intenzitě a skladbě dopravního proudu na silnici I/15 na úseku mezi Lovosicemi a Mostem, u obce ...
  • Základní ekonomická analýza nehod jednostopých motorových vozidel 

   Author: Kobosil Martin; Supervisor: Schmidt Drahomír; Opponent: Dvořáčková Alexandra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Bakalářská práce "Základní ekonomická analýza nehod jednostopých motorových vozidel" se zabývá problematikou nehod a vyčíslením ekonomických ztrát z dopravní nehodovosti jednostopých motorových vozidel. Věnuje se jejich ...
  • Bezpečnost železničních přejezdů 

   Author: Janků Vojtěch; Supervisor: Schmidt Drahomír; Opponent: Novák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce je rešerše nejdůležitějších informací z problematiky železničních přejezdů v České republice. Tento popis úvodní části práce vzešel ze současně užívaných směrnic, kdy je železniční přejezd uveden ...
  • Osobní transportér a bezpečnost jeho provozu 

   Author: Fogl Tomáš; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Maršík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem této bakalářské práce ,,Osobní transportér a bezpečnost jeho provozu" je zmapování používaných typů osobních transportérů s následným rozborem jejich částí a porovnání legislativ ohledně užívání v různých zemích. ...
  • Bezpečnost chodců na přechodech pro chodce v České republice a Dánsku 

   Author: Lehká Eva; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Šachlová Zora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Bezpečnost chodců na přechodech pro chodce v České republice a Dánsku" je poskytnutí informací o legislativních a technických opatřeních pro přecházení přes komunikace v kontextu sociokulturních ...
  • Vliv psychologických zklidňovacích prvků na řidiče vozidla 

   Author: Grabovská Lada; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Padělek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá zklidňováním dopravy na místních komunikacích a obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje jednotlivé přístupy ke zklidňování dopravy, legislativní požadavky a historický ...
  • Náraz vozidla do pevné překážky 

   Author: Mikulka Martin; Supervisor: Mičunek Tomáš; Opponent: Šachlová Zora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-20)
   Předmětem bakalářské práce "Náraz vozidla do pevné překážky" je vyhodnocení dopravních nehod, u kterých figuruje pevná překážka, dále popis jednotlivých druhů pevných překážek, které se vyskytují kolem pozemních komunikací, ...