Now showing items 1-20 of 28

   Subject
   Accident, rigid barrier, car, safety, tree, slope, column, crash barrier, forehead separate exit, impact, deformation, injury, risk, crash test. [1]
   Automobil, bezpečnost, černá skřínka, dopravní systémy [1]
   Automobile, Safety, black box, traffic systems [1]
   Bezpečnost provozu, měření rychlosti, dopravní nehoda [1]
   Child restraint systems, accident, injury [1]
   Dětské zádržné systémy, dopravní nehoda, poranění [1]
   Dopravní nehoda, pevná překážka, automobil, bezpečnost, strom, svah, sloup, svodidlo, čelo samostatného sjezdu, náraz, deformace, zranění, riziko, nárazový test. [1]
   Dopravní nehoda,pasivní bezpečnost silnic,celospolečenská ztráta,dopravně bezpečnostní deficit,Jihočeský kraj,Ústecký kraj [1]
   driving dynamics,impact dynamics,data measurement,data processing,sensor,signal [1]
   inland waterways, river cruise, legislation, ship accidents, waterway safety, freight shipping [1]
   Jednostopá motorová vozidla, motocykl, mechanika jednostopých vozidel, statistika nehodovosti, bezpečnost vozidel, ztráty z dopravní nehodovosti, predikce nehodovosti. [1]
   Jízdní dynamika,nárazová dynamika,měření dat,zpracování dat,senzor,signál [1]
   level crossing, sight conditions, security equipment at level crossings, cartridge indication, warning cross, barriers, safety inspection, accidents, legislative [1]
   ocelové svodidlo,metoda konečných prvků,dynamický model,LS--DYNA [1]
   Osobní transportér, bezpečnost, rovnováha, gyroskop, chodec, chodník, legislativa, Segway, akcelerometr, GPS. [1]
   Personal transporter, safety, balance, gyroscope, walker, walkway, legislation, Segway, accelerometer, GPS. [1]
   Politika bezpečnosti v dopravě, legislativa, účastníci provozu, charakteristika Dánska a ČR, psychologie účastníků provozu, vztah mezi účastníky provozu, výchova, osvěta, prevence, dopravní kampaně, přechod pro chodce, místo pro přecházení, dopravní značení, optické úpravy, fyzické úpravy, přechody řízené SSZ, světelné podmínky, bezbariérový přístup, školní stráž. [1]
   Restraint systems, transportation of dogs, safety systems [1]
   Single track vehicles, motorcycle, mechanics of single track vehicles, accident statistics, vehicle safety, econimic cost of road accident, traffic accident prediction. [1]
   steel barriers,finite element method,dynamics analysis,LS--DYNA [1]