Zobrazují se záznamy 1-20 z 22

   Klíčové slovo
   Accident, rigid barrier, car, safety, tree, slope, column, crash barrier, forehead separate exit, impact, deformation, injury, risk, crash test. [1]
   Automobil, bezpečnost, černá skřínka, dopravní systémy [1]
   Automobile, Safety, black box, traffic systems [1]
   Bezpečnost provozu, měření rychlosti, dopravní nehoda [1]
   Child restraint systems, accident, injury [1]
   Dětské zádržné systémy, dopravní nehoda, poranění [1]
   Dopravní nehoda, pevná překážka, automobil, bezpečnost, strom, svah, sloup, svodidlo, čelo samostatného sjezdu, náraz, deformace, zranění, riziko, nárazový test. [1]
   inland waterways, river cruise, legislation, ship accidents, waterway safety, freight shipping [1]
   Jednostopá motorová vozidla, motocykl, mechanika jednostopých vozidel, statistika nehodovosti, bezpečnost vozidel, ztráty z dopravní nehodovosti, predikce nehodovosti. [1]
   level crossing, sight conditions, security equipment at level crossings, cartridge indication, warning cross, barriers, safety inspection, accidents, legislative [1]
   Osobní transportér, bezpečnost, rovnováha, gyroskop, chodec, chodník, legislativa, Segway, akcelerometr, GPS. [1]
   Personal transporter, safety, balance, gyroscope, walker, walkway, legislation, Segway, accelerometer, GPS. [1]
   Politika bezpečnosti v dopravě, legislativa, účastníci provozu, charakteristika Dánska a ČR, psychologie účastníků provozu, vztah mezi účastníky provozu, výchova, osvěta, prevence, dopravní kampaně, přechod pro chodce, místo pro přecházení, dopravní značení, optické úpravy, fyzické úpravy, přechody řízené SSZ, světelné podmínky, bezbariérový přístup, školní stráž. [1]
   Restraint systems, transportation of dogs, safety systems [1]
   Single track vehicles, motorcycle, mechanics of single track vehicles, accident statistics, vehicle safety, econimic cost of road accident, traffic accident prediction. [1]
   Traffic Calming, Traffic Psychology [1]
   Traffic safety policy, legislation, road users , characteristic of Denmark and the Czech Republic, psychology of road users, the relationship between the road users, education, awareness, prevention, traffic campaigns, marked pedestrian crossing, unmarked pedestrian crossing, road signs, optical measures, physical measures, signalized pedestrian crossings, light conditions, accessibility for disabled users, school guard. [1]
   Traffic safety, speed measuring, car accident [1]
   vnitrozemské vodní cesty, říční plavba, legislativa, plavební nehody, bezpečnost na vodních cestách, vodní nákladní doprava [1]
   Zádržné systémy, přeprava psů, bezpečnostní systémy [1]