• Turbulence v úplavu 

      Autor: Příhoda David; Vedoucí práce: Capoušek Ladislav; Oponent práce: Kameník Milan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
      Cílem této bakalářské práce "Turbulence v úplavu" je poskytnout ucelený soubor informací o tomto jevu. Seznámit čtenáře s fyzikálními aspekty turbulence v úplavu, popsat minimální rozstupy používané v různých částech světa ...