Zobrazují se záznamy 63-82 z 226

   Klíčové slovo
   EC 135, service bulletin, fitting, pitot-static system, instrument panel [1]
   EC 135, servisní bulletin, závěsná kování, pitot-statický systém, přístrojová deska [1]
   EFB,paperless cockpit,AMC 20-25,EFB hazards and benefits,Weight & Balance software,MDM apps,Flight Duty & Rest apps [1]
   EFB,paperless cockpit,AMC 20-25,přínosy a rizika EFB,software ke stanovení hmotnosti a vyvážení,MDM aplikace,aplikace pro stanovení odpočinku posádky [1]
   Electronic flight bag, e-charts, Jeppesen, LIDO, Navtech [1]
   Fatigue, sleep, FRMS, standards for crew planning, examples of crew planning [1]
   first aid, emergency procedures, incapacitation in flight, medical supplies, cabin crew [1]
   Flight Plan, Flight Plan Processing, Air Traffic Control, IFPS, ERAS [1]
   Flight simulator, MFSX, AMD Eyefinity, Projectors, Copmuter, Software, Components [1]
   FNPT II, FSTD, trainer, simulator, ATO, EASA, QTG, Civil aviation authority [1]
   FNPT II, FSTD, trenažer, simulátor, ATO, EASA, QTG, Úřad civilního letectví [1]
   Free Route Airspace, Operating principles, Air Traffic Management [1]
   Free Route Airspace, provozní postupy, řízení letového provozu [1]
   Fueltankering, benefit, costs, random choice, types of operation, types of aircraft [1]
   Fueltankering, výhodnost, náklady, volba náhodných čísel, druhy provozu, typy letounů [1]
   general aviation, aerodrome Jasna, obstacle limitation surfaces, runway protection zone, visual aids to navigation [1]
   General aviation,flight data,analysis,safety management,flight recorder,SMS,FDM,FOQA [1]
   glider pilot, license, training curriculum, approved training organization, ATO [1]
   gliding,gliding competitions,championship procedures,organization,championship officials,safety,danger,risk,systematization,analysis [1]
   Global positioning system, Garmin GNS, VFR OTT (Over The Top), GPS training flights [1]