Zobrazují se záznamy 149-168 z 226

   Klíčové slovo
   Paralel runway,LKPR,SID,STAR,Rapid Taxiways,Restructuring,CTA,CTR,TMA,ATC [2]
   Paralelní dráha,LKPR,SID,STAR,Rapid Taxiways,Restukturalizace,CTA,CTR,TMA,ŘLP [2]
   passenger check-in, aviation security, self-service check-in, security acceptance [1]
   Passengers, child, uaccompanied minor, form, data [1]
   persons with disabilities, persons with reduced mobility, legislation, barrier-free travel, managing bodies of airport, air carrier, check-in [1]
   pilot klzáku, preukaz spôsobilosti, osnova výcviku, schválená výcviková organizácia, ATO [1]
   Piston engine, engine systems, thermodynamics, construction, Lycoming [1]
   Pístový motor, motorová soustava, termodynamika, konstrukce, Lycoming [1]
   pístový spalovací motor, air flow bench (přístroj na měření průtoku vzduchu), zvyšování výkonu motoru, naměřená data, úprava hlavy válců motoru, výběr komponentů motoru [1]
   Plánování posádek, letová doba, doba služby, omezení doby letové služby a služby a požadavky na dobu odpočinku, únava [1]
   podmínky letu podle přístrojů, vyhodnocení odchylek v letu, úpravy osnov výcviku PPL(A) [1]
   Pojištění,limity pojistného krytí,všeobecné pojistné podmínky,cestující,letecký dopravce [1]
   Postup hodnocení,LPV přiblížení,zavedení na letiště [1]
   postupy během přiblížení a přistání, 2D přiblížení, 3D přiblížení, kritická místa [1]
   postupy, nízká dohlednost, vybavení, letiště, ILS, instrument landing system [1]
   Pracovník údržby letadel, vzdělávací systém, výcvikové organizace, předpisy, teorie, znalosti, praxe, zkušenosti, kvalifikace, průkaz technika, kontinuální vzdělávání, organizace údržby, prognóza, trh práce, poptávka, věková analýza, Next Tech for NextGen [1]
   Precision instrument approach, GBAS, cost, Vodochody airpost. [1]
   Procedure of evaluation,LPV approach,introduction on airports [1]
   procedures, low visibility, equipment, airport, ILS, instrument landing system [1]
   proces odbavení zavazadel, třídění zavazadel, bezpečnostní kontrola, Letiště Praha [1]