Now showing items 247-266 of 303

   Subject
   Safety management system, safety, accident and incidents, human factor, hazard, risk, assessment of risk, aero club, safety indicators, factors and implementation [1]
   Safety, safety issues, State Safety Programme, State Safety Plan, data, analysis, reporting, risk [1]
   Sailplane, history, operational specifics, technical specification, economic status, VSO-10, Cirrus Standard, ASW-15, LS-1, Astir CS, test case, liability insurance, accident insurance, operation, maintenance, mixed structure, all composite construction, comparison, gliding competitions, insurance period, service bulletins. [1]
   SAR,identifying,surveying,portable devices,air medical services,IR tracking,guidance,L12,IZLID,Recco [1]
   SAR,vyhledávání,zaměřování,vyuţití přenosného zařízení,Letecká záchranná sluţba,IR zaměřování,L12,IZLID,Recco [1]
   satellite navigation module, simulator, navigation performace, new possibilities of flying RNAV, area navigation, preparation of parts, hardware, software, simulator operation [1]
   SBAS approach, SBAS avionics, navigation, GNSS, EGNOS, LPV, APV SBAS [1]
   secondary radar, mode S, SSR transpoder, lobe width, radar coverage, period of radar rotation [1]
   security check,efficiency of transport,airport,divesting process of passengers,sufficiency of passengers [1]
   security check,security,airport,conceptualization,UML,structured model [1]
   Supersonic transportation, speed of sound, sonic boom, aviation regulations, flight planning, time savings [1]
   Systém hlášení, Letecká nehoda, Incident, Hlášení, Bezpečnostní kultura, Provozní bezpečnost [1]
   Systém řízení bezpečnosti, bezpečnost, letecké nehody a incidenty, lidský činitel, nebezpečí, riziko, vyhodnocení rizika, aeroklub, indikátory bezpečnosti, faktory a implementace. [1]
   taxonomie,ontologie,konceptuální model,bezpečnost,systém hlášení leteckých událostí,událost v letectvtaxonomie,událost v letectví [1]
   taxonomy,ontology,conceptual model,safety,aviation reporting system,aviation occurrenctaxonomy,aviation occurrence [1]
   technical procedure manual,DSA a. s.,EASA,direction of commission,service center,logistic order,proccessing procedure [1]
   technicko-organizační manuál,DSA a. s.,EASA,nařízení komise,servisní středisko,logistické uspořádání,prováděcí postupy [1]
   Těžiště, Spotřeba paliva, Hmotnost a vyvážení, Nakládání letadel, Handling, Loadsheet, Lineární regrese [1]
   The Lido chart documentation, Luftansa Systems, The differences between Lido and Jeppessen chart documentation, The usage of Lido charts [1]
   time table, airport, public transport [1]