Zobrazují se záznamy 144-163 z 226

   Klíčové slovo
   Ochranný hlukový prostor, letecký hluk, výcvikový let, letiště Hradčany, předpis, ekonomika provozu [1]
   odbavenie cestujúcich, letecká bezpečnosť, samoobslužné odbavenie, bezpečnostné odbaveniodbavenie cestujúcich, bezpečnostné odbavenie [1]
   odbavení, proces, cestující, palubní vstupenka, inovace, odletová čekárna, historie, Letiště Václava Havla Praha, tekutiny, gely, aerosoly, otázky, bezpečnostní kontrola, pas, víza, terminál [1]
   odpovídač,TCAS,ADS-B,sekundární přehledový radar,mód A/C,mód S,simulace,Poissonův proces,reinterrogation rate,Dataflash,interference,nelineární [1]
   osoby se zdravotním postižením, osoby s omezenou pohyblivostí, legislativa, cestování bez bariér, řídící orgán letiště, letecký dopravce, odbavení [1]
   Paralel runway,LKPR,SID,STAR,Rapid Taxiways,Restructuring,CTA,CTR,TMA,ATC [2]
   Paralelní dráha,LKPR,SID,STAR,Rapid Taxiways,Restukturalizace,CTA,CTR,TMA,ŘLP [2]
   passenger check-in, aviation security, self-service check-in, security acceptance [1]
   Passengers, child, uaccompanied minor, form, data [1]
   persons with disabilities, persons with reduced mobility, legislation, barrier-free travel, managing bodies of airport, air carrier, check-in [1]
   pilot klzáku, preukaz spôsobilosti, osnova výcviku, schválená výcviková organizácia, ATO [1]
   Piston engine, engine systems, thermodynamics, construction, Lycoming [1]
   Pístový motor, motorová soustava, termodynamika, konstrukce, Lycoming [1]
   pístový spalovací motor, air flow bench (přístroj na měření průtoku vzduchu), zvyšování výkonu motoru, naměřená data, úprava hlavy válců motoru, výběr komponentů motoru [1]
   Plánování posádek, letová doba, doba služby, omezení doby letové služby a služby a požadavky na dobu odpočinku, únava [1]
   podmínky letu podle přístrojů, vyhodnocení odchylek v letu, úpravy osnov výcviku PPL(A) [1]
   Pojištění,limity pojistného krytí,všeobecné pojistné podmínky,cestující,letecký dopravce [1]
   Postup hodnocení,LPV přiblížení,zavedení na letiště [1]
   postupy během přiblížení a přistání, 2D přiblížení, 3D přiblížení, kritická místa [1]
   postupy, nízká dohlednost, vybavení, letiště, ILS, instrument landing system [1]