Zobrazují se záznamy 78-97 z 226

   Klíčové slovo
   general aviation, aerodrome Jasna, obstacle limitation surfaces, runway protection zone, visual aids to navigation [1]
   General aviation,flight data,analysis,safety management,flight recorder,SMS,FDM,FOQA [1]
   glider pilot, license, training curriculum, approved training organization, ATO [1]
   gliding,gliding competitions,championship procedures,organization,championship officials,safety,danger,risk,systematization,analysis [1]
   Global positioning system, Garmin GNS, VFR OTT (Over The Top), GPS training flights [1]
   Globální polohovací systém, Garmin GNS, VFR OTT (Over The Top), Výcvik letu podle GPS [1]
   GNSS systems,GNSS interference,jamming,spoofing,airport,airplane,satellite,systems for detecting interference,GNSS augmentation,examples of interference,relevance of interferenc [1]
   GNSS systémy,GNSS rušení,jamming,spoofing,letiště,letoun,satelit,systémy pro odhalení rušení,GNSS zpřesnění,příklady rušení,závažnost rušení [1]
   GNSS, bezmotorové létání, SPL, GLD, navigace, letový zapisovač, FR, FLARM, IGC [1]
   GNSS, gliding, soaring, SPL, GLD, navigation, flight recorder, FR, FLARM, IGC [1]
   GNSS, teoretická výuka, VFR, průkaz způsobilosti pilota, RNP APCH [1]
   GNSS, Theoretical Training, VFR, Pilot Licence, RNP APCH [1]
   GNSS,Lety VFR,Potencionálně nebezpečné situace,Použití GNSS za letu,GNSS ve výcviku pilotů [1]
   GNSS,VFR flighs,potentionally hazardous situations,The usage of GNSS devices,Use of GNSS in pilot training [1]
   Helicopter, maneuverability, navigation, air rescue service, VMC, IMC, IFR, VFR, PinS [1]
   Historie, deregulace, letištní poplatky, hlukové poplatky, emisní povolenky, cena, letecký dopravce, letiště [1]
   History, deregulation, airport charges, noise charges, emission allowances, prices, airline, airport [1]
   hluk, lidské zdraví, hlukové limity, ochranné hlukové pásmo, izofona, Letiště Praha, monitoring hluku, paralelní dráha [1]
   human performance, fatigue, alcohol, aviation, flight simulator [1]
   hypoxia, normobaric hypoxia, acceleration of gravity, combined load, Lower Body Negative Pressure - LBNP, Hypoxico [1]