• Modernizace vrtulníku EC135 dle SB EC135-71-033 

      Autor: Parýzek Tomáš; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Buchta Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-23)
      Bakalářská práce se zabývá provedením modernizace vrtulníku EC 135. Součástí práce je kompletní přehled dílčích částí procesu od vydání legislativních dokumentů po zálet stroje. Zaměřuje se na popis vybraných konstrukčních ...