Now showing items 1-12 of 12

  • Analýza rizik v letecké dopravě z pohledu regulátora 

   Author: Žižkovská Aneta; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Havlová Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Diplomová práce popisuje základní metody k hodnocení rizik, aktuální bezpečnostní problémy získané z dat poskytnutých Úřadem civilního letectví. V práci je dále pro-vedeno porovnání pořadí závažnosti faktorů pomocí metody ...
  • Integrace a vyhodnocení dat z výroby a provozu pohonných jednotek letadel 

   Author: Harsányiová Bianka; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Sekerešová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cieľom tejto práce je na základe analýzy dát identifikovať nedostatky a možnosti pre zlepšenie súčasného systému zberu dát o nezhodných výrobkoch v Spoločnosti GE Aviation Czech. Práca obsahuje popis zberu dát v procese ...
  • Konceptualizace procesů bezpečnostní kontroly cestujících letiště 

   Author: Havlíček Jakub; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Špák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Cíl této práce je vytvoření strukturovaného konceptuálního modelu klíčových částí bezpečnostní kontroly cestujících. Klíčové části jsou vybrány z legislativních dokumentů popisující bezpečnost. Jedná se o dokumenty jako ...
  • Konceptualizace vybraných částí modelu bezpečnosti STAMP 

   Author: Guskova Natalia; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Kostov Bogdan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Cílem předložené bakalářské práce "Konceptualizace vybraných částí modelu bezpečnosti STAMP" je vytvoření konceptuálního modelu s využitím ontologií. Model je tvořen ze dvou částí, které jsou identifikovány jako klíčové v ...
  • Metodika pro zdůvodnění investic do bezpečnosti 

   Author: Červená Veronika; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Stojić Slobodan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Účelom diplomovej práce je navrhnúť postup pre zdôvodňovanie investícií do bezpečnosti v leteckej doprave. Práca je zameraná na výber bezpečnostných udalostí z prostredia letiskovej infraštruktúry, ktoré sú následne ...
  • Návrh koncepce výukového materiálu letecké angličtiny pro piloty 

   Author: Fanta Matěj; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Růčka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Tato bakalářská práce popisuje proces publikace a zásady pro zpracování učebnic. Práce je založena na analýze učebnic a kurzů letecké angličtiny, které jsou mezi sebou následně porovnány. S využitím této analýzy je vytvořen ...
  • Návrh konceptuálního strukturovaného modelu standardních leteckých taxonomií 

   Author: Grötschelová Kateřina; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Ahmad Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Cílem mé bakalářské práce je na základě ontologie navrhnout konceptuální model zvolené části letecké taxonomie RIT (Reduced Interface Taxonomy). První část práce obsahuje popis systému hlášení leteckých událostí, existující ...
  • Návrh metodologie vyhodnocení ukazatele výkonnosti v bezpečnosti pro oblast ATM 

   Author: Štumbauer Oldřich; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Štumper Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Vývoj bezpečnosti řízení letového provozu se v posledních letech soustředí na využívání bezpečnostních výkonnostních indikátorů. Cílem diplomové práce je navržení metody hodnocení systému s indikátory bezpečnosti a porovnání ...
  • Optimalizace výpočtu časů revizí Boeing B737 v údržbové organizaci ČSAT 

   Author: Kála Martin; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Uhrinčko Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Plánování revizí letadel a výpočtu doby revize letadla je založeno na zvážení mnoha vlivů. Tedy výpočet revizní doby je v mnoha případech zatížen, nebo může býti zatížen, chybou. Tato práce napomáhá s odhadem času neplánovaných ...
  • Problematika SES II v systému řízení letového provozu 

   Author: Lališ Andrej; Supervisor: Duša Tomáš; Opponent: Černá Aneta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Resilience Assessment Grid ve výrobě letadlové techniky 

   Author: Frederika Sekeľová; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Kučera Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Predmetom tejto diplomovej práce je predstavenie konceptu bezpečnosti "Safety-II" a nástroja merania odolnosti systému Resilience Assessment Grid (RAG) a posúdenie jeho aplikovania vo výrobe lietadlovej techniky. Pre ...
  • Vyhodnocení spolehlivosti mechanického a olejového systému leteckého motoru 

   Author: Simona Bolčeková; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Kostov Bogdan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Cieľom diplomovej práce je analyzovať a popísať súčasnú situáciu spoľahlivostných metód využívaných v leteckom priemysle, identifikovať ich limitácie a nedostatky a navrhnúť spôsoby na ich zlepšenie. Prvé kapitoly obsahujú ...