Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Změny v nákladní letecké dopravě způsobené pandemií COVID-19 

  Autor: Václav Jisl; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Honek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
  Cílem práce „Změny v nákladní letecké dopravě způsobené pandemií Covid-19“ je podat podrobný přehled o změnách, které se v odvětví nákladní letecké dopravy odehrály v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 a bojem proti ...
 • Sdílení osobních automobilů jako integrální součást "chytrých" měst 

  Autor: Kamilla Salimova; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
  Tato bakalářská práce je zaměřená na vyhodnocení problematiky sdílených automobilů v konceptu „chytrých měst“ v České republice a v zahraničí. V teoretické části práce je popsaný koncept „chytré město“ a s ním spojené ...
 • Analýza parkovacích domů 

  Autor: Jan Sochor; Vedoucí práce: Faifrová Veronika; Oponent práce: Zabilanský Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
  Předmětem bakalářské práce „Analýza parkovacích domů“ je statická doprava, kdy v teoretické části je přiblíženo její fungování, jak je ovlivněna legislativou a normami, jak by správně měl vypadat management parkování ve ...
 • Vliv počasí na intenzitu cyklistické dopravy v Praze 

  Autor: Gauhar Ussipbek; Vedoucí práce: Kříž Milan; Oponent práce: Benedikt Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
  Předmětem bakalářské práce „Vliv počasí na intenzitu cyklistické dopravy v Praze“ je zjištění závislosti používání jízdních kol lidmi na povětrnostních podmínkách pomocí analýzy a zpracování dat. V první části práce je ...
 • Využití elektromobility v silniční nákladní dopravě 

  Autor: Tomáš Komárek; Vedoucí práce: Dvořáčková Alexandra; Oponent práce: Smíšek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Předmětem této diplomové práce je ekonomické hodnocení možného využití elektromobility v silniční nákladní dopravě, konkrétně pro kategorii lehkých užitkových vozidel. První část práce se zabývá charakteristikami v dopravě, ...
 • Racionalizace skladovacích prostor ve vybrané společnosti 

  Autor: Ondřej Kopta; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Hruška Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Předmětem této diplomové práce je racionalizace skladovacích prostor společnosti AUTO KOPTA s.r.o., která se zabývá velkoobchodním a maloobchodním prodejem náhradních dílů a příslušenství pro nákladní, přípojná a osobní ...
 • Změny v kalkulaci nákladní letecké dopravy v letech 2019 a 2020 

  Autor: Dar'ya Medyantseva; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Cílem diplomové práce „Změny v kalkulaci nákladní letecké dopravy v rocích 2019 a 2020“ je prozkoumat stavy letecké nákladní dopravy v letech 2019 a 2020, identifikovat změny, ke kterým došlo vlivem šíření nemoci Covid-19, ...
 • Optimalizace jízd Senior taxi 

  Autor: Magdaléna Beťková; Vedoucí práce: Rybičková Alena; Oponent práce: Marval Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Diplomová práce se zabývá vyhledáváním nejvhodnějších tras služby Senior taxi, která je určená pro přepravu seniorů a zdravotně znevýhodněných osob. Nejdříve je vysvětlena problematika strachu seniorů z řízení, služeb ...
 • Obměna dopravního parku vybrané společnosti 

  Autor: Monika Trepešová; Vedoucí práce: Dvořáčková Alexandra; Oponent práce: Čečák Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Předmětem diplomové práce „Obměna dopravního parku vybrané společnosti“ je zhodnocení přínosu obměny dopravního parku vybrané expresní kurýrní společnosti za elektromobily. Účelem změny je zařazení se mezi ekologii podporované ...
 • Prověření tras dálkových vlaků na trati Praha - Beroun 

  Autor: Kristián Fišl; Vedoucí práce: Janoš Vít; Oponent práce: Baudyš Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Předložená práce je zaměřena na problematiku provozní koncepce na trati Praha – Beroun. V práci je provedena analýza současné provozní koncepce jak příměstské, tak dálkové dopravy na této relaci. Z analýzy plynou omezující ...
 • Analýza možností zavedení multimodální přepravy 

  Autor: Roman Belinov; Vedoucí práce: Teichmann Dušan; Oponent práce: Dorda Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou možností zavedení multimodální přepravy v rámci spediční společnosti Don Expedice. Úvodní část práce se zaměřuje na obecný význam dopravy pro společnost, pojednává o členění dopravy ...
 • Analýza procesu monitoringu využívání parkovacích míst 

  Autor: Rozálie Metelková; Vedoucí práce: Mocková Denisa; Oponent práce: Kozel Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Předmětem této bakalářské práce „Analýza procesu monitoringu parkovacích míst“ je analyzovat současný stav monitoringu parkovacích zón v Praze a na základě výsledků této analýzy navrhnout řešení za pomoci aparátu teorie grafů
 • Validace efektivity současného systému distribuce učebnic 

  Autor: Jan Tarabec; Vedoucí práce: Teichmann Dušan; Oponent práce: Kozel Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Cílem bakalářské práce je ověřit na základě dostupných dat efektivitu distribuce ve firmě zabývající se distribucí učebnic po celé České republice. První část práce je teoretická, ve které jsou charakterizovány jednotlivé ...
 • Elektromobilita jako nástroj zvyšování kvality MHD 

  Autor: Michal Mieszek; Vedoucí práce: Vančura Pavel Edvard; Oponent práce: Otradovec Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Předmětem bakalářské práce „Elektromobilita jako nástroj zvyšování kvality MHD“ je zhodnocení aktuálního stavu elektromobility ve veřejné dopravě. První část je věnována historii, současnému stavu a obecně teoretickým ...
 • Racionalizace zásob ve vybrané společnosti 

  Autor: Petr Valena; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Seidlová Andrea
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Tato bakalářská práce uvedena pod názvem Racionalizace zásob ve vybrané společnosti řeší na základě analýzy konkrétní problematiku. V první části je uvedena teorie logistiky v oblasti zásob. V druhé části práce je ...
 • Návrh nové koncepce obsluhy města Kralupy nad Vltavou autobusovou dopravou 

  Autor: Anežka Králová; Vedoucí práce: Vávra Rudolf; Oponent práce: Beránek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Předmětem bakalářské práce „Návrh nové koncepce obsluhy města Kralupy nad Vltavou autobusovou dopravou“ je analyzovat a zhodnotit dopravní obslužnost města Kralupy nad Vltavou a na základě této analýzy vytvořit nový návrh ...
 • Návrh modelu spolupráce mezi silniční a železniční nákladní dopravou v ČR 

  Autor: Monika Ignačáková; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Vařacha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Předmětem této práce je analýza současných problémů nákladní dopravy v České republice. Na základě této analýzy navržení modelu ideální spolupráce silniční a železniční nákladní dopravy, vyhodnocení hybných sil s vlivem ...
 • Řazení položek v distribučním centru zvolené firmy 

  Autor: Ondřej Jánský; Vedoucí práce: Rybičková Alena; Oponent práce: Večeřa Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Předmětem bakalářské práce je optimalizovat rozmístění položek v distribučním centru vybrané společnosti. Teoretická část obsahuje popis vybrané společnosti, distribuční logistiky, skladových systémů a skladových procesů. ...
 • Metody výběru jízdného v MHD 

  Autor: Michaela Naimanová; Vedoucí práce: Baroch Václav; Oponent práce: Koloušek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Předmětem této bakalářské práce jsou metody výběru jízdného v MHD ve světě. Úvodní část se zabývá zkoumáním historického vývoje vybraných metod a dále popisem metod stávajících na konkrétních příkladech. V další části je ...
 • Hodnocení investičního projektu 

  Autor: German Maslov; Vedoucí práce: Pastor Otto; Oponent práce: Zmatlík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Diplomová práce se zabývá hodnocením a analýzou investičního projektu. Analýza v této práci je provedena na základě různých kritérií ekonomické efektivnosti. Práce bude rozdělena do dvou částí. V první teoretické části ...

Zobrazit další