Now showing items 1-8 of 8

  • Automobilový simulátor pro vývoj inteligentních systémů klimatického komfortu 

   Author: Hercik Karel; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Šotola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Automobilový simulátor pro vývoj inteligentních systémů klimatického komfortu" je návrh interaktivního automobilového simulátoru, ve kterém bude možné vyvíjet nové HVAC systémy, které budou na ...
  • Optimalizace řízení HEV s důrazem na metodiku měření spotřeby paliva WLTP 

   Author: Jolana Heřmanová; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem diplomové práce "Optimalizace řízení HEV s důrazem na metodiku měření spotřeby paliva WLTP" je sestavit model dvou konceptů hybridních elektrických vozidel. Cílem práce je navrhnout strategii řízení HEV a ...
  • Reakční čas řidičů 

   Author: Borecký Petr; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   V této práci je řešena reakční doba řidiče a její délka vzhledem k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V úvodní části je rozebrána reakční doba včetně aspektů, které jí ovlivňují. Dále následuje měření reakčních ...
  • Simulace systému carsharingu elektromobilů ve velkých městech 

   Author: Rozhdestvenskiy Dmitry; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Simulátorový experiment zaměřený na detekci mikrospánků za volantem 

   Author: Řeháková Anna; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Novák Mirko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-01)
  • Užitečné vizuální pole řidiče 

   Author: Nádeník David; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Novák Mirko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce se zabývá užitečným vizuálním polem řidiče. V teoretické části se zaměřuje na vizuální pole řidiče, na vliv vizuálních faktorů na bezpečnost jízdy a na problematiku reklamních zařízení podél pozemních ...
  • Zajištění a uložení nákladu na vozidlech při přepravě po silnici 

   Author: Janda Milan; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Šotola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-01)
  • Zvukový modul pro interaktivní vozidlový simulátor 

   Author: Lorinc Matúš; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou zvuku a zvukové simulace na automobilovém trenažéru, ktera je nejvíce přehlížený aspekt pro simulaci jízdy automobilu. Při jízdě skutečného automobilu jsou zvuky motorů, pneumatik, ...