Now showing items 298-317 of 333

  • Vícevozová železniční jednotka pro přepravu kontejnerů 

   Author: Kučera Tomáš; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Rovenský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv dlouhodobého stárnutí na vybraná asfaltová pojiva 

   Author: Kudlík Jiří; Supervisor: Vacín Otakar; Opponent: Fiedler Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem diplomové práce "Vliv dlouhodobého stárnutí na vybraná asfaltová pojiva" pojednává o vlivu krátkodobého a dlouhodobého stárnutí na modifikovaná asfaltová pojiva. Práce je pomyslně rozdělena na teoretickou a ...
  • Vliv dopravy na životní prostředí v Praze a analýza možností jeho regulace 

   Author: Sachl Miroslav; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Branžovský Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-01)
  • Vliv odbavovacích systémů na cestovní dobu linek MHD 

   Author: Jandová Tereza; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Cílem diplomové práce "Vliv odbavovacích systémů na cestovní dobu linek MHD" je zanalyzování současných odbavovacích systémů užívaných v České republice a porovnání dvou základních typů odbavení z hlediska vlivu na cestovní ...
  • Vliv osvětlení na funkčnost migračních objektů 

   Author: Jurenka Josef; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv otvorů v protihlukových stěnách na akustickou situaci 

   Author: Šiklová Anna; Supervisor: Ládyš Libor; Opponent: Matoušek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Cílem této práce bylo zhodnotit vliv otvorů v protihlukových stěnách na akustickou situaci za stěnou v závislosti na typech a velikosti otvorů. Bylo provedeno měření hluku ve třech vybraných lokalitách pro tři různé typy ...
  • Vliv rychlosti na akustickou situaci na komunikaci Strakonická v Lahovičkách 

   Author: Baroch Ondřej; Supervisor: Ládyš Libor; Opponent: Matoušek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato práce se zabývá zjištěním a popisem akustické situace na čtyřpruhové komunikaci Strakonická v obci Lahovičky v Praze. V úvodní části práce je seznámení se základními pojmy z akustiky a také je zde uvedena legislativa ...
  • Vliv severozápadní části MO na kvalitu ovzduší v Praze 

   Author: Jelínková Barbara; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Jareš Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce řeší vliv severozápadní části Městského okruhu na znečištění ovzduší. Je zde popsán podrobný vývoj MO, znečišťující látky vyprodukované mobilními zdroji a jejich možné výpočty v rozdílných emisních modelech. ...
  • Vliv stylu jízdy českých a německých řidičů na kapacitu okružních křižovatek 

   Author: Wranová Markéta; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Smělý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce Vliv stylu jízdy českých a německých řidičů na kapacitu okružních křižovatek je prověření hypotézy, podle které bývá výsledná kapacita českých okružních křižovatek často nižší, než by měla být na ...
  • Vliv vegetace na světelnou situaci kolem dopravních cest 

   Author: Makarčuková Teťana; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Tato práce řeší problematiku osvětlení podél komunikací v extravilánu v návaznosti na dopravní nehody způsobené střety se zvěří. K řešení byly vybrány 3 lokality s podobnou charakteristikou, podklady byly získány nočním ...
  • Vlivy vegetace podél dopravních cest z hlediska bezpečnosti dopravy 

   Author: Svobodová Kateřina; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Pecherková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Diplomová práce se zabývá výsadbou vzrostlé zeleně podél dopravních cest s důrazem na podélné vzdálenosti mezi nimi. Popisuje výhody a zápory vysazované zeleně, které má pro dopravní komunikace. Zkoumány jsou úseky v České ...
  • Využití dopravních modelů k analýze křižovatek na ul. Dr. Edv. Beneše v Bruntále 

   Author: Koupilová Lenka; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Šilar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   Diplomová práce "Využití dopravních modelů k analýze křižovatek na ul. Dr. E. Beneše v Bruntále" analyzuje současnou situaci křižovatek. Zabývá se návrhem tří různých variant prostorového uspořádání křižovatek a následným ...
  • Využití ochranných pruhů pro cyklisty v praxi 

   Author: Kohout Petr; Supervisor: Koubek Michal; Opponent: Havelka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem této diplomové práce je analyzovat platnou legislativu k jednotlivým prvkům pro cyklisty používaných v hlavním dopravním prostoru, vyhodnotit chování cyklistů a řidičů motorových vozidel na komunikacích s ochrannými ...
  • Využití simulačního prostředí pro ověřování různých způsobů řízení dopravy na vybrané oblasti 

   Author: Kapitán Jan; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Přikryl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití systému sledování polohy vozidel v operativním řízení provozu 

   Author: Veselý Václav; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Kadavý Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Využití systému TramTrain v podmínkách České republiky 

   Author: Velek Petr; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Jareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-28)
   Diplomová práce usiluje o posouzení realizovatelnosti a společenské prospěšnosti v minulosti zhotovených projektů zřízení systému Tram - train k obsluze metropolitních a konurbačních území České republiky. V první části ...
  • Využití systému vlakotramvaje v oblasti mezi Plzní a Plasy 

   Author: Velek Petr; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-11)
   Obsahem diplomové práce je projekt výstavby systému Tram-Train ve spádové oblasti železniční trati č. 160 mezi Plzní a Plasy. Projekt diplomové práce zahrnuje variantní návrh modernizace železniční trati v úseku Plzeň ...
  • Zhodnocení variant přeložky silnice II/154, Třeboň 

   Author: Nikola Brejchová; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Humlhans Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-10)
   Předmětem diplomové práce je posouzení variant přeložky silnice II/154 u Třeboně, tedy variant A, B, C, D a E. Obsahem práce je zhodnocení navržených variant z hlediska vlivu na životní prostředí, dopadu na obyvatelstvo, ...
  • Zhodnocení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy 

   Author: Karolína Nováková; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Pejšová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem diplomové práce je posouzení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy, tedy varianty ZUR a Regionální varianty. Obsahem práce je zhodnocení silničního okruhu z hlediska vlivu na životní prostředí, ...
  • Zhodnocení variant úprav traťového úseku Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec 

   Author: Vodák David; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Stoulil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem diplomové práce "Zhodnocení variant úprav traťového úseku Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec" je nalézt nejlepší možný způsob úpravy trati 225 v úseku Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec. V úvodní části ...