Now showing items 21-40 of 3301

  • Aplikace Geofence pro bezpečnou interakci s vozidly IZS 

   Author: Tereza Kunclová; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Rek Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Vozidla integrovaného záchranného sboru (IZS) jsou kvůli výjimkám z pravidel silničního provozu vystavena vyššímu riziku v dopravě. V důsledku toho vzniká mnoho bezpečnostních problémů. Kombinace překračování rychlostních ...
  • Analýza rozhraní železniční infrastruktury Konceptu Železnice 4.0. 

   Author: Daniel Chlebek; Supervisor: Leso Martin; Opponent: Dobiáš Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá novým přístupem k realizaci infrastruktury zabezpečovacího zařízení v České republice s cílem analyzovat principy distribuovaných digitálních technologií. Práce rozvádí Koncept Železnice ...
  • Využití LPWAN sítí k analýze dopravního zatížení průmyslového areálu 

   Author: Martin Franc; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Töpfer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Předmětem této bakalářské práce „Využití LPWAN sítí k analýze dopravního zatížení průmyslového areálu“ je analyzovat LPWAN technologii v řešeních Internetu věcí (IoT) a provedení jejich porovnání. Další část závěrečné práce ...
  • Analýza a vize bezpečnosti radiové komunikace pro složky IZS 

   Author: Matyáš Rychetský; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Zelinka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Cílem této práce je analýza bezpečnosti stávající radiové komunikace pro Integrovaný záchranný systém v České republice a následná analýza možnosti využití moderních radiových technologií a standardů využívané v ostatních ...
  • Návrh městského multimodálního dopravního informačního systému 

   Author: Lukáš Kacar; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Štursa Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Bakalářská práce se zabývá navržením ideální formy dopravního informačního systému ve městech s použitím více módů dopravy. V práci je zkoumán nynější stav dopravních systémů. Dále je zpracováváno, jak by mohly vypadat ...
  • Implementace autonomního železničního provozu do systémů reálné infrastruktury 

   Author: Daniel Franc; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Hopp Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Předmětem bakalářské práce je analyzovat současný stav vývoje autonomních drážních vozidel, nynější železniční infrastrukturu a existující legislativu spojenou s autonomními drážními vozidly a autonomním provozem, následně ...
  • Návrh nového uspořádání křižovatky ulic Ruská a Pod Rapidem v Praze 10 

   Author: Petr Mráz; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Gallia Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh nového uspořádání křižovatky ulic Ruská a Pod Rapidem v Praze 10“ je zanalyzovat současný stav křižovatky a navrhnout její nové uspořádání s ohledem na provoz městské hromadné dopravy, ...
  • Zhodnocení bezpečnosti tunelového nadstavbového systému 

   Author: Yevhenii Semyzhenko; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Miklóšik Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Cílem této práce je analýza bezpečností tunelového nadstavbového systému na základě technologie SCADA. V této práci bude představena základní informace o systému SCADA, jeho hlavní součásti, principy a jejich vzájemná ...
  • Možnosti úprav žst. Kynšperk nad Ohří 

   Author: Jakub Žďárský; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Havlena Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Předložená bakalářská práce se zabývá tématem ‚‚Možnosti úprav žst. Kynšperk nad Ohří‘‘. Součástí práce je zkoumání současného stavu stanice a jejího významu. Dále se práce zabývá celkovou analýzou dopravní obslužnosti ...
  • Zkapacitnění křižovatky ulic Mostecká a Čelakovského v Chomutově 

   Author: Martin Klouda; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Říha Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá zkapacitnění úrovňové neřízené křižovatky ulic Mostecká a Čelakovského v Chomutově. Pomocí dopravního průzkumu stanovit intenzity a kapacity. Následně navrhnout řešení křižovatky i s predikcí ...
  • Studie řešení křižovatky Dubská x Rokycanova v Teplicích 

   Author: Tomáš Lichtenberg; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Šilhán Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Předmětem bakalářské práce „Studie řešení křižovatky Dubská x Rokycanova v Teplicích“ je analýza řešené křižovatky z hlediska intenzit, bezpečnosti a návrh variantních řešení.
  • Alternativní paliva dopravních silničních prostředků 

   Author: Veronika Bártlová; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Předmětem bakalářské práce „Alternativní paliva silničních dopravních prostředků“ je popsat dostupná alternativní paliva, jejich historii v souvislosti se silničními prostředky a využití v dopravě. Cílem je, pomocí testovacích ...
  • Provozní posouzení rozšíření a prodloužení RWY 11/29 na LKKV 

   Author: Jiří Čechlovský; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Černý Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Práce se zabývá limitujícími parametry přistávací a vzletové dráhy na mezinárodním letišti Karlovy Vary pro provoz letadel kategorie C4. Projekt rozšíření a prodloužení RWY na letišti Karlovy Vary je již dlouho probírané ...
  • Optimalizace konceptu uložení pohonného ústrojí studentského závodního motocyklu 

   Author: Tomáš Kotvald; Supervisor: Svoboda Josef; Opponent: Majera Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Bakalářská práce se zabývá optimalizací konceptu uložení pohonného ústrojí studentského závodního silničního motocyklu. Cílem práce je analyzovat současný stav konstrukce převodové skříně závodního silničního motocyklu CTU ...
  • Rozpoznání hypoxie na základě subjektivního hodnocení 

   Author: Daniel Hodík; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Platzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Současný stav oblasti rozpoznání hypoxie není dostatečně rozsáhlý ve sféře civilního letectví, a proto tato práce zkoumá efekty hypoxie na subjektivní hodnocení, subjektivní vnímání a identifikaci hypoxického stavu a ...
  • Návrh a tvorba kalkulátoru emisí pro letecké školy 

   Author: Augustina Raszyková; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Žižka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Tato práce se věnuje tvorbě kalkulátoru emisí oxidu uhličitého z provozu letounů v leteckých školách. V začátku práce je analyzován trh s kalkulátory emisí, některé kalkulátory jsou vybrány a mezi sebou porovnány spolu s ...
  • Popis aerodynamických vlastností závodního motocyklu 

   Author: Vojtěch Thums; Supervisor: Toman Přemysl; Opponent: Kuklová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Bakalářská práce se zabývá aerodynamickými vlastnostmi závodního motocyklu. Vychází z potřeby zlepšení konstrukce nového motocyklu vyvíjeného studentským týmem CTU Lions. Práce přináší teoretický výklad aerodynamických ...
  • Implementace přístrojového přiblížení na neřízená letiště 

   Author: Hoang Nguyen Thien Duc; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matějka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Tato bakalářská práce se zaobírá implementací přístrojových přiblížení na neřízená letiště. Analyzována je současná situace přístrojových přiblížení na neřízených letištích ve vybraných státech se zaměřením na navigaci ...
  • Návrh českého reportovacího systému událostí GNSS rušení 

   Author: Eva Ralka; Supervisor: Steiner Jakub; Opponent: Havlíček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh Českého reportovacího systému událostí GNSS rušení“ je návrh českého reportovacího systému událostí GNSS rušení za pomoci rešerše současných evropských i mimo evropských reportovacích ...
  • Studie bateriového boxu lehkého městského elektromobilu 

   Author: Vratislav Ležal; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Majera Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Předmětem bakalářská práce je návrh bateriového boxu, který bude implementován do konstrukce fakultního elektrického vozidla. Návrh baterie je založen na průzkumu komerčních bateriových boxů. Další částí je ověření ...