Now showing items 724-743 of 838

  • STRAHOV 

   Author: Indrová Veronika; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Wlazel Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-12)
   Tématem diplomové práce je ideové řešení Masarykova stadionu, jednoho z největších "brownfields" na území hlavního města Prahy. Hlavním cílem je najít obecné východisko z dnešní situace, kdy na Strahově existuje impozantní ...
  • STRUNKOVICE NAD BLANICÍ: REVIZE 

   Author: Jakub Kozler; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Skalický Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce se věnuje jihočeské obci Strunkovice nad Blanicí. Analytická část cílí na bližší seznámení se s obcí a na poukázání na místa pro potenciální zásahy, návrhová část navazuje na průzkum a přikládá vizi budoucího ...
  • Střední odborná škola aplikované robotiky 

   Author: Michal Stejskal; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Šebek Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Obsahem bakalářské práce je střední odborná škola, nacházející se na okraji Humpolce. Její rolí je pomoci kreativně rozvíjet město Humpolec v průmyslovém odvětí používajícím robotickou sílu, čehož docílí poskytnutím nového ...
  • Střední odborné učiliště, Humpolec 

   Author: Marek Petřík; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Seidl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Předmětem mé bakalářské práce je návrh Středního odborného učiliště, které je součástí České zemědělské akademie v Humpolci. Parcela je vymezena ulicemi Hradská a Příčná a okolní zástavbou. Budova je navržena jako solitérní ...
  • Střední škola, Barrandov 

   Author: Ivana Turková; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Vaněček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Objekt se nachází v nově navržené zástavbě na sídlišti Barrandov v Praze. Jedná se o střední školu, gymnázium, pro osm tříd. Objekt má obdélníkový půdorys a obstupuje vnitřní dvůr, který prosvětluje a vizuálně propojuje ...
  • Studentská kolej, Praha 5 

   Author: Fedor Yurchenko; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Černý Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Návrh studentského koleje pro sídliště barrandov. Objekt se nachází uprostřed pozemku (3000m²) zastavěná plocha 840m². Objekt ma 6 nadzemnich podlaži a jedno podzemni. Má 140 pokoju pro 280 studenty. V každém patře jsou ...
  • Studentské bydlení Albertov 

   Author: Burešová Klára; Supervisor: Rothbauer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • Studentské bydlení, Praha 2-Výtoň 

   Author: Suchý Jan; Supervisor: Pata Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-24)
  • Studentské koleje 

   Author: Bočan Petr; Supervisor: Hradečný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • STUDENTSKÉ KOLEJE DEJVICE 

   Author: Jana Věnečková; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Alinče Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Cílem diplomové práce bylo navrhnout studentské městečko s přidanou občanskou vybaveností v Praze 6 – Dejvicích. Součástí analýz je určení vhodné polohy pro jeho výstavbu a navržení urbanismu území. Tato diplomová práce ...
  • STUDENTSKÉ KOLEJE, DEJVICE 

   Author: Uzel Vladimír; Supervisor: Pata Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • Studentské koleje, Dejvice 

   Author: Lorenc Jan; Supervisor: Pata Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studentské koleje, Praha-Podolí 

   Author: Jírová Markéta; Supervisor: Rothbauer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-18)
  • Studentské komunitní centrum, Pařížská 

   Author: Lašek David; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Kalhous Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh Studentského komunitního centra na Pařížské ulici. Návrh zkoumá otázku současné architektury v kontextu historického města.
  • STUDENTSKÉ MĚSTEČKO DEJVICE 

   Author: Jedlinský Marek; Supervisor: Rothbauer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • STUDENTSKÉ MĚSTEČKO DEJVICE 

   Author: Tereza Houdková; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Stára Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem diplomové práce je navrhnout městský blok v rámci nově navrhovaného studentského městečka v Praze 6 - Dejvicích. Jednotlivé domy v bloku jsou různorodé, nacházejí se zde multifunkční studentské koleje se společenskými ...
  • STUDENTSKÉ MĚSTEČKO, DEJVICE 

   Author: Marek Unger; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Hučíková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Předmětem diplomové práce je návrh studentského domu, jehož účelem je poskytnout zázemí správě kolejí, studentským spolkům a mimoškolním aktivitám studentů. Diplomová práce taktéž obsahuje návrh veřejných prostranství v ...
  • Studentské ubytování, Kutná Hora 

   Author: Kristýna Vaňková; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Řežábek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-07)
   Novostavba se nachází blízko historického centra Kutné Hory. Stavba se skládá z jednoho podzemního a čtyř nadzemních podlaží. V prvním patře se nachází kavárna, posluchárna a bistro jak pro ubytované, tak pro místní ...
  • Studentský dům Rastr - Nové Dvory 

   Author: Erik Holica; Supervisor: Tesař Jan Jakub; Opponent: Teichman Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Jednoduchostť pravidelnosť , dostupnosť. Studentský dom RASTR je vizia do buducnosti študentského bývania v meste. Dom prepájajú komerčné a športové funkcie, ktoré umožnuju kontakt jak s verejnostou, tak aj so samotnými ...
  • Studentský dům, Brno 

   Author: Layerová Dominika; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předmětem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v blokové zástavbě v Brně. Dům navazuje na nově vznikající část města. Funkce jsou voleny tak, aby na sebe vzájemně navazovaly a mohly se doplňovat.