Now showing items 186-205 of 778

  • Fakulta architektury Drážďany 

   Author: Heyworth Valerie; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Haman Oleg
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Předmětem práce je návrh Fakulty architektury pro Drážďanskou technickou universitu. Pozemek se nachází v centru vysokoškolského kampusu. Kromě ateliérů se v budově nachází kanceláře jednotlivých kabinetů, učebny, dílna, ...
  • Fakulta architektury TU Dresden 

   Author: Pernekr Jan; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Krýzl Jonáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
   V bakalářské práci navrhuji novou budovu Fakulty architektury Technické univerzity v Drážďanech. Parcela je situována v centru kampusu do těsné blízkosti hlavní komunikace Bergstraße. Budova je solitérní objekt s jedním ...
  • Fakulta architektury, Drážďany 

   Author: Ölvecký Patrik; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Lindovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Návrh pre školu architektúry univerzity v Drážďanoch vychádza z transparentnosti, jednoduchosti a čistoty. Keďže priestor medzi dvoma existujúcimi budovami je úzky a stiesnený a fasády oboch stavieb sú masívne a komplikované, ...
  • Fakulta architektury, Drážďany 

   Author: Ulč Václav; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Kuba Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Navrhuji novou budovu Fakulty architektury Technické university v Drážďanech, Spolková republika Německo. Bakalářská práce vychází ze zadání mezinárodní studentské architektonické soutěže. Snahou je navrhnout svobodné, ...
  • Fakulta architektury, Drážďany 

   Author: Nováková Hana; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Řešeným objektem je osmipodlažní fakulta architektury v Drážďanech. Hlavním urbanistickým záměrem bylo propojení dvou částí kampusu lávkou pro pěší a volně průchozím parterem fakulty. Budova je situována ve východní části ...
  • Fakulta architektury, Drážďany 

   Author: Nováková Andrea; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Štajgl Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Řešeným objektem je osmipodlažní fakulta architektury v Drážďanech. Hlavním urbanistickým záměrem bylo propojení dvou částí kampusu lávkou pro pěší a volně průchozím parterem fakulty. Budova je situována ve východní části ...
  • Fakulta architektury, Drážďany 

   Author: Šeflová Adéla; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Lindovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Fakulta architektury na Technické univerzitě v Drážďanech je novým útočištěm pro studenty architektury. Je umístěna mezi Fakultu stavební a přednáškovou budovu. Budova vytváří vstupní bránu do kampusu a propojuje jeho ...
  • Fakulta architektury, Drážďany 

   Author: Brich Adam; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Rusina Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Předmětem práce je návrh Fakulty architektury pro Drážďanskou technickou universitu. Pozemek se nachází v centru vysokoškolského kampusu. kromě ateliérů se v budově nachází kanceláře jednotlivých kabinetů, učebny, dílna, ...
  • Fakulta architektury, Drážďany 

   Author: Rumlová Jitka; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Nekola Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
   Navržená budova Fakulty architektury v Drážďanech má nahradit tu stávající, která je pro své dispoziční rozvržení pro studium nedostačující. V novém návrhu je kladen důraz na komunikaci studentů se studenty ale také budovy ...
  • Fakulta architektury, TU Dresden 

   Author: Výška Filip; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Krýzl Jonáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
   Předmětem bakalářské práce je Fakulta architektury Technické univerzity v Drážďanech. Kromě funkce školy se v budově nachází kavárna a výstavní prostor s terasou. Budova je umístěna mezi přednáškovou budovu a Stavební ...
  • Fakulta architektury, TU Dresden 

   Author: Mareš Štěpán; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Fakulta architektury Technické univerzity v Drážďanech
  • Fakulta architektury, TU Dresden 

   Author: Rosecká Kristýna; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Bouma Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Předmětem bakalářské práce je návrh fakulty architektury v centru kampusu TU Dresden. V budově se nachází velké ateliéry, které jsou umístěny do dvou věží otevírajících se do kampusu. Věže propojují učebny a kabinety tvořící ...
  • Fakulta architektury, TU Dresden 

   Author: Hlaváčková Aneta; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Ježek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-17)
   Předmětem bakalářské práce je návrh Fakulty architektury v Drážďanech, která je situována v kampusu Technické univerzity v Drážďanech. Spolu s učebnami a účelovými místnostmi se zde také nachází kavárna, administrativní ...
  • Fakulta architektury, TU Dresden 

   Author: Tatíček Tobiáš; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Moravcová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
   Předmětem bakalářské práce je návrh nové fakulty architektury TU v Drážďánech.
  • Fakulta architektury, TU Dresden 

   Author: Doboszová Helena; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Řežábek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Fakulta architektúry v Drážďanoch sa nachádza v centre vysokoškolského kampusu. Jej pozdĺžna orientácia zvýrazňuje dôležitosť priľahlého parkového námestia. Rozľahlé bakalárske ateliéry sa zahryzávajú do zeme. Medzi nimi ...
  • Fakulta architektury, TU Dresden 

   Author: Červeňová Barbora; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Táborský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Riešený objekt, škola architektury TU Drážďany je situovaný na pozemku uprostred univerzitného campusu technickej univerzity Drážďany, medzi dvomi dominantami tohto miesta - prednáškovou budovou a historickou stavebnou ...
  • FILHARMONIE NA VLTAVSKÉ 

   Author: Seimlová Anna; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Saitl Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Návrh budovy filharmonie a jejího bezprostředního okolí v transformačním území Holešovice - Bubny.
  • FINANČNĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ 

   Author: Červená Lucie; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Fialka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práce se zabývá definováním a následnou transformací rezerv Dolních Vršovic. Cílem návrhu je nalezení cesty ke stabilizaci lokality pomocí vhodné prostorové i hmotové struktury za využití jedinečných různorodých potenciálů ...
  • FUNKČNÍ A PROSTOROVÁ STUDIE ÚZEMÍ BROWNFIELDU V KOŠICÍCH 

   Author: Michaela Lazorová; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Hučíková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Štúdia navrhuje funkčné a priestorové riešenie brownfieldu nachádzajucého sa na severe Košic. Územie sa nachádza v oblasti, ktoré je vymedzené riekou Hornád zo západnej strany a železničnou traťou z východnej strany.
  • GALERIE KLÁROV 

   Author: Soukup Martin; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Markel Benedikt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Projekt se zabývá návrhem galerie moderního umění na pražském Klárově. Objekt je situován na místě nynější parkové plochy vymezené ulicemi Valdštejnskou a Pod Bruskou a Starými zámeckými schody. Toto umístění v samém srdci ...