Now showing items 285-304 of 778

  • KAMPUS DEJVICE 

   Author: Žaneta Krutinová; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Seidl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Práce je zaměřena na kampus vysokých škol v Praze Dejvicích. Z jeho analýzy vyplynula ideová koncepce s plochami určenými pro přestavbu i další rozvoj. Cílem diplomové práce je konkrétní zásah ve formě návrhu nové budovy ...
  • KAMPUS DEJVICE 

   Author: Karolína Urbánková; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   V úvodní části se diplomová práce zabývá hledáním ucelené koncepce dejvického kampusu vysokých škol. Na základě této koncepce vzniká návrh vědecko‐ výzkumného centra s vědeckou galerií. Celou novou strukturu pak dotváří ...
  • Kanceláře, Děčín 

   Author: Zoltán Veres; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Lakatoš Karol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Návrh řeší zanedbaný prostor vedle budovy ČVUT v Děčíně. Půdorysný tvar je dán okolní zástavbou. V přízemí jsou pronajímatelné prostory a bufet, patra mají čistě administrativní funkci.
  • Katolická teologická fakulta UK 

   Author: Max Goldberg; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Kochman Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Objekt je umístěn do historického prostředí kláštera Na Slovanech při ulici Vyšehradská v Praze 2 na Novém Městě. Je navržen s ohledem na místní poměry, uplatňuje metodu kontextu, doplňuje uliční řadu bytových domů v ulici ...
  • Katolická teologická fakulta UK 

   Author: Jan Čech; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Šedý Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Jedná se o budovu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Objekt se nachází na území zahrad benediktinského kláštera Na Slovanech na Novém Městě. Projekt reaguje na povahu jeho bezprostředního okolí a jeho ...
  • Katolická teologická fakulta UK 

   Author: Nikol Zelmanová; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Kopecká Julie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Navrhovaná Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy se nachází na Novém Městě v Praze na území zahrad Emauzského kláštera. Hmota objektu doplňuje uliční řadu bytových domů v ulici Vyšehradská. Objekt má 2 podzemní ...
  • Katolická teologická fakulta UK 

   Author: David Foud; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Požárová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) PRO OBJEKT KATOLICKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA ZÁKLADĚ STUDIE ZPRACOVANÉ V ZIMNÍM SEMESTRU. OBJEKT SE NACHÁZÍ ...
  • Katolická teologická fakulta UK 

   Author: Johana Zafarová; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Měrková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Jedná se o budovu Katolické teologické fakulty UK v Praze, která se nachází na Novém Městě na území zahrad kláštera Na Slovanech. Hmota objektu doplňuje uliční řadu bytových domů v ulici Vyšehradská. Budova je rozdělena ...
  • Katolická teologická fakulta UK 

   Author: Klára Fólová; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Šikulová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Jedná se o budovu katolické teologické fakulty UK. Objekt se nachází v zahradách Emauzského kláštera v Praze na Novém Městě, kde doplňuje stávající blokovou zástavbu bytových domů v ulici Vyšehradská. Kromě nejrozsáhlejší ...
  • Katolická teologická fakulta UK 

   Author: Hana Otipková; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Vávra David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Obsahem této bakalářské práce je návrh nové budovy Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Nová budova řeší nevhodné prostory současného umístění fakulty. Budova slučuje výukové, kancelářské, knihovní a ...
  • Katolická teologická fakulta UK 

   Author: Jana Gallistlová; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Požárová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Objekt se nachází ve východní části zahrad Emauzského opatství. Svou hmotou doplňuje již stávající zástavbu ve Vyšehradské ulici. Jedná se o objekt Univerzity Karlovy, Katolickou teologickou fakultu. Z Vyšehradské ulice ...
  • Katolická teologická fakulta UK 

   Author: Jan Tomáš; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Kopecká Julie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Obsahem této bakalářské práce je návrh nové budovy Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Návrh budovy je situován do areálu klášterních zahrad u Emauzského kláštera v Praze 2 na Novém Městě. Budova disponuje ...
  • Katolická teologická fakulta UK 

   Author: Hana Petelová; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Kopecká Julie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Navržená Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy se nachází v ulici Vyšehradská na Novém Městě v Praze v těsné blízkosti Emauzského opatství s přináležejícími klášterními zahradami. Cílem bylo zakomponovat nově ...
  • KEŽMARSKÁ CHATA 

   Author: Paula Ďurčová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Bujna Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cielom Diplomového projketu je navrhnúť vysokohorskú chatu, Ktorá sa nachádza Vo Vysokých Tatrách V doline pri bielom Plese v nadmorskej výške 1616 m.n.m. Stavba má byť energetický pasívnou a ekologický pozitívnou budovou ...
  • KLADNO - KONVERZE CIHELNY V AREÁLU BÝVALÉ VOJTĚŠSKÉ HUTI 

   Author: Václav Pošmourný; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Rys Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Předmětem diplomové práce je konverze cihelny v areálu bývalé Vojtěšské huti / Huti Koněv v Kladně a návrh výzkumného centra hydroponických technologií. Projekt zkoumá možnosti adaptace původních výrobních hal a reaguje ...
  • KLATOVY 

   Author: Anna Pflugová; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Fialka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Diplomová práce se věnuje rehabilitaci města Klatovy hledáním ideálního strategického plánu pro jeho největší transformační území nacházející se mezi železniční tratí a korytem Drnového potoka, které je v současnosti ...
  • Klášter Černý most 

   Author: Marek Wagner; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Mackovič Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tématem bakalářské práce je návrh kláštera na Černém Mostě. Jedná se o objekt umístěný uprostřed sídliště, který je otevřen široké veřejnosti. Přístupná je více než polovina objektu. Hlavním posláním kláštera je větší ...
  • Klášter Stromovka 

   Author: Tomáš Žiško; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Kožnar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Navrhovaný objekt dominikánského kláštora sa nachádza v západnej časti mest-ského parku Královská obora Stromovka, pri vstupe z ulice Gotthardská, na dnešnom mieste budovy správy parku a skladu správy parku. Kláštor kombinuje ...
  • Klášter, Praha - Bohnice 

   Author: Vlada Kiriazeva; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Hrdoušek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Předmětem projektu je klášter umístěn na místo bohnické vyhlídky v blízkosti sídliště „Na Farkách“ Praha-Bohnice. Parcela je situována nad řekou Vltava odkud je krásný a daleký výhled. Objekt je rozdělen na dvě časti – ...
  • KLOSTERMANNOVO CENTRUM 

   Author: Košnerová Lenka; Supervisor: Lang Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)