Now showing items 114-133 of 778

  • Centrum alternativního divadla a filmu 

   Author: Kristýnková Natálie; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Táborský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh kulturního centra v Pařížské ulici. Navržené urbanistické řešení reaguje na charakter okolní zástavby, uzavírá Pařížskou ulici a zároveň vytváří vlastní prostor pro budovu divadla.
  • Centrum architektury a designu 

   Author: Holý Vít; Supervisor: Šrámková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-17)
  • CENTRUM ARCHITEKTURY PRAHA 

   Author: Steklík Šimon; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

   Author: Dana Skořepová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Čížek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Centrum duševního zdraví je sociálně-zdravotní zařízení vznikající na základě Reformy psychiatrické péče schválené v roce 2013 Ministerstvem zdravotnictví. Centrum poskytuje ambulantní i terénní péči založenou na ...
  • CENTRUM OBNOVY ČLOVĚKA 

   Author: Mazanec Vojtěch; Supervisor: Pata Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • CENTRUM POPULARIZACE VĚDY A VÝZKUMU V DEJVICÍCH 

   Author: Valeriya Tepaeva; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Drozdov Oleg
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Chtěla bych především zdůraznit význam popularizace vědy a zájmu o tuto problematiku nás všech jako aktivních občanů, kterým záleží na prostředí, kde žijí, a kteří jsou zainteresováni do vědeckého a kulturního prostředí. ...
  • CENTRUM PRO LIDI S AUTISMEM VE FINSKU 

   Author: Pajor Matúš; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • CENTRUM PRO SENIORY "POD SLOVANY" 

   Author: Hrádková Jana; Supervisor: Aulík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • CENTRUM PRO VĚDU, VÝZKUM A POPULARIZACI KORÁLOVÝCH ÚTESŮ 

   Author: Vilt Ondřej; Supervisor: Lang Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • CENTRUM TANCE, PRAHA 

   Author: Kašíková Marie; Supervisor: Pata Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • CENTRUM TŘEBÍČE 

   Author: Plocek Jan; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Diplomová práce se zaměřuje na oblast Stařečky v centru Třebíče. Návrh celou dříve asanovanou oblast začleňuje zpět do struktury města. Území dnes s převahou automobilové dopravy diplomní práce přeměňuje na živou čtvrť pro ...
  • CENTRUM VĚDY A TECHNIKY (KULTURY) BRATISLAVA 

   Author: Solavová Miroslava; Supervisor: Aulík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • Cisterciácký klášter Belapátfalva 

   Author: Rejsková Kristýna; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Kolíbal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   V návaznosti na dřívější náplň a fungování místa navrhuji ke stávající stavbě kostela novostavbu kláštera pro malou komunitu mnichů, s křídlem určeným pro denní pobyt hostů. Návrh je hmotově i dispozičně inspirován původní ...
  • Co-Housing 

   Author: Lucie Staňková; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Šíma Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh objektu pro kolektivní bydlení se specifickým režimem soukromých a sdílených prostor. Cílovou skupinou rezidentů jsou pracující cizinci, přijíždějící na několikaměsíční pracovní ...
  • Co-Housing 

   Author: Daniela Pisingerová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Šíma Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh kolektivního domu v pražských Holešovicích. Dům se soustředí především na podíl soukromých a sdílených prostor. Budova je navržena v rámci rezidenčního komplexu, který kromě bydlení ...
  • Co-Housing 

   Author: Tomáš Korch; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Šíma Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Co-Rezidence Mercuria je bytový komplex v pražských holešovicích, který slouží jako soubor sdílených kanceláří, kolektivního bydlení a dalších zařízení, vše v jednom bloku. Komplex tvoří čtyři budovy, tři z nich nabízejí ...
  • COHOUSING 

   Author: Maiia Epova; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Mašinský Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem projektu bylo přenést koncept cohousingu, který je určený převážně pro periferie velkých měst přímo do centra města, spojit tradiční bytový dům se spolu-bydlením v rámci jednoho bloku. Nalezení vhodného poměru ...
  • COHOUSING VE MĚSTĚ 

   Author: Daniela Korčoková; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Cakov Kalin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce se zabývá stavbou bytového domu v Karlíně. Cílem je návrh komunitního bydlení, cohousingu s vytvořením společných prostor a komerčním parterem s podzemním parkováním. Architektonické řešení řeší doplnění ...
  • colyfunkční vila, Břevnov 

   Author: Suchá Helena; Supervisor: Hon Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • Coworkingové centrum, Brno 

   Author: Phamová Thu Huong; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Novotný Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   Obsahem bakalářské práce je administrativní budova, která je součástí blokové zástavby v Brně. Centrum zaujímá důležitou roli v nově vzniklé městské části, tím že poskytuje pracovní příležitosti a dotváří profil mladé a ...