Now showing items 496-515 of 778

  • OBCHODNÍ DŮM LASVIT PRAHA 

   Author: Galko Filip; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Smetana Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
   Firma Lasvit je etablovanou firmou, známou po celom svete, ktorá svojou činnosťou nadväzuje na slávnu tradíciu českého sklárstva, čím reprezentuje dobre meno Českej Republiky v zahraničí. Úlohou diplomovej práce je navrhnúť ...
  • OBCHODNÍ ULICE - SMÍCHOV 

   Author: Jezbera Ondřej; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Zima Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Předmětem diplomové práce je prověření možnosti vzniku životaschopné obchodní struktury na území brownfieldu Smíchovského nádraží s návazností na Radlické údolí. Cílem je návrh obchodní struktury založené na principech ...
  • OBEC CHÝSTOVICE 

   Author: Jan Hunal; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Burček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Diplomová práce se zabývá budoucím vývojem obce Chýstovice. Otevírá otázky, kterými se současné vedení obce zaobírá, či by se mohlo jimi v budoucnu zabývat. Práce vytipovává potenciální místa k budoucímu rozvoji (transformaci), ...
  • Obecní dům 

   Author: Jonáš Staníček; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Harciník Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Obecní dům se nachází v obci Středokluky. Centrum vesnice je tvořeno trojúhelníkem tří ulic, ve kterém je umístěna většina občanské vybavenosti. Nový obecní dům se nachází na křížení ulic Lidická a Školská. Svým tvarem zde ...
  • Obecní dům, Libeň 

   Author: Pavlína Hudcová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Petrášek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bakalářský projekt je návrh obecního domu ve vesnici Libeň, který v sobě kombinuje společenský sál, zubařskou ordinaci a obecní byty. Cíle bylo podtrhnout vesnický charakter okolní zástavby a zároveň vytvořil moderní, ...
  • Obecní dvůr, Praha-Uhříněves 

   Author: Tomáš Vojtíšek; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Pišoft Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Návrh revitalizace průmyslového dvora na návsi (Náměstí Bratří Jandusů) v pražské čtvrti Uhříněves. Rekonstrukce stávajícího objektu na kavárnu se sálem, novostavba dvou budov Základní umělecké školy a budovy Městské ...
  • OBJEKT NAD KOLEJIŠTĚM - ULICE VINOHRADSKÁ 

   Author: Bechyně Ondřej; Supervisor: Rothbauer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Objekt s prodejnou 

   Author: Havlíčková Lenka; Supervisor: Šrámková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-17)
  • OBNOVA HOSPODÁŘSKÉHO DVORA SEDLEC 

   Author: Veronika Frčková; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Baroch Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Dvůr Sedlec je návrhem komunitního hospodářství v místě bývalého panského dvora. Komplex navržených budov se sestává z hospodářské a obytné části. Hospodářská část je navržena s ohledem na dosažení částečné potravinové ...
  • Obytný blok, Rožnov pod Radhoštěm 

   Author: Horáková Anna; Supervisor: Rothbauer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Obytný soubor Klamovka 

   Author: Lukáš Pavlousek; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Šefl Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Studie se zabývá souborem obytných domů v těsné blízkosti parku Klamovka. Tvoří jej tři vila-domy a obytný dům, částečně zasazený do svahu na severní straně pozemku. Dům je členěn na čtyři sekce, každá má vyšší šestipatrovou ...
  • OLOMOUC - TRŽNICE / BEZRUČOVY SADY 

   Author: Michal Vítek; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Pejpek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Diplomová práce se zabývá přeměnou komplexního rozvojového území stávající tržnice, Bezručových sadů a předpolí nákupní galerie Šantovka na lokalitu s městským charakterem. Navržená urbanistická struktura pracuje s historickým ...
  • OPAVA - HORNÍ NÁMĚSTÍ 

   Author: Švehla Jiří; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Sládek Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Předmětem práce je návrh nové zástavby v centru města Opavy. Cílem řešení je zejména navrhnout urbanistickou strukturu vhodnou pro danou lokalitu a najít adekvátní funkční využití staveb posilující potenciál stagnujícího ...
  • OSTRAVA 

   Author: Vanda Kotková; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Nasadil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Diplomová práce se zabývá nekompaktní urbanistickou strukturou Ostravy. V měřítku města hledá hranice budoucího rozvoje a prověřuje možnosti propojení jeho částí. V bližším měřítku se zabývá oslabeným centrem. Návrh prověřuje ...
  • PALMOVKA, U PLYNOJEMU - MOŽNOSTI ROZVOJE 

   Author: Bierhanzl Šimon; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Sádlo Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-12)
   Oblast Dolní Libně (Palmovky) je ohraničena třemi kopci. Tento projekt se zabývá rozvojem jednoho z nich. Specifickou prací s městskou krajinou zapojuji nynější periferii zpět do města a nechávám vyniknout ojedinělou ...
  • PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ 

   Author: Priehodová Bronislava; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Šimek Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
   Predmetom práce je návrh obnovy statku ako miesta uchovania pamäti pripomínajúcej podmienky vzniku a života troch odbojov. Zmyslom návrhu je vytvorenie dôstojného priestoru, ktorý prostredníctvom expozície umožňuje zoznámenie ...
  • Památník tří odbojů 

   Author: Kožej Branislav; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Kadlecová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Zadanie vytvoriť pamätník troch odbojov na starom opustenom statku rodiny, ktorá je obeťou všetkých týchto odbojov, a ktorej člen zadal túto úlohu, bola pre mňa veľká výzva a nenahraditeľná skúsenosť, ktorej som sa snažil ...
  • PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ V LOŠANECH 

   Author: Baroch Michael; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Lehmannová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Téma památníku Tří odbojů reaguje na mimořádnou situaci, kdy celou moderní historii Československa i České republiky lze číst prostřednictvím osudů jedné selské rodiny a jejích souputníků. Návrh se zabývá obnovou rodinného ...
  • PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ V LOŠANECH 

   Author: Keselicová Iva; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Chvilíček Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Te?ma pama?tni?ku tr?i? odboju? reaguje na mimor?a?dnou situaci, kdy celou moderni? historii C?eskoslovenske? i C?eske? republiky lze c?i?st prostr?ednictvi?m osudu? jedne? selske? rodiny a jeji?ch souputni?ku?. Na?vrh se ...
  • PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ V LOŠANECH 

   Author: Kovandová Dominika; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Hůrka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tema pamatniku tri odboju reaguje na mimoradnou situaci, kdy celou moderni historii Ceskoslovenske i Ceske republiky lze cist prostrednictvim osudu jedne selske rodiny a jejich souputniku. Navrh se zabývá obnovou rodinného ...