Now showing items 275-294 of 778

  • IDEÁLNÍ STAV VESNICE VE STŘEDOČESKÉ KRAJINĚ 

   Author: Znamenaná Helena; Supervisor: Šrámková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • Infocentrum Prahy, Klárov 

   Author: Kulová Hana; Supervisor: Hon Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Infocentrum, Klárov 

   Author: Šimon Jan; Supervisor: Aulík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-09)
  • INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ CENTRUM K POUTNÍMU KOSTELU SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE 

   Author: Markéta Laštovičková; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Jerie Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Diplomová práce se zabývá analýzou a následným návrhem nejvhodnějšího umístění turistického i průvodcovského zázemí k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého ve Žďáře nad Sázavou. V současné době zde žádné turistické zázemí ...
  • Informační centrum Prahy, Klárov 

   Author: Hubička Robert; Supervisor: Hon Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Informační centrum Prahy, Klárov 

   Author: Janderová Markéta; Supervisor: Hon Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Informační centrum, Klárov 

   Author: Nagyová Věra; Supervisor: Hon Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • IQ PARK 

   Author: Křehnáčová Kateřina; Supervisor: Lang Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Jachtařský klub, Podolí 

   Author: Daria Vlasova; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Selingerová Michala
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Jachtařský klub pod sebou má multifunkční stavbu, organizuje už stávající funkce na ostrově jako yacht club, elling, restaurace, jachtařské potřeby, dětská a sportovní hřiště, stejně tak nabízí rekreační zóny jako wellness, ...
  • Jezero Milada 

   Author: Matěj Štěpánek; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Vít Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Multifunkční galerie u jezera Milada, bývalého povrchového lomu hnědého uhlí Chabařovice.
  • KAMPUS DEJVICE 

   Author: Žaneta Krutinová; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Seidl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Práce je zaměřena na kampus vysokých škol v Praze Dejvicích. Z jeho analýzy vyplynula ideová koncepce s plochami určenými pro přestavbu i další rozvoj. Cílem diplomové práce je konkrétní zásah ve formě návrhu nové budovy ...
  • KAMPUS DEJVICE 

   Author: Karolína Urbánková; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   V úvodní části se diplomová práce zabývá hledáním ucelené koncepce dejvického kampusu vysokých škol. Na základě této koncepce vzniká návrh vědecko‐ výzkumného centra s vědeckou galerií. Celou novou strukturu pak dotváří ...
  • Kanceláře, Děčín 

   Author: Zoltán Veres; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Lakatoš Karol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Návrh řeší zanedbaný prostor vedle budovy ČVUT v Děčíně. Půdorysný tvar je dán okolní zástavbou. V přízemí jsou pronajímatelné prostory a bufet, patra mají čistě administrativní funkci.
  • Katolická teologická fakulta UK 

   Author: Max Goldberg; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Kochman Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Objekt je umístěn do historického prostředí kláštera Na Slovanech při ulici Vyšehradská v Praze 2 na Novém Městě. Je navržen s ohledem na místní poměry, uplatňuje metodu kontextu, doplňuje uliční řadu bytových domů v ulici ...
  • Katolická teologická fakulta UK 

   Author: Jan Čech; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Šedý Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Jedná se o budovu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Objekt se nachází na území zahrad benediktinského kláštera Na Slovanech na Novém Městě. Projekt reaguje na povahu jeho bezprostředního okolí a jeho ...
  • Katolická teologická fakulta UK 

   Author: Nikol Zelmanová; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Kopecká Julie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Navrhovaná Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy se nachází na Novém Městě v Praze na území zahrad Emauzského kláštera. Hmota objektu doplňuje uliční řadu bytových domů v ulici Vyšehradská. Objekt má 2 podzemní ...
  • Katolická teologická fakulta UK 

   Author: David Foud; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Požárová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) PRO OBJEKT KATOLICKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA ZÁKLADĚ STUDIE ZPRACOVANÉ V ZIMNÍM SEMESTRU. OBJEKT SE NACHÁZÍ ...
  • Katolická teologická fakulta UK 

   Author: Johana Zafarová; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Měrková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Jedná se o budovu Katolické teologické fakulty UK v Praze, která se nachází na Novém Městě na území zahrad kláštera Na Slovanech. Hmota objektu doplňuje uliční řadu bytových domů v ulici Vyšehradská. Budova je rozdělena ...
  • Katolická teologická fakulta UK 

   Author: Klára Fólová; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Šikulová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Jedná se o budovu katolické teologické fakulty UK. Objekt se nachází v zahradách Emauzského kláštera v Praze na Novém Městě, kde doplňuje stávající blokovou zástavbu bytových domů v ulici Vyšehradská. Kromě nejrozsáhlejší ...
  • Katolická teologická fakulta UK 

   Author: Hana Otipková; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Vávra David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Obsahem této bakalářské práce je návrh nové budovy Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Nová budova řeší nevhodné prostory současného umístění fakulty. Budova slučuje výukové, kancelářské, knihovní a ...