Now showing items 30-49 of 778

  • B+B hotel, Žižkov 

   Author: Svoboda Jan; Supervisor: Aulík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • bateřská škola s mateřským centrem 

   Author: Novotný Tomáš; Supervisor: Lang Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • BAUGRUPPE V PLZNI 

   Author: Škopková Markéta; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Zábran Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
   Předmětem práce bylo navrhnout komunitní bydlení v centru Plzně.
  • BEROUNSKÝ CUKROVAR 

   Author: Štembergová Anna; Supervisor: Aulík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • běstské lázně, Dětský ostrov 

   Author: Hlavsová Lucie; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • BOSKOVICE 

   Author: Klára Pavelková; Supervisor: Sosna Vojtěch; Opponent: Laubová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Boskovická židovská čtvrť propůjčuje svojí atmosférou charakter celému městu. Pro podporu kompaktnosti a rozvoje lokality byla navržena nová zástavba. Pro podporu zdejší kultury byly navrženy koupele. V úctě k minulosti ...
  • BRANAMI ŠUMAVY NA KOLE 

   Author: Monika Zörklerová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Dlesk René
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Branami Šumavy na kole je nazván můj projekt cyklotrasy nacházející se v jižních Čechách. Vede podél řeky Volyňky mezi městy Vimperk a Strakonice a nese v sobě spojení sportovní aktivity, rekreace a architektury. Stezka ...
  • BRÁNA DO TATER - AREÁL SNOW, ŠTRBSKÉ PLESO 

   Author: Šípka Marcel; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • BRNO - MĚSTSKÝ BLOK 

   Author: Maxová Pavla; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Fialka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Předmětem diplomové práce je řešení polyfunkčních objektů s převahou startovního a studentského bydlení v Brně - Komárově. Návrh dále řeší veřejné prostory v rámci bloku a okolo něj.
  • BRNO - MĚSTSKÝ BLOK 

   Author: Novotný Jan; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Fialka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Těžištěm návrhu jsou městské nájemní domy, které navazují na stávající zástavbu a doplňují blok. Součástí řešení je návrh vnitrobloku a okolních veřejných prostorů.
  • BUDĚJOVICKÁ 

   Author: Kryštof Vicherek; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Krýzl Jonáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Diplomová práce se zabývá pražskou lokalitou Budějovická ohraničenou ulicemi Olbrachtova – Antala Staška – Budějovická – Poláčkova. Nejdříve se věnuje analytickému rozboru ve velkém i středním měřítku a poté přechází v ...
  • BUDOUCNOST PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ 

   Author: Kosnar Tomáš; Supervisor: Šrámková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • Budova galerie 

   Author: Svoboda Pavel; Supervisor: Pata Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • BUSINESS CENTRUM KOLBENOVA 

   Author: Moravec Martin; Supervisor: Rothbauer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • BUSINESS CENTRUM KOLBENOVA 

   Author: Moravec Martin; Supervisor: Rothbauer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-15)
  • BYDLENÍ 

   Author: Poláková Barbara; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Chermayeff Sam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Témou diplomovej prace je bývanie. Pohľad na možnosti bývania súčasnej mladej generácie, ktorá vyžaduje iné možnosti a podmienky ako tie predchádzajúce. Problematika nedostupnosti bývania (nielen) pre mladých, stúpajúce ...
  • Bydlení pro Děčín 

   Author: Konrádová Anna; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Dostavba proluky v historickém jádru města v podobě bytového domu. Budova obsahuje 12 bytů různé velikosti, komerční parter s obchodem a kavárnou a 2 patra podzemních garáží. Součástí stavby je také revitalizace vnitrobloku.
  • BYDLENÍ PRO SENIORY V KUTNÉ HOŘE 

   Author: Androvičová Júlia; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Krýzl Jonáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Práca rieši územie u nedostavaného kláštora v Kutnej Hore. Jeho záhrada je znehodnotená vybudovaním mestského obchvatu. Návrh symbolicky dotvára hmotu kláštora stromami. To vymedzuje priestor pre nový kutnohorský blok, ...
  • Bydlení pro studenty, Praha 2-Výtoň 

   Author: Kemr Lukáš; Supervisor: Pata Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-19)
  • Bydlení pro VÚRV, Praha 

   Author: Zora Paulendová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Sonlajtner Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Pre Výskumný ústav rastlinnej výroby v Prahe sme mali za úlohu tento semester navrhnúť nové urbanistické riešenie celého areálu. Nedostatok obytných celkov, škôlka, nové zjednotené skleníky alebo multifunkčné centrum ...