Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 46

  • Metody měření neutronového pole na školním reaktoru VR-1 pomocí gama-kompenzovaných ionizačních komor 

   Autor: Vobr Filip; Vedoucí práce: Huml Ondřej; Oponent práce: Koleška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření neutronového pole na školním reaktoru VR-1 pomocí gama-kompenzovaných ionizačních komor LND-50332 a KNK-56. Teoretický úvod je věnován popisu experimentálních zařízení a ...
  • Stanovení množství hliníku v potravinách pomocí neutronové aktivační analýzy 

   Autor: Sladký Vítek; Vedoucí práce: Rataj Jan; Oponent práce: Klupák Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Diplomová práce řeší problematiku stanovení množství hliníku v potravinových vzorcích respektující český potravinový spotřební koš. K vyhodnocení byla provedena neutronová aktivační analýza využívající instrumentace dostupné ...
  • Časově závislý model teploty paliva pro makrokód ANDREA 

   Autor: Zich Otakar; Vedoucí práce: Havlůj František; Oponent práce: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Přechodové procesy se změnou teploty paliva jsou nedílnou součástí provozu energetického reaktoru a jejich analýza je nutná pro zajištění jaderné bezpečnosti. Práce je zaměřena na tvorbu nestacionárního modelu teploty ...
  • Měření časové závislosti neutronového a gama pole v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 

   Autor: Cuhra Martin; Vedoucí práce: Huml Ondřej; Oponent práce: Juříček Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce se zabývá časovou závislostí neutronového a gama pole při přechodových jevech na reaktoru VR-1. Jsou zde prezentovány naměřené experimenty a výsledky jsou diskutovány. Je zkoumám vliv zjištěných poznatků na ...
  • Odvod zbytkového tepelného výkonu vyhořelého jaderného paliva při suchém i mokrém skladování 

   Autor: Vlček Daniel; Vedoucí práce: Čížek Jiří; Oponent práce: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Diplomová práce se zabývá teplotními analýzami jak mokrých, tak suchých skladů pro vyhořelé jaderné palivo. Po stručném úvodu do problematiky jsou konkrétneji popsány jednotlivé typy skladování. Konkrétně je zde rozebráno ...
  • Stanovení neurčitosti ve výpočtech kritičnosti s využitím metodiky TSUNAMI 

   Autor: Šikl Matěj; Vedoucí práce: Havlůj František; Oponent práce: Huml Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   V současné době jsou v postupu validací a stanovování neurčitosti při výpočtech kritičnosti jisté nedostatky, které mohou způsobit, že tento postup nemusí být konzervativní. Tato práce se zabývá možnostmi odstranění těchto ...
  • Pokročilé metody homogenizace pro tlakovodní reaktory 

   Autor: Suk Pavel; Vedoucí práce: Vočka Radim; Oponent práce: Frýbort Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Diplomová práce je zaměřena na homogenizaci dat pro výpočty tlakovodních reaktorů s použitím metody rehomogenizace. Ta je založena na kombinaci aktuální hustoty toku neutronů v palivovém souboru při 3D výpočtu aktivní zóny ...
  • Využití thoria v palivovém cyklu pokročilých jaderných reaktorů 

   Autor: Šísl Václav; Vedoucí práce: Frýbort Jan; Oponent práce: Gren Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Cinsky vysokoteplotni plynem chlazeny reaktor HTR-PM bude brzy uveden do provozu. Jakozto reaktor s gra?tovym kulovym lozem nabizi HTR-PM sirokou skalu moznosti pri navrhu palivoveho cyklu. Reaktor byl navrzen pro pouziti ...
  • Spektrometrie neutronového pole zdrojové reakce d(20)+Be na neutronovém generátoru NG2 

   Autor: Káčer Roman; Vedoucí práce: Štefánik Milan; Oponent práce: Vrzalová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Práca pojednáva o aktivačných meraniach v poliach vysokoenergetických urýchľovačom riadených neutrónových zdrojov. Práca spracováva výsledky ožarovacieho experimentu v poli neutrónového zdroja d(20)+Be riadeného cyklotrónom ...
  • Využití paliva na bázi TRISO částic v lehkovodních reaktorech 

   Autor: Matoušek Jiří; Vedoucí práce: Frýbortová Lenka; Oponent práce: Lovecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato diplomová práce je zaměřena na využití paliva s TRISO částicemi v lehkovodních reaktorech. V rámci práce je popsáno palivo FCM, pro které byl vytvořen model palivového souboru ve výpočetních kódech Serpent a HELIOS. ...
  • Výpočetní nejistoty v určení inventáře vyhořelého jaderného paliva 

   Autor: Czakoj Tomáš; Vedoucí práce: Frýbort Jan; Oponent práce: Gren Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-11)
   Ve výpočetním kódu TRITON a ORIGEN-ARP byl vytvořen model výpočtu paliva Gd-2M+, pro který byl proveden odhad chyby výpočtu. Na základě tohoto modelu byl stanoven vliv provozních a výrobních nejistot na množství jednotlivých ...
  • Analýza přechodových stavů v tlakovodních reaktorech typu VVER 

   Autor: Jantač František; Vedoucí práce: Frýbortová Lenka; Oponent práce: Hejzlar Jonathan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   Práce se zabývá přechodovými procesy pro tlakovodní reaktory typu VVER a na základě sestavených modelových úloh demonstruje rozdíly mezi chováním aktivní zóny při vybraných přechodových procesech u reaktorů VVER-440 a ...
  • Výpočty podkritičnosti při dosahování kritického stavu vytahováním HRK pro různé typy palivových vsázek reaktoru VVER-440 

   Autor: Landa Radek; Vedoucí práce: Bajgl Josef; Oponent práce: Frýbort Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-11)
   Při spouštění reaktoru na elektrárně Dukovany jsou signály ionizačních komor (IK) ovlivňovány vyhořelými kazetami umístěnými na okraji AZ. Kazety vytvářejí externí zdroj neutronů, který ovlivňuje rozložení hustoty toku ...
  • Analýza solných reaktorů pomocí Monte Carlo kódu Serpent 

   Autor: Šámalová Ludmila; Vedoucí práce: Frýbort Jan; Oponent práce: Hron Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   Tato diplomová práce se zabývá simulací solných jaderných reaktorů pomocí Monte Carlo kódu Serpent 2. Kontinuální přepracování paliva bylo použito při analýze několika variant palivového cyklu solného reaktoru. Propojení ...
  • Měření účinných průřezů (n,xn) reakcí v poli neutronového zdroje NG-2 

   Autor: Thomas Dominik; Vedoucí práce: Štefánik Milan; Oponent práce: Wagner Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Diplomová práce se zabývá měřením mikroskopických účinných průřezů prahových (n,xn) reakci s neutrony v energetickém rozsahu 18-33 MeV. Studovány byly reakce na 169Tm a 197Au v kvasimonoenergetickém poli urychlovačem ...
  • Využití metody Feynman-alfa k určení kinetických a dynamických parametrů školního reaktoru VR-1 

   Autor: Vacek Michal; Vedoucí práce: Rataj Jan; Oponent práce: Koleška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Cílem této práce je rozebrat problematiku využití metody Feynman-alfa na školním reaktoru VR-1. Nejprve je metoda Feynman-alfa odvozena, následně je popsán vliv parametrů a rozbor neurčitostí při experimentech. V závěrečné ...
  • Dvoufázové proudění v ohřívaném kanále a jeho numerický výpočet 

   Autor: Povolný Antonín; Vedoucí práce: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Návrh výpočtového programu pro stanovení tepelného výkonu reaktoru výpočtem z bilance na primární a sekundární straně 

   Autor: Vespalec Radek; Vedoucí práce: Šejda Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Bezpečnostní analýza chování kontejnmentu JE s reaktorem VVER-1000 při haváriích s únikem chladiva 

   Autor: Kecek Adam; Vedoucí práce: Macek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Využití latentního tepla tání pro jednorázovou kondenzaci páry 

   Autor: Čapík Radek; Vedoucí práce: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)