Zobrazují se záznamy 1-20 z 28

   Klíčové slovo
   activation measurements,reaction rate,threshold reactionsneutron generator,neutron spectra unfolding [1]
   aktivačné merania,reakčná rýchlosť,prahové reakcie,neutrónovýgenerátor,rekonštrukcia neutrónového poľa [1]
   dry storage,subchannel analysis,spent fuel pools,termal computations,spent nuclear fuel TVSA-T [1]
   finite difference method,transient temperature model,fuel thermomechanics,ANDREA,TRANSURANUS,TVSA-T [1]
   Homogenizace,rehomogenizace,energetický jaderný reaktor,minizóna,makroskopický účinný průřez,rekonstrukce hladkého [1]
   Homogenization,rehomogenization,nuclear power reactor,minicore,macroscopic cross section,reconstruction of smooth flux [1]
   metoda konečných diferencí,nestacionární model teploty,termomechanika paliva,ANDREA,TRANSURANUS,TVSA-T [1]
   Nejistoty,jaderné,palivo,výpočet,vyhoření [1]
   Neutron noise, Feynman-alpha method, Training reactor VR-1 [1]
   Neutronový šum, Feynman-alfa metoda, Školní reaktor VR-1 [1]
   obalové soubory,subkanálová analýza,bazény skladování,výpočty teplotních polí,vyhořelé jaderné palivo TVSA-T [1]
   přechodové procesy,reaktory VVER,výpočetní kód ANDREA [1]
   Reaction rate, cross section, thulium, neutron generator, quasimonoenergetic [1]
   reactivity,subcritical multiplication,MOBYDICK,regulation rods,point kinetics equations,reactor period [1]
   reactor transients,VVER reactors,computer code ANDREA [1]
   Reakční rychlost, účinný průřez, thulium, neutronový generátor, kvasimonoenergetické spektrum, gama spektrometrie [1]
   reaktivita,podkritické násobení,MOBYDICK,regulační tyče,rovnice bodové kinetiky,perioda reaktoru [1]
   Serpent2,Molten Salt Reactor,OpenFoam,Multi-physics,fuel reprocessing [1]
   Serpent2,Solný jaderný reaktor,OpenFoam,Multi-physics,přepracování paliva [1]
   TRISO částice,palivo FCM,Serpent,HELIOS,ANDREA,lehkovodní reaktor [1]