Now showing items 110-129 of 134

   Subject
   radiační odolnost, polovodičové detektory, vyčítací čip [2]
   Radiadion hardness, semiconductor detectors, readout chip [1]
   Semiconductor detectors,space environment,radiation damage [1]
   semiconductors,pixel detectors,radiation imaging,Medipix,X-CHIP-02 [1]
   Silicon semiconductor detectors, Medipix, clusters [1]
   skrytá hermitovost, kvantové katastrofy, kvantové grafy, pseudospektrum [1]
   STAR,heavy ion collisions,quark-gluon plasma,quarkonia,cold nuclear matter effects [1]
   STAR,srážky těžkých iontů,kvark-gluonové plazma,kvarkonia,efekty studené jaderné hmoty [1]
   start-up phase of discharge, avalanche ionization phase, tokamak, ionisation time, ECRH [1]
   Studená jaderná hmota,experiment STAR,proton-jaderné srážky,fyzika vysokých energií [1]
   Termojaderná fúze, Fyzika plazmatu, Tokamak, 3D grafika, WebGL, Online prezentace. [1]
   Termojaderná fúze, tokamak COMPASS, diagnostika Thomsonova rozptylu, kalibrace, akcelerometr [1]
   těžké vůně, kvarkonia, kvark-gluonové plazma, STAR, RHIC, srážky těžkých jader [1]
   Thermonuclear fusion, tokamak COMPASS, Thomson scattering diagnostics, calibration, accelerometer [1]
   Ultra-periferální srážky,ALICE,Psi(2S) [1]
   ultra-periferální srážky,J/Psi,extrakce signálu,Crystal Ball,GaussExp [1]
   Ultra-peripheral collisions,ALICE,Psi(2S) [1]
   ultra-peripheral collisions,J/Psi,signal extraction,Crystal Ball,GaussExp [1]
   urychlování elektronů plazmovou vlnou,zdroje záření,gigantická dipólová rezonance,inverzní Comptonův rozptyl [1]
   vacuum,high temperature,vacuum furnace,baking [1]