Now showing items 85-104 of 134

   Subject
   metamateriály, Maxwellovy rovnice, sektoriální kvadratické formy, spektrální analýza [1]
   Minimum Bias, charged particle spectra, ATLAS, reconstruction of particles, data correction [1]
   Minimum Bias, spektra nabitých částic, ATLAS, rekonstrukce částic, korekce dat [1]
   MSO, Molten salt oxidation, materials for MSO [1]
   MSO, Molten salt oxidation, oxidace v tavenině soli, materiály pro MSO [1]
   Nucleogenesis,LIBS,meteor,meteorite,interplanetary matter [1]
   nucleus-nucleus collisions, quark-gluon plasma, hard processes, hard probes, parton distribution functions, project AFTER. [1]
   Nukleogeneze,LIBS,meteor,meteorit,meziplanetární hmota [1]
   Obecná teorie relativity,konformní transformace,Weylův ten- zor,konformní teorie gravitace,kosmologie [1]
   Okrajové plazma,sondová měření,Langmuirova sonda,ball-pen sonda,volt-ampérová charakteristika,tokamak GOLEM [1]
   orthogonal polynomials, Leonard pairs, Askey-Wilson algebra, representations, automorphisms [1]
   ortogonální polynomy, Leonardovy páry, Askeyova-Wilsonova algebra, reprezentace, automorfismy [1]
   plasma, termonuclear fusion, bolometry, AXUV [1]
   plazma, termojaderná fúze, bolometry, AXUV [2]
   počáteční fáze výboje, fáze lavinovité ionizace, tokamak, ionizační doba, ECRH [2]
   polovodiče,pixelové detektory,radiační zobrazování,Medipix,X-CHIP-02 [1]
   Polovodičové detektory,kosmické prostředí,radiační poškození [1]
   prostá Lieova algebra, Chevalleyova báze, kořenové systémy, strukturní konstanty [1]
   Provázané fotony,Bellovy nerovnosti,Bellovy stavy,spontánní sestupná parametrická konverze [1]
   QCD,jets,jet algorithm,inclusive differential jet cross section,uncertainty of theoretical prediction [1]