Now showing items 21-40 of 134

   Subject
   COMPASS, exchange turbulence, fluctuations, L-mode, radial profiles, tokamak [1]
   COMPASS, fluktuace, L-mód, radiální profil, tokamak, výměnná turbulence [1]
   COMPASS,heat flux,inner wall,thermography,tokamak [1]
   COMPASS,tepelný tok,termografie,tokamak,vnitřní stěna [1]
   conformal symmetry,effective action,quantum theory of gravity,Weyl's gravity,zeta-function regularization [1]
   Cosmic radiation,semiconductor pixel detectors,particle-through-matter passage simulation,Geant4,AllpixSquared [1]
   cut-and-project množiny,diskrétní množiny,kvazikrystal,pětičetná symetrie,soběpodobnost [1]
   cut-and-project sets,discrete sets,five-fold symmetry,quasicrystal,self-similiarity [1]
   Debyeova dĺžka, tokamak, Iónový nasýtený prúd, Langmuirova sonda, Machova sonda. [1]
   diagnostika iontových svazků,urychlování laserem,fyzika plazmatu,měření doby průletu (TOF) [1]
   Diferenciální rovnice,Difuze,Difúzní rovnice,Fickův zákon,Nelineární difuzní rovnice,Obyčejné diferenciální rovnice,Obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu,Symetrie,Symetrie obyčejných diferenciálních rovnic [1]
   Differential equation,Diffusion,Diffusion equation,Fick's law,First-order ordinary differential equation,Non-linear diffusion equation,Ordinary differential diffusion,Symmetries,Symmetries of ordinary differential equations [1]
   diffraction,hard scale,jets,anti-kt,MC generator Pythia 8.2 [1]
   difrakce,jety,anit-kt,MC generátor Pythia 8.2 [1]
   difúziou poháňaná nestabilita,okrajové podmienky,reakčno-difúzne rovnice,spektrum Laplaceovho operátora,Turingov model [1]
   Dirichlet Laplacian, nodal lines, numerical approximation [1]
   dirichletovský laplacián,horní odhad na první vlastní hodnotu,omezené oblasti,spektrální geometrie,teorie hudby [1]
   Dirichletův laplacián, nodální čáry, numerické přiblížení [1]
   Edge plasma,probe measurement,Langmuir probe,ball-pen probe,volt-ampere characteristic,tokamak GOLEM [1]
   efektivní akce,konformní symetrie,kvantová teorie gravitace,Weylova gravitace,zeta-funkce regularizace [1]