Now showing items 1-12 of 12

  • Analytická řešení v problematice matematického modelování dvoufázového proudění v porézním prostředí 

   Author: Šembera Ondřej; Supervisor: Fučík Radek; Opponent: Mikyška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-19)
  • Aposteriorní odhad chyby numerického řešení metodou konečných prvků pro stacionární a nestacionární parciální diferenciální rovnice ve 2D 

   Author: Vojtěch Straka; Supervisor: Fučík Radek; Opponent: Pultarová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Obsahem této diplomové práce jsou aposteriorní odhady chyby numerického řešení pro Poissonovu úlohu a rovnici vedení tepla. Pro obě úlohy je nejprve vybudována potřebná matematická teorie, zahrnující především klasické a ...
  • Aposteriorní odhady chyby numerického řešení v problematice filtračního proudění 

   Author: Straka Vojtěch; Supervisor: Fučík Radek; Opponent: Beneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Tato práce zkoumá možnosti aposteriorních odhadů chyby numerického řešení rovnic popisujících proudění v porézním prostředí. Nejprve je rozebráno vícefázové proudění v porézním prostředí a následně formulována Poissonova ...
  • Implementace numerických schémat pro simulaci nevazkého stlačitelného proudění 

   Author: Schäfer Jan; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Fučík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-30)
   Tato práce se zabýva implementací Laxova-Friedrichsova schématu pro transportní rovnici a Eulerovy rovnice v jedné dimenzi a ve dvou dimenzích. Popsán je obecný princip zákona zachování a odvození zákonů zachování použitých ...
  • Intervalová analýza a její použití pro řešení problému fázové stability 

   Author: Jan Fejtek; Supervisor: Mikyška Jiří; Opponent: Fučík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
   Cílem této práce je navrhnout spolehlivý algoritmus testující fázovou stabilitu vícesložkových směsi a otestovat jej. Nejdříve formulujeme kritérium fázové stability vícesložkové směsi za konstantní teploty, objemu a ...
  • Matematické modelování a numerická simulace procesů v průmyslových kotlích 

   Author: Jakubec Tomáš; Supervisor: Strachota Pavel; Opponent: Fučík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tématem bakalářské práce je matematické modelování procesů probíhajících ve spalovací komoře průmyslových kotlů. Nejprve jsou stručně popsány typy kotlů a procesy, které v nich probíhají. Jedním z klíčových jevů je proudění ...
  • Matematické modelování proudění tekutin a transportu kontrastní látky v cévách 

   Author: Jan Kovář; Supervisor: Fučík Radek; Opponent: Beneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce se zabývá matematickým modelováním úloh spojených s vyšetřením perfuze myokardu za použití kontrastní látky. Úloha proudění a transportu kontrastní látky je v úvodu rozdělena do třech základních typových úloh, ...
  • Matematické modelování subsonického proudění okolo překážek pomocí metody Lattice--Boltzmann na GPU 

   Author: Eichler Pavel; Supervisor: Fučík Radek; Opponent: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
   Tato práce je teoretickým úvodem do numerické metody Lattice?Boltzmann pro simulaci proudění nestla čitelné, Newtonovské tekutiny v izotermálním systému. Hlavním cílem je uvést čtenáře do základní problematiky týkající se ...
  • Modelování nenewtonovského proudění pomocí Lattice-Boltzmannovy metody ve 2D 

   Author: Čala Adam; Supervisor: Fučík Radek; Opponent: Eichler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   V této práci je shrnut základní matematický aparát, který je používán při popisu proudění kapaliny. Jsou klasifikovány nenewtonovské kapaliny a uvedeny jejich modely. Jsou ukázány základní techniky odvozování Lattice-Boltzmannovy ...
  • Numerická simulace dvoufázového proudění v porézním prostředí 

   Author: Hron Pavel; Supervisor: Mikyška Jiří; Opponent: Fučík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Numerické metody řešení dvoufázového filtračního proudění 

   Author: Pelech Ondřej; Supervisor: Fučík Radek; Opponent: Polívka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Systém pro správu obsahu se zaměřením na organizaci konferencí 

   Author: Koktan Martin; Supervisor: Pauš Petr; Opponent: Fučík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)