Zobrazují se záznamy 1-20 z 354

  • Návrh multimodální pomůcky pro učení se braillova písma 

   Autor: Martina Klimešová; Vedoucí práce: Palivcová Dominika; Oponent práce: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato práce popisuje návrh a vývoj nové multimodální pomůcky pro výuku braillova písma. Vychází z rozsáhlého explorativního výzkumu zrakového postižení a čichu. Nová pomůcka by měla sloužit učitelům při prvním seznámení ...
  • Design aplikace pro podporu výuky na dálku 

   Autor: Hoang Quoc Tran; Vedoucí práce: Palivcová Dominika; Oponent práce: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Za účelem zmírnění rozdílů ve vzdělávání způsobené pandemií COVID-19, přešly školy v České republice (a po celém světě) na nekonvenční distanční výuku. I přes to, že distanční výuka umožnila zachovat většinu vzdělávacích ...
  • Využití čichu pro zlepšení prostorové orientace zrakově postižených 

   Autor: Pavla Křivanová; Vedoucí práce: Palivcová Dominika; Oponent práce: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Cílem této práce je výzkum využití čichu pro zlepšení prostorové orientace zrakově postižených uživatelů. Prvním krokem bylo provedení explorativního výzkumu s naší cílovou skupinou. Následovala analýza čichu, čichových ...
  • Sdílení obsahu v systému EduARd 

   Autor: Michaela Vlčková; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Práca rozširuje možnosti projektu EduARd o zdielanie obsahu, čím umožnuje užívateľom experimentovať s väčším množstvom podkladov a zdielať ich vlastný vytvorený obsah. V práci je stručný súhrn súčastného stavu projektu, ...
  • Vizualizace výrobního procesu 

   Autor: Anastasia Surikova; Vedoucí práce: Míkovec Zdeněk; Oponent práce: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Lidé, kteří pracují ve výrobním průmyslu, se musí denně potýkat s velkým množstvím stresu. Možnými příčinami tohoto stresu mohou být pozdní dodávky materiálu, nedodržení termínu zakázky nebo nevyhnutelný lidský faktor. ...
  • Frontend iQR navigačního systému 

   Autor: Richard Burkoň; Vedoucí práce: Šipoš Martin; Oponent práce: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Cílem této diplomové práce je vytvoření frontendu indoor QR navigačního systému, pomocí kterého si uživatel může nejen prohlížet mapové podklady budovy, ale také v ní najít nejkratší trasu. Součástí je také administrační ...
  • Více-uživatelské prostředí pro výuku ve virtuální realitě 

   Autor: Marek Římal; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Žákovská Uršula
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Tato práce se zabývá možnostmi využití virtuální reality ve školním vyučování. Zkoumaná je zejména možnost víceuživatelského systému, ve kterém žáci společně s lektorem sdílí fyzický prostor a podobným způsobem sdílí i ...
  • Vizualizace urbanistických dat 

   Autor: Vojtěch Tomas; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Čtyroký Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Vizualizace urbanistických dat zásadním způsobem přispívá k udržitelnému rozvoji měst. Vizuální média umožňují efektivní komunikaci, která je základním kamenem vývoje. V této práci je představen návrh a implementace ...
  • Shlukování a vizualizace tabulkových dat s nominálními atributy 

   Autor: Štefan Okruhlica; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Slavík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato diplomová práce se zabývá různými přístupy ke clusterování a následné vizualizaci nominálních a ordinálních dat. Ukazuje tabulkové datasety, definuje typy attributů a popisuje úkoly pro vizualizaci. Dále vysvětluje ...
  • Návrh uživatelského rozhraní pro 3D modelář rozšířené reality 

   Autor: Michal Ščupák; Vedoucí práce: Klíma Martin; Oponent práce: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Diplomová práce se zabývá návrhem uživatelského rozhraní pro 3D modelář rozšířené reality. Konkrétně jde o práci zaměřenou na analýzu existujícího produktu společnosti Misterine s.r.o. - Misterine Studio, a návrh nového ...
  • Hierarchie obalových těles pro podlouhlé objekty 

   Autor: Emese Szabó; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Meister Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Práce pojednává použití válců jako obalová tělesa při sledování paprsku pro různé typy scén obsahující podlouhlé objekty. Představuje způsob sjednocení obalových těles ve tvaru válce a zkoumá jejich výhody. Navrhnutá metoda ...
  • Stylizace portrétu na GPU s využitím výtvarné předlohy 

   Autor: Marek Nechanský; Vedoucí práce: Sýkora Daniel; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce se zabývá studiem technik stylizace obrazu, které umožňují replikovat umělecký styl a použít jej na vlastní obraz. Velmi bohatá větev tohoto zaměření je přenos stylu portrétů z jednoho obrazu na druhý. Cílem ...
  • Vizuální simulace deště 

   Autor: Giang Chau Nguyenová; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Projekt této diplomové práce se zaměřuje na zvýšení vizuální rozmanitosti v dopravních simulátorech, a to simulací různých jevů deště, které lze vidět v reálném světě. Důkladný výzkum stávajících metod by měl pomoci při ...
  • Správa velkých dat z dopravních senzorů pomocí jejich vizualizace 

   Autor: Lucia Semanová; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Hrubý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Cílem této práce je implementovat prototyp systému pro vizualizaci a správu dopravních senzorů. Za účelem návrhu prototypu byl proveden uživatelský výzkum se zkušenými dopravními inženýry a analýza stávajících komerčních ...
  • Vizualizace pokročilých reprezentací vzhledu materiálů 

   Autor: Vít Zadina; Vedoucí práce: Filip Jiří; Oponent práce: Havran Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Diplomová práce se zabývá vizualizací pokročilých materiálů a jejich vzhledu. Vysvětluje pojem vizuální textura. Věnuje se problematice popisu materiálů pomocí různých reprezentací (GRF, BRDF, SVBRDF, BTF). Popisuje vybrané ...
  • iOS aplikace pro vizualizaci geografických dat v rozšířené realitě 

   Autor: Michal Zajíc; Vedoucí práce: Vrábel Ján; Oponent práce: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato práce se zabývá vývojem iOS aplikace, která slouží k vizualizaci různých geografických dat. Tato data mohou být zobrazena na 2D mapě nebo na 3D mapě v režimu rozšířené reality. Práce se zabývá všemi části vývoje této ...
  • Nástroj pro visualizaci dat v mezinárodním e-health standardním formátu HL7 ve spojení s časovou osou. 

   Autor: Jan Vitha; Vedoucí práce: Mudra Martin; Oponent práce: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Práce se zabývá standardem Clinical Document Architecture a způsobem, jakým jsou v tomto formátu kódovaná data. Hlavním cílem práce je aplikace těchto poznatků při návrhu nástroje zobrazující takto uložená data Pacientského ...
  • Integrace senzoru vlhkosti půdy 

   Autor: Kateřina Dlouhá; Vedoucí práce: Žára Ondřej; Oponent práce: Nevyhoštěný Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Cílem diplomové práce je rozšíření předchozí bakalářské práce 'Progresivní webová aplikace pro monitorování a údržbu rostlin'. Stěžejní změnou je integrace senzoru pro měření vlhkosti půdy a zobrazení naměřených dat. Na ...
  • Experimentální aplikace pro ověření spolehlivosti automatické identifikace přepravního módu 

   Autor: Filip Musal; Vedoucí práce: Jirovský Václav; Oponent práce: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato práce se zabývá problematikou zjišťování fyzické aktivity uživatele. Analyzuje možnosti, jakými lze fyzickou aktivitu detekovat. Na základě této analýzy byla v rámci práce navrhnuta a vytvořena experimentální aplikace, ...
  • Sledování reálných objektů ve virtuální realitě 

   Autor: Filip Suchý; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Kučera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Hlavním cílem této diplomové práce je poskytnout snadno použitelný trackovací systém pro běžné objekty v reálném světě jako jsou pero a pravítko. Tento trackovací systém musí být integrovatelný do VR aplikací vytvořených ...