Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 311

  • Platforma pro rychlé selektivní A/B testování 

   Autor: Sebastian Voráč; Vedoucí práce: Míkovec Zdeněk; Oponent práce: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementaci platformy, která umožňuje získávat rychlou zpětnou vazbu od ostatních uživatelů odpovídajícím vybrané cílové skupině. Získávání respektive poskytování zpětné vazby je ...
  • Orientační terminál pro seniory se zrakovou vadou 

   Autor: Vojtěch Gintner; Vedoucí práce: Macík Miroslav; Oponent práce: Berka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Diskutuji proces návrhu hmatových symbolů pro seniory se zrakovým postižením. Při návrhu využívám metodologie User-Centered Design pomocí které vytvořím tři low-fidelity prototypy a jeden high-fidelity prototyp. Všechny ...
  • Uživatelský model pro seniory se zrakovou vadou 

   Autor: Petr Bílek; Vedoucí práce: Macík Miroslav; Oponent práce: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Senioři s vážnou zrakovou vadou často žijí v pobytových zařízeních, která jim poskytují specializovanou péči. Tato uživatelská skupina má specifické problémy a preference, zejména z hlediska orientace v prostoru a interakce ...
  • Interaktivní hmatové plány pro seniory se zrakovou vadou 

   Autor: Dominika Palivcová; Vedoucí práce: Macík Miroslav; Oponent práce: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Na Katedře počítačové grafiky a interakce na FEL ČVUT probíhá vývoj interaktivního 3D modelu budovy pro zrakově postižené seniory, který umožňuje prozkoumání exteriéru i interiéru budovy. Cílem této diplomové práce bylo ...
  • Asistent v nenásilné komunikaci 

   Autor: Miroslav Mazel; Vedoucí práce: Malý Ivo; Oponent práce: Švec Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem mobilní aplikace, která si klade za cíl pomoci rodičům řešit konflikty se svými dětmi použitím tzv. Nenásilné komunikace, a její následnou implementací a testováním s uživateli. V ...
  • Nelineární přehrávání v rámci množiny zvukových vzorků v kontextu videoher 

   Autor: Igor Kotov; Vedoucí práce: Sporka Adam; Oponent práce: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem, implementací a testováním algoritmu pro zpracování digitálního signálu, který by mohl detekovat všechny možné body přechodu v hudebním souboru s pevným rytmem tak, aby jeho nelineární ...
  • Nefotorealistické zobrazování v herním enginu s využitím výtvarné předlohy 

   Autor: Jiří Burýšek; Vedoucí práce: Sýkora Daniel; Oponent práce: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Práce prezentuje praktické řešení výtvarné stylizace videoherní scény v herním enginu Unity. Metoda stylizace užívá výtvarné předlohy a je založena na algoritmu StyleBlit, přičemž je schopna napodobit libovolný výtvarný ...
  • Výpočet globálního osvětlení v reálném čase pomocí sond intenzity ozáření 

   Autor: Šimon Sedláček; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Meister Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   V této práci prezentuji svá dvě vylepšení k nedávno zveřejněné metodě pro výpočet globálního osvětlení založené na ukládání iradiance v řídké množině. Mé první rozšíření umožňuje výpočet globálního osvětlení i pro dynamické ...
  • Simulace orografické oblačnosti 

   Autor: Martin Čáp; Vedoucí práce: Sloup Jaroslav; Oponent práce: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Realistická simulace mraků je žhavým tématem výzkumu v oboru počítačové grafiky. V této práci představíme možný způsob modelování orografických mraků za pomoci SkewT/LogP diagramů, jež navrhl Rui Pedro Duarte ve své ...
  • Nástroj pro výuku základních křivek 

   Autor: Michal Vomastek; Vedoucí práce: Felkel Petr; Oponent práce: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Diplomová práce se zabývá tvorbou aplikace na podporu výuky základních křivek používaných v počítačové grafice. Toto téma je pro studenty obtížné a cílem aplikace je téma studentům co nejvíce zpřístupnit. Aplikace byla z ...
  • Ilustrativní vizualizace primárního okruhu jaderné elektrárny 

   Autor: Petr Brachaczek; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   V této diplomové práci řeším komplexní metody ilustračních technik pro zobrazení složitých objektů sestavených z mnoha částí. Kombinuji různé ilustrační techniky, dynamicky umisťované popisky komponent spolu s vhodným ...
  • Prototyp aplikace pro rychlé vyšetřování bezpečnostních incidentů 

   Autor: Pavla Koháková; Vedoucí práce: Vaněk Ondřej; Oponent práce: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Analytici kybernetické bezpečnosti čelí velké výzvě, když vyšetřují bezpečnostní incidenty, ke kterým došlo v jejich podnikové síti. Velké množství dat je shromažďováno do platforem SIEM (software pro management bezpečnostních ...
  • Integrace interních a externích popisků 

   Autor: Václav Pavlovec; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato diplomová práce se zabývá automatickým rozmístěním popisků. Popisky mohou být umístěny přes daný objekt (angl. Internal Labelig) či vedle daného objektu (angl. External Labeling), přičemž jsou s ním spojeny čárou. V ...
  • Návrh uživatelského rozhraní pro dotykovou odpovídací jednotku k interkomu 

   Autor: Kateřina Koutová; Vedoucí práce: Rubáš Marek; Oponent práce: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce se věnuje návrhu uživatelského rozhraní pro odpovídací jednotku k interkomu. Návrh byl založen na rešerši podobných zařízení tohoto typu, včetně průzkumu mezi současnými a potencionálními uživateli, a na základě ...
  • Vytváření hloubkových map ve vysokém rozlišení 

   Autor: Kříž Tomáš; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Diplomová práce se zabývá supersamplingem, metodou pro zvětření počtu vzorků, hloubkových map. Práce se zabývá existujícími implementacemi a algoritmy, které tyto implementace používají. Dále se práce zaměřuje na porovnání ...
  • Evidence provozu auta 

   Autor: Mazura Dominik; Vedoucí práce: Malý Ivo; Oponent práce: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato práce řeší konektivitu starších modelů aut. Za cíl si klade vytvořit mobilní aplikaci pro sběr dat o autě v průběhu řízení s pomocí OBD donglu. Provedl jsem uživatelský výzkum pro zjištění potřeb uživatelů a definoval ...
  • Přehrávač knih pro seniory se zrakovým postižením 

   Autor: Endrštová Barbora; Vedoucí práce: Macík Miroslav; Oponent práce: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato práce se zabývá designem přehrávače knih pro seniory se zrakovým postižením. Více než polovina zrakově postižených je starší sedmdesáti let. Hlavním účelem navrhovaného zařízení je zpřístupnit slabozrakým a nevidomým ...
  • Procedurální generování 3D modelu dle mapových podkladů 

   Autor: Kejvalová Jana; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout převodní řetězec, který pro vybranou oblast na mapě vygeneruje realisticky vypadající 3D model prostředí. Pro řešení byly použity následující dva přístupy: První pouze s pomocí open ...
  • Metody pro vrhání paprsku s hierarchiemi obálek na CPU 

   Autor: Frantál Petr; Vedoucí práce: Havran Vlastimil; Oponent práce: Meister Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   V této diplomové práci se zaměřujeme na možnosti stavby jedné z akceleračních struktur pro metodu sledování paprsku, hierarchie obálek, na CPU. Práce nejprve přináší úvod do problematiky a shrnutí používaných metod. Přinášíme ...
  • Uživatelský výzkum zábavnosti her žánru budovatelská strategie s vysokou mírou autonomie simulovaného prostředí 

   Autor: Roch Michal; Vedoucí práce: Míkovec Zdeněk; Oponent práce: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato práce se zameruje na problematiku vlivu umelé inteligence na subjektivní vnímání zábavy v herním prostredí. Hlavním cílem této práce je lépe pochopit aspekty umelé inteligence a formy interakce hráce s entitami rízené ...