Now showing items 1-19 of 19

  • Adaptace budovatelské strategie ve virtuální realitě 

   Author: Veronika Petrova; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato práce se zabývá adaptací budovatelské strategie ve VR. Zaměřuje se na to, jak uskutečnit takovou hru ve VR a plně využít všeho, co nám tato platforma dovoluje. Pro průzkum této problematiky zkoumá jak již existující ...
  • Exportní modul pro Autodesk Maya do formátu X3D / X3Dom 

   Author: Unembayeva Daniya; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Predmetem této bakalárské práce je vytvorení exportního modulu pro Autodesk Maya do formátu X3D/X3DOM. Základní objekty budou exportovány do X3D/X3DOM pomocí odpovídajících uzlu, složitejší objekty - pomocí specifické ...
  • Finalizace modelů ve Virtuální Staré Praze 

   Author: Žoha Vojtěch; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Genesis - Tvorba "low-poly" modelů a animací 

   Author: Zbytovská Michaela; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Lekovski Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Interaktivní galerie modelů Leonarda da Vinciho 

   Author: Zavřel Karel; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žára Jiří
   Cílem této bakalářské práce je provedení čtenáře celým procesem vývoje interaktivní aplikace. Práce se snaží čtenáři nastínit některé modelovací techniky, které se používají pro vytváření objektů ve tří-dimenzionální ...
  • Interaktivní model automobilové převodovky 

   Author: Procházka Jaroslav; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Interaktivní model počítačového tomografu 

   Author: Zeman Ondřej; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Interaktivní model tokamaku GOLEM 

   Author: Pluhař Ondřej; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Svoboda Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Interaktivní techniky ve WebGL 

   Author: Pabalavets Lidziya; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Felkel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Kompletace 3D modelu Pražského hradu 

   Author: Jiří Ryšavý; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tatoprácesezaobíránávrhem,implementací a testováním uživatelského editoru pro online model Pražského hradu. Díky tomuto nástroji je možné upravovat jednotlivé části, přidávat nové části a odebírat části z aktuálního modelu. ...
  • Mullerova vila - hrubý model 

   Author: Maroušek Vladimír; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Danihelka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Porovnání prezentací měst ve VRML a Google Earth 

   Author: Hrůza Karel; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Danihelka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Porovnání technologí pro 3D prezentaci na internetu 

   Author: Slabihoudek Josef; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Procedurální modelování měst vyvíjejících se v čase 

   Author: Frantál Petr; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce představuje možnosti tvorby 3D modelů měst, které simulují jejich vývoj v průběhu času. Pro modelování měst v této práci uvažujeme využití procedurálního modelování. Práce nejdříve uvádí motivaci pro ...
  • Virtuální prohlídka Františkánského kostela v Chebu 

   Author: Országh Martin; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Trávníček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vizualizace dostavby Staroměstské radnice 

   Author: Kratochvíl Milan; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Vizualizace dostavby Staroměstské radnice 

   Author: Lukášek Martin; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Vizualizace historického jádra Moravských Budějovic 

   Author: Svoboda Tomáš; Supervisor: Žára Jiří; Opponent: Špačková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Webový portál pro přípravu podkladů pro rozšířenou realitu 

   Author: Michal Mráz; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh a implementace webové aplikace pro vytváření podkladů pro rozšířenou realitu. Aplikace je vyvíjena za pomocí technologií Javascript, HTML a CSS. Pro zobrazování 3D scén používá ...