Now showing items 1-15 of 15

  • Analýza vlastnosti kamer a metodika jejich testování 

   Author: Palaj Peter; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Autonomní stereosnímač pro vyhodnocení polohy překážek 

   Author: Kamenický Tomáš; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Detekce optických značek pro řízení polohy 

   Author: Toms Daniel; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této práce byl návrh metod pro detekci a přesné polohování objektu s využitím kamerového systému a polohovacího systému. Součástí práce je návrh a realizace tohoto polohovacího systému. Objekt, který je doplněný ...
  • Experimentální kamera CMOS 

   Author: Douša Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá vyhotovením měřícího pracoviště pro laboratorní experimenty. Jedná o měřící pracoviště, které testuje obrazové snímače CMOS. Měřící stanoviště obsahuje počítač, osvětlovací zařízení, propojovací ...
  • Měřicí kamera pro výukové laboratoře 

   Author: Jakub Vodseďálek; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací měřící kamery pro výukové laboratoře. Kamera podporuje několik CMOS obrazových senzorů řízených mikrořadičem z řady STM32. Snímky jsou přenášeny do PC s běžící vytvořenou ...
  • Obrazový modul s FPGA 

   Author: Staněk Jan; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   Cílem této práce je navrhnout a realizovat modul pro rychlé zpracování obrazu z CMOS snímače s využitím prostředků hradlových polí Xilinx řady Spartan 3. Práce začíná realizací přenosu obrazových dat do PC skrze EZ-USB ...
  • Platforma pro sběr a zpracování obrazu na bázi LabView 

   Author: Kuba Ondřej; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Průběžné zpracování obrazu v DSP pro sledování objektů 

   Author: Hladík Jiří; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   Tato práce se zabývá metodami zpracování obrazu za účelem parametrizace objektů v něm. Uvažované obrazy jsou rozděleny na stínové obrazy, u nichž je určována plocha, tvar, souřadnice těžiště a další parametry, a na obrazy ...
  • Přesné měření polohy kamerami CCD a CMOS 

   Author: Coufal Vladimír; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přesné měření polohy s využitím zpracování difrakčních obrazů 

   Author: Hubík Martin; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem této práce je prozkoumat a navrhnout metody optického měření polohy v jedné i ve dvou osách současně v rozsahu jednotek milimetrů s rozlišením v řádu stovek nanometrů. Metoda měření spočívá v určení polohy stínového ...
  • Síť měřicích obrazových snímačů 

   Author: Šváb Vojtěch; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Snímač polohy s projekcí stínového obrazu 

   Author: Tomáš Michal; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Snímač polohy využívající obrazové informace 

   Author: Bělík Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Synchronizované obrazové snímače 

   Author: Řípa Radek; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Určování polohy pomocí řádkových obrazů 

   Author: Zoubek Martin; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)