Now showing items 1-18 of 18

  • Autentizace zpráv na sběrnici CAN pro softwarovou architekturu AUTOSAR 

   Author: Kulatý Ondřej; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Hynčica Ondřej
   Cílem této práce je integrovat implementaci protokolu MaCAN vyvinutou na Katedře řídící techniky FEL ČVUT do implementace architektury AUTOSAR od firmy ArcCore. Práce se zabývá bezpečností na sběrnici CAN a popisem protokolu ...
  • Distribuované řízení konvoje komunikujících autodráhových autíček s využitím kódu automaticky generovaného ze Simulinku 

   Author: Šimon Wernisch; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   V této práci je představen spravovaný softwarový projekt, jehož cílem je poskytnout prostředí pro rychlé prototypování distribuovaného řízení za použítí MATLAB a Simulink softwaru. Toto prostředí se skládá ze sady skriptů ...
  • Hardwarová podpora předvídatelné exekuce na vícejádrových procesorech 

   Author: Baryshnikov Maxim; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Z důvodu potřeby snížení nákladů a zvýšení výkonu embedded real-time systémů, pracují vědci po celém světě na způsobech, jak přizpůsobit hotová komerční zařízení bezpečnostně-kritickému designu. Předvídatelný exekuční model ...
  • Integrace Ethernetového přepínače do embedded zařízení s OS Linux 

   Author: Kaisrlík Jan; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Pipek Ondřej
   Cílem této diplomové práce je portace operačního systému Linux na modul Colibri T20 a implementace ovladače do tohoto operačního systému pro teplotně odolný Ethernetový přepínač. Tento přepínač je postaven na obvodu 88E6065 ...
  • Lokalizace a pokročilé řízení autonomního modelu vozidla 

   Author: David Kopecký; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Vajnar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tato práce se zabývá mapováním a lokalizací na závodní dráze F1/10 autonomous driving competition pomocí zmenšeného modelu vozidla. Lokalizace využívá Monte Carlo metod pro zpracování dat LiDARu a odhad pozice vozidla. ...
  • Model formule pro soutěž autonomních aut F1/10 

   Author: Vajnar Martin; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí autonomního závodního modelu auta. Cílem bylo účastnit se soutěže F1/10. Práce se zabývá mnoha aspekty konstrukce od mechanického návrhu, přípravy elektroniky až po softwarovou ...
  • Modelování elektronicky ovládané diferenciální kapalinové spojky 

   Author: Jan Cabicar; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Fojtík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tato práce se zaměřuje na modelování systému kapalinové spojky použité pro ovládání elektronicky ovládaného diferenciálu s omezeným prokluzem vyráběným firmou EATON. Koeficient tření je důležitou součástí systému kapalinové ...
  • Nástroj pro převod simulačních scénářů automobilových řídicích jednotek 

   Author: Mikulka Leoš; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Mráz Milan
   Hlavním cílem této diplomové práce byl vývoj převodníku simulačních scénářů automobilových řídicích jednotek. Během této práce je převážně pracováno se simulací typu rest-bus. V práci je uveden přehled softwarových nástrojů ...
  • Návrh letového softwaru pro projekt Demise Observation Capsule 

   Author: Zamouřil Jakub; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Česák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce popisuje proces návrhu letového softwaru pro zařízení kvalifikované pro provoz ve vesmíru, ukazuje jeho vývoj a testování, a poskytuje popis hotového produktu. Letový software popisovaný v této práci byl vyvinut ...
  • Portování frameworku pro rezervaci výpočetních zdrojů do exekutivy RTEMS 

   Author: Beneš Petr; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Průmyslový grafický terminál založený na OS Linux 

   Author: Matěják Jiří; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce představuje prototyp průmyslového grafického terminálu a popisuje jeho vývoj. Terminál se skládá z dotykového WUXGA displeje, RFID čtečky a jednodeskového počítače s procesorem i.MX 6Quad. Na terminálu běží pod ...
  • Rapid prototyping řídicích algoritmů pro mobilní roboty 

   Author: Espana Cabrera Andres; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Realizace jednotky s vícekanálovými DA převodníky 

   Author: Matějka Joel; Supervisor: Brothánek Marek; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Mnoho akustických aplikací vyžaduje vícekanálové, velmi přesné a na datový tok náročné, analogově digitální a digitálně analogové převody. Příkladem může být záznam a reprodukce prostorového zvukového pole. Tato práce se ...
  • Stavové automaty v C++ pro robotické aplikace 

   Author: Šilhavík Petr; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Košnar Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Testování integrace HW a SW v elektronickém zabezpečovacím zařízení 

   Author: Matějů Miroslav; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Testování softwaru pro vestavné aplikace v autonomních vozidlech 

   Author: Kerner Jiří; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Diplomová práce Testování softwaru pro vestavné aplikace v autonomních vozidlech se zabývá popisem metod pro testování softwaru v automobilovém průmyslu a představuje možnosti, jak v budoucnu přistoupit k verifikaci a ...
  • Vyhýbání se dynamickým překážkám s autonomním autem F1/10 

   Author: Jaroslav Klapálek; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Kerner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku průjezdu křižovatek ve spojení se samoříditelnými automobily. Za pomocí rešerše literatury bylo vybráno distribuované řízení křižovatek. Algoritmus pro řešení průjezdu ...
  • Vývojový systém pro processor-in-the-loop simulace s mikrokontrolerem řady e200 

   Author: Albershteyn Andrey; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Kučera Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Hlavní cíl této diplomové práce je vytvořit processor-in-the-loop systém založený na mikrokontroléru od firmy NXP s jádrem e200 - MPC5748G. Použití vizuálních programovacích nástrojů, například Simulink, umožňuje využití ...