Now showing items 1-20 of 24

  • 3D tisková farma - řídicí aplikace 

   Author: Petr Lendvorský; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Svatoš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí automatické 3D tiskové farmy, konkrétně návrhem řídící aplikace a uživatelského rozhraní. Pomocí manipulátoru jsou obsluhovány jednotlivé tiskárny tak, aby nebyl nutný fyzický ...
  • Automatické řízení indukční sintrace materiálů při výrobě elektronek 

   Author: Rouček Tomáš; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   V této práci se věnuji návrhu celého řídícího sytému pro sintrační pec ve firmě TESLA Elecetrontubes, která je využívána k výrobě součástí elektronek. Sintruje se molybdenový drát pokrytý ZirkonCarbidem při extrémních ...
  • Automatické řízení indukční sintrace materiálů při výrobě elektronek 

   Author: Rouček Tomáš; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   V této práci se věnuji návrhu celého řídícího sytému pro sintrační pec ve firmě TESLA Elecetrontubes, která je využívána k výrobě součástí elektronek. Sintruje se molybdenový drát pokrytý ZirkonCarbidem při extrémních ...
  • Čtyřsektorové elektrodové pole pro dielektroforézu 

   Author: Drs Jakub; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Beňo Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Demonstrační systém pro magnetický manipulátor Magman 

   Author: Matyáš Vlk; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Petrucha Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato práce se věnuje vytvoření demonstračního systému pro magnetický manipulátor MagMan. Nejprve platformou řízené kuličky zahrají na hudební nástroj skladbu uloženou ve formátu MIDI. Práce srovnává vhodné nástroje pro ...
  • Displej s Ferrofluidem 

   Author: Lukáš Pospíchal; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Janošek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Displej s ferrofluidem je zakončením experimentálního výzkumu manipulace s ferrofluidem v kapalném prostředí. Po krátké experimentální fázi, kde byly otestovány různé metody manipulace a s užitím existujícího hardwaru byla ...
  • Dynamické řízení kolaborativního robota KUKA LBR iiwa - demonstrační systém 

   Author: Maroš Mešter; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Petrík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-04)
   V tejto bakalárskej práci skúmame možnosti dynamického riadenia kolaboratívneho robota KUKA LBR iiwa a jeho využitie v experimentoch obnášajúcich dynamické riadenie. V úvode popisujeme konfiguráciu externého počítača ...
  • Fontána s Gaussovou puškou 

   Author: Jakub Starý; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Petrucha Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato práce se v první části zabývá sestavením funkčního modelu Gaussovy pušku, angl. Coil gun, pomocí které jsou vystřelovány ocelové ložiskové kuličky s průměrem 8.713 mm vertikálně vzhůru. Urychlovací systém je tvořen ...
  • Maticové elektrodové pole pro dielektroforézu - základní řízení polohy 

   Author: Michálek Tomáš; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Šantin Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Modelování a základní řízení pro distribuovaný magnetický manipulátor 

   Author: Komárek Tomáš; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Dvořák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modelování dielektroforézy pro účely zpětnovazebního řízení 

   Author: Nikolaev Ivan; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Opticky řízená a měřená mikromanipulace - návrh sestavy 

   Author: Tomášek Jakub; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Plánování trajektorií pro distribuovanou manipulaci pomocí magnetického pole 

   Author: Adam Uchytil; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá plánováním trajektorií pro platformu distribuované magnetické manipulace MagMan s případnou možností rozšíření i na další platformy distribuované manipulace. Nejprve je popsán přesun platformy ...
  • Robotické skládání Rubikovy kostky 

   Author: Nováková Hana; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Smutný Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Robotické skládání Rubikovy kostky je zajímavé téma pro výuku i prezentaci kombinací oborů robotiky, informatiky, elektrotechniky a strojírenství. Tato práce se zabývá návrhem a stavbou takového robota, zaměřeného na ...
  • Řízení magnetohydrodynamického proudění: integrace elektroniky a měření 

   Author: Šimon Pecháček; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Svatoš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-04)
   Cílém této bakalářské práce je vyvinout experimentální platformu pro zpětnovazební řízení magnetohydrodynamického (MHD) proudění tekutin. Podrobně popisuje návrh a konstrukci hardwaru, včetně dvou řídících desek. Tyto desky ...
  • Simulátor skutečné lokomotivy pro modelovou železnici 

   Author: Šturc Martin; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Svoboda Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Cílem práce je navrhnout a implementovat jednoduché mechanické, elektrické a softwarové řešení pro simulaci lokomotivy. Práce se tedy zabývá návrhem ovládacího pultu lokomotivy a jeho prvků. Řeší jejich napojení na počítač ...
  • Simulátor skutečné lokomotivy pro modelovou železnici 

   Author: Šturc Martin; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Svoboda Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem práce je navrhnout a implementovat jednoduché mechanické, elektrické a softwarové řešení pro simulaci lokomotivy.
  • Software pro sběr a zpracování dat z mnohakanálového scintilačního detektoru 

   Author: Kalousek Jiří; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Mašek Petr
   Úkolem této bakalářské práce je návrh a realizace softwarového nástroje pro studium anti-neutrina. V úvodní části této práce je zdokumentována stávající realizace hardwaru, kterým je modulární systém s A/D převodníky se ...
  • Systém létající kulička na tyči 

   Author: Šimon Lehký; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl rozšířit známý systém kulička na tyči o režim s názvem Létající kulička na tyči. Navržený hybridní systém zahrnuje tři matematické modely představující různé pohyby kuličky na tyči. ...
  • Systém pro automatické sledování a natáčení letadel využívající ADS-B 

   Author: Hriadel Dávid; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Bakalárska práca popisuje vývoj systému určeného na automatické sledovanie a nahrávanie lietadiel využitím systému ADS-B. Systém spracuváva ADS-B správy vysielané lietadlami použitím vhodného prijímača a zobrazuje ich na ...