Now showing items 1-8 of 8

  • Knihovna pro senzory a akční členy nové FEL Open - Cube 

   Author: Jakub Vaněk; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Kirschner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá přidáním podpory pro senzory a motory ze stavebnice LEGO Mindstorms EV3 do nové řídící kostky Open-Cube. Krátce je zde popsána Open-Cube i sada EV3. Následně jsou vytvořeny ovladače pro MicroPython ...
  • Model vzducholodi s využitím stavebnic LEGO Mindstorms Education EV3 

   Author: Kirschner Filip; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Mudrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh robota 'Ludvíka' pro propagační účely fakulty 

   Author: Matěj Štětka; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Kirschner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Cílem této bakalářské práce je stavba humanoidního robota ze stavebnice LEGO Mindstorms EV3 pro propagační účely fakulty FEL a pro spolupráci s PKF - Prague Philharmonia. Při stavbě bylo využito především součástek z LEGO. ...
  • Soubor řešených úloh pro předmět Roboti s využitím stavebnice LEGO Education SPIKE Prime 

   Author: Jan Mareš; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Kirschner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   V úvodu této bakalářské práce jsou nejprve uvedeny vlastnosti nejnovější robotické stavebnice z řady LEGO Education, jež se nazývá LEGO Spike Prime. Následně je srovnána s předchozí generací LEGO EV3. A v poslední části ...
  • Uživatelský manuál (soubor řešených úloh) pro předmět ROBOTI 

   Author: Jan Daněk; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Kirschner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Cílem této práce je formulovat praktická cvičení pro předmět ROBOTI, který je vyučován na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze v prvním ročníku bakalářského studia programu Kybernetika a Robotika. Základ této práce tvoří ...
  • Uživatelský manuál na použití programovacího jazyka Python pro LEGO Mindstorms EV3 

   Author: Adam Jáneš; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Kirschner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Cílem této bakalářské práce je seznámit studenty prvního ročníku bakalářského studia programu Kybernetika a robotika s LEGO MINDSTORMS EV3 a vytvořit instalační a uživatelský manuál programovacího jazyka Python. Využití ...
  • Využití robota LEGO Mindstorms - návrh soutěžní úlohy pro ROBOSOUTĚŽ 

   Author: Josef Rastočný; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Kirschner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-05)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací soutěžní úlohy pro ROBOSOUTĚŽ. V práci je popsána výroba samotné konstrukce pro soutěžní úlohu, řízení motoru pomocí Arduina a H-můstku, využití stavebnice LEGO Mindstorms EV3 ...
  • Využití robota LEGO Mindstorms EV3 - návrh robota hrajícího na harmoniku pro propagaci FEL 

   Author: Martin Šrámek; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Kirschner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Cílem této bakalářské práce je návrh a konstrukce robota hrajícího na foukací harmoniku sestaveného ze stavebnice LEGO Mindstorms EV3. Programová část byla vytvořena v programovacím jazyce Python a sestává z části určené ...