Now showing items 1-1 of 1

  • Metaheuristické algoritmy pro optimalizační problémy sdílející reprezentaci 

   Author: Jan Hrazdíra; Supervisor: Woller David; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Univerzální optimalizátory jsou praktické nástroje, které mohou být aplikovány na celou řadu problémů za předpokladu, že se tyto problémy dají modelovat příslušným formalismem. V této práci je navržen heuristický optimalizátor ...