Now showing items 332-351 of 532

  Subject
  pacientský monitor, reálný čas, sběr dat, kamera, OCR [1]
  panorama [1]
  path planning with two types obstacles, teams of heterogeneous agents, complete algorithm, Push and rotate [1]
  patient monitor, real-time, data acquisition, camera, OCR [1]
  PEEP [1]
  person re-identification [1]
  Pilot,Leaks-Project,Doosan Bobcat,visualization,wastes,SCAD [1]
  plánování cesty s dvěma typy překážek, týmy heterogenních robotů, úplný algorithm, Zatlač a zatoč [1]
  plánování pohybů,proteinové molekuly,ligandové cesty,proteinové tunely [1]
  plethysmography [1]
  pletysmograf [1]
  Počítacové vidění, sledování několika objektů, zvířata, hmyz, učení se, detekce, udržování identity, Les randomizovaných rozhodovacích stromů [1]
  počítačové vidění [2]
  počítačové vidění, 3d rekonstrukce, scéna v pohybu, yasfm, c++ [1]
  Počítačové vidění, Strojové učení, Segmentace, Hluboké učení, Neuronová síť, Konvoluční neuronové sítě, Caffe, ROS [1]
  počítačové vidění,kalibrace kamer,soustava kamer,vyrovnání svazků,interní kalibrace,automobilový průmysl [1]
  počítačové vidění,průmyslová kamera,stav LED,diagnostické LED,klasifikace [1]
  počítačové vidění,řešení polynomiálních systémů,polynomiální optimalizace,semidefinitní programování,minimální problémy [1]
  Poddajná manipulace [1]
  polovodičový pixelový radiační detektor,sledování vesmírné radiace,cubesat,LEO dozimetrie,strojové učení,počítačové vidění,zpracování obrazu [1]