Now showing items 7-26 of 532

  Subject
  Absorpce, Odraz , Přímé pulzy, Odražené pulzy, Detekce pulzů [1]
  Actigraphy,Machine learning,Sleep monitoring,Sleep stages,Sleep-wake [1]
  active learning; uncertainty sampling strategy; EEG; sleep EEG; evaluation criteriactive learning; uncertainty sampling strategy; EEG; sleep EEG; evaluation criteria [1]
  Adaptivní přejíždění terénu, mobilní robotika, pásové vozidlo, flippery, robotická paže, dotykový průzkum, digitální výšková mapa, Robot Operating System [1]
  agglomerative, hybrid, active, hierarchical, clustering, k-means++, PCA, EEG [1]
  aglomeratívny, hybridný, actívny, hierarchický, zhlukovanie, k-means++, PCA, EEG [1]
  agregace 3D dat,detekce změn,3D mapa,LiDAR,autonomní automobil [1]
  Akcelerometry, stárnutí, denní aktivita, pád, chůze, monitorování [1]
  Aktigrafie,Strojové učení,Sledování spánku,Spánková stádia,Spánek-bdění [1]
  aktivní učení; strategie nejistoty; EEG; spánkové EEG; vyhodnocovací kritéria [1]
  analýza variability srdeční frekvence [1]
  Android,Braille,keyboard,assistive technology [1]
  Android,Braille,klávesnice,asisitivní technologie [1]
  annotated epileptic seizures, ictal signs, association rules, sequence patterns, SPADE, cSPADE [1]
  anotované epileptické záchvaty, iktální příznaky, asociační pravidla, sekvenční vzory, SPADE, cSPADE [1]
  architecture search [1]
  ARDS [1]
  artificial neural network [1]
  asistivní technologie, informační systém, kompenzační pomůcky, Ruby on Rails, PostgreSQL, MKF [1]
  autoencoder [1]