Now showing items 1-7 of 7

  • Generátor řešení minimálních problémů 

   Author: Trutman Pavel; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Šára Radim
   Mnoho problémů v počítačovém vidění vede na řešení polynomiálních rovnic. Proto potřebujeme jednoduchý způsob, jak generovat efektivní postupy řešení každého z problémů. Z tohoto důvodu byl představen automatický generátor. ...
  • Kalibrace RGBD kamery Kinect 

   Author: Cvrček Vojtěch; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Svoboda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Průběžná kalibrace kamer na automobilu 

   Author: Tulin Leonid; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Kalibrace kamer je úkolem urcení orientace a umístení kamery v prostoru s použitím snímku udelaných pomocí této kamery. Zatím se tento úkol obvykle reší offline kalibracními metodami. V této práce analyzujeme strukturu ...
  • Robustní výpočet ohniskových vzdáleností 

   Author: Rybkin Oleh; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Problém automatického výpočtu ohniskových vzdáleností dvou kamer z odpovídajících obrázků je stále obtížnou úlohou pro komunitu 3D rekonstrukce. Pro vyřešení tohoto problému byla navržena řada metod. Má se ale za to, že ...
  • Trojdimenzionální rekonstrukce dvou pohybujících se těles 

   Author: Petr Hrubý; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Kúkelová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Trojdimenzionální rekonstrukce více pohybujících se těles (MBSfM) je problém rekonstrukce scény, která není statická. Tento problém zatím nemá obecné řešení. V této práci navrhujeme řešení relaxované verze tohoto problému, ...
  • Vizuální lokalizace pro experimentaci v mobilní robotice 

   Author: Pivoňka Tomáš; Supervisor: Přeučil Libor; Opponent: Pajdla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Cílem práce bylo navrhnout 6DoF vizuální lokalizační systém pro experimentální arénu, která je určena zejména pro pozemní mobilní roboty. Na začátku práce je přehled lokalizačních systémů rozdělených podle fyzikálního ...
  • Využití symetrií při řešení minimálních problémů v počítačovém vidění 

   Author: Korotynskiy Viktor; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Kúkelová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Mnoho problémů v počítačovém vidění vyžaduje vyřešení soustavy polynomiálních rovnic. Praktické systémy s konečným počtem řešení mohou mít velký počet řešení (více než 100). Čím více má soustava řešení, tím obtížnější je ...