• Aplikace hlubokého učení v rozpoznávání obrazových dat mozku 

   Autor: Tishin Nikita; Vedoucí práce: Basterrech Sebastian; Oponent práce: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   V posledních letech konvoluční neuronové sítě (CNN) se staly nejpopulárnějším výběrem pro problémy rozpoznávaní obrazů. CNN poskytuji framework pro reprezentační učení, které umožňuje zpracování vstupních dat v původním ...
  • Aplikace pro extrakci příznaků z analýz signálů očních pohybů 

   Autor: Zeman Michal; Vedoucí práce: Macaš Martin; Oponent práce: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Implementace audio-knihovny pro zrakově postižené uživatele 

   Autor: Rubeš Lukáš; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Kordík Pavel
   Tato práce se zabývá vytvořením aplikace pro komunikaci s on-line knihovou Bookshare pro ne-vidomé a zrakově postižené uživatele. Uživatelé mají přístup do databáze knih a mohou vyhledá-vat díla dle různých kritérií. ...
  • Implementace audio-přehrávače pro zrakově postižené uživatele 

   Autor: Hrubý Jaroslav; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Kordík Pavel
  • Integrace audio knihovny 

   Autor: Krýže Petr; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Náplní této práce je integrace audioknihovny LibriVox do mobilního prostředí pro nevidomé a zrakově postižené uživatele na platformě Android. Aplikace umožňuje uživatelům vyhledávat, stahovat a přehrávat audioknihy zdarma ...
  • Navigace pacientů s Alzheimerovou nemocí pomocí chytrého telefonu 

   Autor: Hejč Aleš; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Bezdíček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Návrh seriózní hry pro edukaci dětí trpící diabetes mellitus 

   Autor: Kejvalová Jana; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Mráz Miloš
  • Návrh virtuálního průvodce - avatara pro podporu léčby chronických nemocí 

   Autor: Hrstka Tomáš; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)