• Bezkolizní řízení pro robotickou helikoptéru 

   Autor: Bahník Michal; Vedoucí práce: Chudoba Jan; Oponent práce: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Práce se zabývá návrhem obecného prostředí pro vývoj a testování řídicích systémů bezpilotních helikoptér. Součástí tohoto prostředí je i nástroj pro simulaci modelových prostředí a situací. Nastíněna je problematika detekce ...
  • Mapování vnitřního prostředí autonomní helikoptérou 

   Autor: Česenek David; Vedoucí práce: Chudoba Jan; Oponent práce: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   V této práci představujeme řešení pro mapování vnitřního prostředí UAV. Pro implementaci byla použita upravená kvadrokoptéra doplněná o laserový dálkoměr, interciální měřící jednotku (IMU), modul Px4flow s kamerou měřící ...
  • Robotická manipulace z paluby bezpilotní helikoptéry 

   Autor: Horyna Jiří; Vedoucí práce: Báča Tomáš; Oponent práce: Čížek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se zabývá návrhem, konstrukcí a řízením manipulátoru z paluby bezpilotní helikoptéry. Manipulace za letu způsobuje poruchy v řízení bezpilotní helikoptéry, které pokud nejsou žádoucí, snižují přesnost letu a tím ...
  • Řízení vzájemně lokalizovaných bezpilotních helikoptér 

   Autor: Báča Tomáš; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Belda Květoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)