Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza behaviorálních dat nadaných a průměrně nadaných adolescentů 

   Author: Dvořák Jakub; Supervisor: Štěpánová Karla; Opponent: Sieger Tomáš
   Tato práce se zabývá zpracováním a následnou analýzou behaviorálních dat naměřených v úloze mentální rotace. Na jejich základě následně porovnávám skupinu průměrně nadaných a velmi nadaných adolescentů. Nejprve se zabývám ...
  • Analýza rozdílů EEG signálu nadaných a průměrně nadaných adolescentů 

   Author: Bukovský Petr; Supervisor: Štěpánová Karla; Opponent: Sieger Tomáš
   Tato bakalářská práce si klade za cíl určit rozdíly v zapojení různých částí mozku u nadaných adolescentů oproti průměrně nadaným v průběhu řešení úlohy mentální rotace. Vybraným jedincům bylo během řešení úlohy snímáno ...