• Analýza behaviorálních dat nadaných a průměrně nadaných adolescentů 

   Autor: Dvořák Jakub; Vedoucí práce: Štěpánová Karla; Oponent práce: Sieger Tomáš
   Tato práce se zabývá zpracováním a následnou analýzou behaviorálních dat naměřených v úloze mentální rotace. Na jejich základě následně porovnávám skupinu průměrně nadaných a velmi nadaných adolescentů. Nejprve se zabývám ...
  • Analýza rozdílů EEG signálu nadaných a průměrně nadaných adolescentů 

   Autor: Bukovský Petr; Vedoucí práce: Štěpánová Karla; Oponent práce: Sieger Tomáš
   Tato bakalářská práce si klade za cíl určit rozdíly v zapojení různých částí mozku u nadaných adolescentů oproti průměrně nadaným v průběhu řešení úlohy mentální rotace. Vybraným jedincům bylo během řešení úlohy snímáno ...