Now showing items 1-20 of 79

  • Aktivní výhybky pro reprosoustavy 

   Author: Petřík Jan; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Martinek Pravoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akustická analyza emocí 

   Author: Šváb Martin; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Rusz Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akustické vlastnosti Otevřených společných prostorů 

   Author: Forman Miroslav; Supervisor: Brothánek Marek; Opponent: Pospíšil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza elektrofyziologických záznamů z hluboké mozkové stimulace: emoční úloha 

   Author: Magdaléna Kůtová; Supervisor: Sieger Tomáš; Opponent: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Lidský mozek je velmi komplexní struktura a některé jeho funkce jsou pro nás i nadále záhadou. Největší problém při jeho studiu je získávání dat, protože neinvazivní metody nejsou dostatečně silné, aby zaznamenaly aktivitu ...
  • Analýza vlivu modrého světla na lidského pozorovatele 

   Author: Matouš Vobr; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Kufa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   V současném světě je téma škodlivosti modrého světla poměrně rozšířené, a proto se tuto modrou složku umělého osvětlení snažíme zejména v noci potlačit. Tato práce podává ucelený přehled o možných rizicích spojených s ...
  • Analýza vysokofrekvenčních oscilací v EEG záznamech pacientů v epileptochirurgickém programu 

   Author: Jan Pavelka; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Hammer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Vysokofrekvenční oscilace (HFO) jsou skupinou biomarkerů, které by mohly posloužit k analýze EEG záznamů podobně jako interiktální epileptiformní výboje (IED). Tématem práce je ověření hypotéz stratifikace pacientů na ...
  • Analýzy v grafickém editoru elektrotechnických obvodů 

   Author: Ondřej Bukovský; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Bičák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato práce se zabývá simulacemi elektrotechnických obvodu. Konkrétně pak realizací analýz v Grafickém editoru elektrotechnických obvodu (GEEC) psaného v programovacím jazyce JavaScript. Dále jsou zde popsány základní funkce ...
  • Analýzy variability srdeční frekvence u animálních modelů epilepsie 

   Author: Jonáš Fér; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Kudláček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Tato práce se zaměřuje na určení parametrů variability srdeční frekvence spojených s vlivem epilepsie na srdeční rytmus. Byla provedena rešerše standardně používaných parametrů srdeční variability v časové, frekvenční a ...
  • Antibakteriální vlastnosti oxidu zinečnatého 

   Author: Magdalena Schreierová; Supervisor: Jíra Jaroslav; Opponent: Shagieva Ekaterina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Nanočástice oxidu zinečnatého (ZnO-NP) mají velký potenciál stát se novými antimikrobiálními produkty. Tato bakalářská práce zkoumá inaktivaci gram-pozitivních a gram-negativních bakterií v prostředí ZnO-NP za různých ...
  • Aplikace nových magnetických materialů při konstrukci senzorů elektrického proudu 

   Author: David Ježek; Supervisor: Grim Václav; Opponent: Dušek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Cílem této práce je ověřit možnost tvorby objektů z materiálů s příměsí feromagnetických částic za pomocí dvou typů 3D tisku a lití do formy. Dále určit vhodnost těchto materiálu pro konstrukci senzorů elektrického proudu. ...
  • Aplikace řídicí jednotky pro systémy aktivního snižování hluku 

   Author: Jirsák Petr; Supervisor: Jandák Vojtěch; Opponent: Zemánek Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Detekce a charakterizace ustálených zrakových evokovaných potenciálů pro výzkum vědomí 

   Author: Lucián Čadan; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Bakštein Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Ustálené zrakové evokované potenciály představují oscilující signály v mozku, které jsou vyvolány pravidelně se opakujícím či blikajícím vizuálním stimulem. Tyto evokované potenciály se využívají ve výzkumu vědomí a v ...
  • Detekce stresu pomocí galvanické kožní odezvy 

   Author: Michaela Stehlíková; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Hejda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato práce se zabývá analýzou galvanické kožní odezvy při zvýšeném stresu u člověka. V rámci této práce byla prostudovaná literatura za účelem definovat stresové projevy člověka a určit vhodné parametry kožního odporu pro ...
  • Detekce vrásek pro popis hypomimie u Parkinsonovy nemoci 

   Author: Jan Vaník; Supervisor: Novotný Michal; Opponent: Mekyska Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Parkinsonova nemoc je druhé nejčastější neurodegenerativní onemocnění. Aktuálně pro něj není dostupná kauzální léčba. K jejímu vyvinutí by mohlo pomoci dřívější diagnóze nemocných jedinců. Ukazuje se, že jedním z ukazatelů ...
  • Detektor ultrazvuku - ultrazvukový konvertor 

   Author: Holeček Miroslav; Supervisor: Pokorný Martin; Opponent: Ulovec Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem koncepce konvertoru pro převod ultrazvukových signálů do slyšitelného pásma pomocí vývojových bloků. Předpokládá se využití bloků pro detekci ultrazvukových emisí elektrických výbojů ...
  • Digitální galvanicky oddělený měřič střídavého proudu 

   Author: Fučík Štěpán; Supervisor: Horčík Zdeněk; Opponent: Pokorný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Digitální výhybky v akustickém pásmu 

   Author: Snížek Jiří; Supervisor: Brothánek Marek; Opponent: Lustyk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Editor součástek a schémat v jazyce Java 

   Author: Körber Karel; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Židek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Efektivní konektivita intrakraniálního EEG při řešení kognitivních úloh 

   Author: Fádi Kanout; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Pidnebesná Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   V lidském mozku je stále mnoho neobjasněných procesů, jedním z nich je dynamika pozornosti. Pozornost se dá zhruba rozdělit na externí, se kterou souvisí aktivace neuronové sítě Central Executive network (CEN), a interní, ...
  • Elektronická ochrana a řízení inteligentního domu 

   Author: Matyáš Matouš; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-23)
   Tato práce se zabývá problematikou elektronické ochrany a řízení chytrého domu. V prvních kapitolách je obecně pojednáno o typech senzorů a jejich možném dělení do skupin dle použití. Následující kapitoly řeší jak vlastní ...