• Aktivní výhybky pro reprosoustavy 

   Autor: Petřík Jan; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Martinek Pravoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akustická analyza emocí 

   Autor: Šváb Martin; Vedoucí práce: Čmejla Roman; Oponent práce: Rusz Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akustické vlastnosti Otevřených společných prostorů 

   Autor: Forman Miroslav; Vedoucí práce: Brothánek Marek; Oponent práce: Pospíšil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace řídicí jednotky pro systémy aktivního snižování hluku 

   Autor: Jirsák Petr; Vedoucí práce: Jandák Vojtěch; Oponent práce: Zemánek Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Digitální galvanicky oddělený měřič střídavého proudu 

   Autor: Fučík Štěpán; Vedoucí práce: Horčík Zdeněk; Oponent práce: Pokorný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Digitální výhybky v akustickém pásmu 

   Autor: Snížek Jiří; Vedoucí práce: Brothánek Marek; Oponent práce: Lustyk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Editor součástek a schémat v jazyce Java 

   Autor: Körber Karel; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Židek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Filtr pro měřicí obvod 

   Autor: Slavík Rudolf; Vedoucí práce: Boreš Petr; Oponent práce: Volner Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Implementace kepstrálního detektoru řečové aktivity při výpočtu řečových příznaků 

   Autor: Kosek Michal; Vedoucí práce: Mizera Petr; Oponent práce: Bartošek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit systém pro detekci přítomnosti řeči v diskrétním signálu. Vytvořený detektor používá krátkodobou energii signálu a změny v kepstrálních charakteristikách signálu jako kriteriální ...
  • Implementace rychlého generátoru programovaného PWM signálu pomocí FPGA obvodu 

   Autor: Kubák Jan; Vedoucí práce: Šťastný Jakub; Oponent práce: Kujan Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Internetová aplikace pro podporu výuky základů elektrických obvodů 

   Autor: Koubík Matěj; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Máša Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Laboratorní výukový modul EKG 

   Autor: Vafek Tomáš; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Prášek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Lineární obvodový model mikrovlnné hypertermie 

   Autor: Kapchenko Anna; Vedoucí práce: Kučera Ondřej; Oponent práce: Pokorný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Magnetovací předzesilovač 

   Autor: Havránek Aleš; Vedoucí práce: Zemánek Ivan; Oponent práce: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Možnosti použití řečových syntezátorů v dialogových systémech ovládaných hlasem 

   Autor: Duga Petr; Vedoucí práce: Pollák Petr; Oponent práce: Lustyk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh a simulace číslicových filtrů FIR 

   Autor: Benák David; Vedoucí práce: Davídek Vratislav; Oponent práce: Máša Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh videofiltru 

   Autor: Šusta Michal; Vedoucí práce: Boreš Petr; Oponent práce: Volner Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Odhad základní frekvence hlasu 

   Autor: Pokora Petr; Vedoucí práce: Čmejla Roman; Oponent práce: Jandák Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizovaný návrh aktivního RC filtru 

   Autor: Mátl Jan; Vedoucí práce: Boreš Petr; Oponent práce: Tichá Dáša
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizovaný návrh bloků aktivního RC filtru 

   Autor: Barchánek Jiří; Vedoucí práce: Boreš Petr; Oponent práce: Tichá Dáša
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)