Now showing items 1-20 of 83

  • Výukový simulátor glukózové regulace v internetovém prohlížeči 

   Author: Ondřej Skrla; Supervisor: Kofránek Jiří; Opponent: Šilar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-30)
   Tato práce navrhuje matematický model metabolismu glukózy a vytváří výukovou webovou aplikaci, ve které může uživatel prostřednictvím simulace prozkoumat různé aspekty metabolismu glukózy. Model je postaven především na ...
  • Dynamika nezávislých populací interiktálních výbojů fokální kortikální dysplazie 

   Author: Veronika Rošková; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ebel Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-30)
   Refrakterní epilepsie je nejčastěji způsobena fokální kortikální dysplazií (FCD). Pro její úspěšnou chirurgickou léčbu je nezbytné celkové odstranění epileptogenní zóny. Při plánování operace je důležitá znalost typu FCD, ...
  • Aplikace hyperspektrálního snímání v medicíně 

   Author: Emina Ganibegović; Supervisor: Krauz Lukáš; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-30)
   Bakalářská práce se zabývá využitím hyperspektrálního zobrazování v oblasti medicíny. Teoretická část práce je zaměřena na základní principy hyperspektrálního zobrazování, jeho konstrukci a aplikace v medicíně a také přehled ...
  • Stres ve fyziologických signálech 

   Author: Zuzana Világiová; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Kala David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-30)
   Obsahom tejto práce je skúmanie vplyvov stresu na fyziologické signály u fóbických respondentov. Analyzovali sme účinky dýchania v jednotlivých segmentoch stresovej situácie a určili sme relevantné parametre pre tieto ...
  • Model napájecího zdroje s piezoelektrickým elementem pro využití v biomedicíně 

   Author: Tomáš Pýcha; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Tato práce se zaměřuje na téma piezoelektrického energy harvestingu, jehož využití může v budoucnosti odstranit nutnost výměny baterií, a to nejen v oblasti implantovatelných lékařských přístrojů. Nejdříve jsou vysvětleny ...
  • Technické zázemí pro základní psychovizuální experimenty 

   Author: Petr Karlík; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Kufa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Základní charakteristiky lidského optického aparátu hrají důležitou roli zejména v medicíně, počítačovém vidění a kompresi obrazu. Schopnost efektivně měřit tyto charakteristiky je klíčová pro další výzkum ve zmíněných ...
  • Mezifrekvenční vazba intrakraniálních EEG rytmů při vizuálním zpracování podnětů. 

   Author: Anežka Trojanová; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Vavrečka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Procesy probíhající v lidském mozku při rozpoznávání objektů nebyly dosud zcela objasněny. K lepšímu porozumění fungování mozku slouží metody mapující jeho aktivní části při zpracování zrakových podnětů. V této práci byla ...
  • Analýzy variability srdeční frekvence u animálních modelů epilepsie 

   Author: Jonáš Fér; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Kudláček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Tato práce se zaměřuje na určení parametrů variability srdeční frekvence spojených s vlivem epilepsie na srdeční rytmus. Byla provedena rešerše standardně používaných parametrů srdeční variability v časové, frekvenční a ...
  • Klasifikace parasomních epizod v celonočním polysomnografickém záznamu 

   Author: Marie Turnovcová; Supervisor: Bakštein Eduard; Opponent: Koudelka Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Tato bakalářská práce se věnuje tématu jedné z poruch spánku zvané parasomnie a její detekci z EEG signálů nahraných pomocí polysomnografie. Detekce a klasifikace parasomnie je zatím obvykle prováděna spánkovým expertem, ...
  • Využití hyperspektrálního snímání pro analýzu biologických vzorků 

   Author: Eliška Nejedlá; Supervisor: Krauz Lukáš; Opponent: Okrouhlá Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Bakalářská práce se zabývá přehledem využití hyperspektrálního snímání v oblasti biologie. Teoretická část práce je zaměřena na základní principy hyperspektrálního snímání, algoritmy analýzy hyperspektrálních dat a aktuální ...
  • Antibakteriální vlastnosti oxidu zinečnatého 

   Author: Magdalena Schreierová; Supervisor: Jíra Jaroslav; Opponent: Shagieva Ekaterina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Nanočástice oxidu zinečnatého (ZnO-NP) mají velký potenciál stát se novými antimikrobiálními produkty. Tato bakalářská práce zkoumá inaktivaci gram-pozitivních a gram-negativních bakterií v prostředí ZnO-NP za různých ...
  • Implementace 12kompartmentového modelu hlavy pro lokalizaci zdrojů EEG 

   Author: Matouš Soldát; Supervisor: Jiříček Stanislav; Opponent: Duspivová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Práce se zabývá návrhem a implementací 12kompartmentového modelu lidské hlavy pro lokalizaci zdrojů EEG. Motivací práce je otestování vlastností 12kompartmentového modelu a možnost jeho využití v dalším výzkumu. Cílem práce ...
  • Analýza elektrofyziologických záznamů z hluboké mozkové stimulace: emoční úloha 

   Author: Magdaléna Kůtová; Supervisor: Sieger Tomáš; Opponent: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Lidský mozek je velmi komplexní struktura a některé jeho funkce jsou pro nás i nadále záhadou. Největší problém při jeho studiu je získávání dat, protože neinvazivní metody nejsou dostatečně silné, aby zaznamenaly aktivitu ...
  • Vliv artefaktů v mikroelektrodových záznamech na klasifikaci subkortikálních struktur 

   Author: Aneta Ambrosová; Supervisor: Bakštein Eduard; Opponent: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Hlboká mozgová stimulácia je neurochirurgická metóda, pozostávajúca z elektrickej stimulácie špecifickej subkortikálnej štruktúry. Je to jedna z metód liečby Parkinsonovej choroby. Počas operácie hlbokej mozgovej stimulácie ...
  • Návrh klasifikátoru typů fokální kortikální dysplazie dle parametrů epileptiformních výbojů 

   Author: Tomáš Kasper; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ebel Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Onemocnění fokální kortikální dysplazie (FCD) je častým zapříčiněním farmakorezistentní fokální epilepsie. Pacienti trpící FCD mohou profitovat z chirurgického zákroku, který odstraní epileptogenní tkáň. Ovšem pro naplánování ...
  • Analýza vlivu modrého světla na lidského pozorovatele 

   Author: Matouš Vobr; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Kufa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   V současném světě je téma škodlivosti modrého světla poměrně rozšířené, a proto se tuto modrou složku umělého osvětlení snažíme zejména v noci potlačit. Tato práce podává ucelený přehled o možných rizicích spojených s ...
  • Změna konektivity při řešení kognitivních úloh v intrakraniálním EEG 

   Author: Karolína Volfíková; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Kalina Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Mozek, hlavní řídící orgán lidského těla, doposud nebyl zcela popsán a některé jeho funkce a mechanismy zůstávají neobjasněny. Jedním z těchto mechanismů je zpracování emocí. V předchozích studiích již bylo poukázáno na ...
  • Inaktivace baktérií pomocí oxidu titaničitého s využitím jeho fotokatalytických vlastností 

   Author: Denis Stashkevich; Supervisor: Jíra Jaroslav; Opponent: Procházka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   S rychlým rozvojem světového průmyslu, rostoucím znečištěním a vyčerpáním energetických zdrojů se zvýšilo povědomí o celosvětové krizi. V posledních letech zesílily snahy vyvinout účinnou metodu pro řešení těchto problémů. ...
  • Detekce a charakterizace ustálených zrakových evokovaných potenciálů pro výzkum vědomí 

   Author: Lucián Čadan; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Bakštein Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Ustálené zrakové evokované potenciály představují oscilující signály v mozku, které jsou vyvolány pravidelně se opakujícím či blikajícím vizuálním stimulem. Tyto evokované potenciály se využívají ve výzkumu vědomí a v ...
  • Numerické modelování patologických vysokofrekvenčních oscilací v epileptickém mozku 

   Author: Evgenii Grigorev; Supervisor: Jiruška Přemysl; Opponent: Ježdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Tato závěrečná bakalářská práce se věnuje studiu vlivu fázové desynchronizace pálení neuronu, tak zvaného jitteru, na vznik patologických vysokofrekvenčních oscilací v epileptickém mozku pomoci metody numerického modelování.