Now showing items 1-20 of 107

  • Statistické srovnání shody standardního klinického hodnocení Video EEG a experimentálního HDEEG 

   Author: Veronika Ljachová; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Ebel Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-29)
   Jednou z diagnostických metod pacientů s epilepsií, způsobenou fokální kortikální dysplazií, je elektroencefalografie (EEG). Je užitečná zejména k určení rozsahu resekce léze, díky které lze epilepsii vyléčit. EEG zahrnuje ...
  • Návrh inovované metodiky neinvazivního měření krevního tlaku 

   Author: Adam Bulušek; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-29)
   Určení diastolického tlaku pomocí kritéria vymizení korotkovových zvuků je stále velmi nejasné. V některých případech se stává, že tyto zvuky vůbec nevymizí. Je proto vhodné hledat alternativní metody určení diastolického ...
  • Webová aplikace pro adiktologické poruchy 

   Author: Vojtěch Synáček; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Gabrhelík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-29)
   Tato práce se věnuje řešení závislosti na nikotinu, zejména pak závislosti na kouření klasických cigaret. Obsahem práce je zestručněné seznámení s problematikou užívání výrobků s obsahem nikotinu v historickém, ...
  • Řídicí jednotka pro osvětlovací systémy v laboratorních zvěřincích 

   Author: Marie Zlámalová; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   V laboratorních chovech je nutné zaznamenávat parametry důležité pro blahobyt živočichů, kteří v těchto chovech žijí. Mezi vybrané parametry patří teplota, vlhkost vzduchu a intenzita osvětlení. Zaznamenávání těchto parametrů ...
  • Analýza variability srdeční frekvence při seskoku padákem 

   Author: Jiří Kukla; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Benka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Tato práce se zabýva analýzou variability srdečního rytmu u sportovců provozujících parašutismus. Jedná se o extrémní sport, který způsobuje silný mentalní a fyziologický stres, obzvlášť u netrénovaných jedinců. Monitorováním ...
  • Akustické modelování v systému ODEON 

   Author: Milan Gondek; Supervisor: Brothánek Marek; Opponent: Pospíšil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá prostorovou akustikou a její simulací. K problematice práce obsahuje teoretický základ, skládající se z obecných poznatků z akustiky a konkretních doporučení a požadavků na vnitřní prostory. ...
  • Využití metod strojového učení pro rychlé plánování pohybu 

   Author: Jonáš Kříž; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Košnar Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Plánování pohybu a strojové učení jsou dvě důležitá témata v dnešním inženýrství a výzkumu. Otázkou, kterou se tato práce pokouší zodpovědět, je, zda kombinace těchto dvou disciplín přináší uspokojivé výsledky. Bylo navrženo ...
  • Systém pro lékařskou infračervenou termografii 

   Author: Tomáš Thoř; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Jan Kufa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Cílem této bakalářské práce je poskytnout přehled o současných metodách využívaných v lékařství pro snímání a diagnostiku pomocí infračervené termografie a provést analýzu technických požadavků na snímací systémy v této ...
  • Model piezoelektrického napájecího zdroje pro využití v biomedicíně 

   Author: Martin Lisý; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Procházka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Piezoelektrická zařízení mají v dnešní době rostoucí využití v mnoha oborech včetně biomedicíny. Důležitou součástí pro návrh a realizaci takových zařízení je znalost piezoelektrických vlastností a principů. Zůstáním v ...
  • Hyperspektrální analýza rostlin 

   Author: Pavel Bubelíni; Supervisor: Krauz Lukáš; Opponent: Okrouhlá Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Bakalářská práce se zabývá využitím hyperspektrálního snímání v oblasti rostlin a vegetace. Teoretická část je zaměřena na základní principy hyperspektrálního snímání, využití vegetačních indexů, spektrální podobnosti a ...
  • Bezkontaktní měření teploty pro biomedicínské aplikace 

   Author: David Reinštein; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Drbal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Tato práce popisuje základní principy bezkontaktního měření teploty a implementuje měřicí přípravek spojující funkčnost termokamerového modulu FLIR Lepton 2.5 a analogového termočlánkového senzoru ZTP-135SR.
  • Analýza teorie geneze Korotkovových zvuků při auskultační metodě měření krevního tlaku 

   Author: Jan Papp; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Čmejla Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Korotkovovy zvuky jsou rytmické zázněje, které vznikají při auskultačním měření krevního tlaku v důsledku zaškrcení brachiální arterie. Mechanika jejich geneze ovšem i po takřka sto dvaceti letech výzkumu není stále ...
  • Segmentace zubních výplní z bitewing rentgenových snímků 

   Author: David Grundfest; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Tichý Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Zubní kaz je jedním z nejrozšířenějších onemocnění na světě. Postihuje více než 3.5 miliard lidí. Výrazně poškozuje chrup a může způsobit až jeho ztrátu. Po odstranění zubního kazu je nutné zbylé tvrdé zubní tkáně překrýt, ...
  • Analýza hlasu a řeči u pacientů se schizofrenií 

   Author: Svitlana Hrynchenko; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Lustyk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Od doby, kdy byla schizofrenie poprvé identifikována jako duševní porucha, se na téma poruch řeči provedlo značné množství studií. Tyto studie uvedly důležité atypické hlasové projevy, jako je alogie, plochý afekt a anhedonie ...
  • Určení faktorů snižujících přesnost Cosmanovy-Robertsovy-Wellsovy rámové stereotaxe 

   Author: Anna Svobodová; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Leško Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Stereoelektroencefalografie je jednou z invazivních diagnostických metod používaných v epileptochirurgii u pacientů s farmakorezistentní formou fokální epilepsie. Pro vyšetření je nutné pacientovi implantovat intracerebrální ...
  • Kalkulátor baterie neuropsychologických vyšetření 

   Author: Martin Bulant; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Ebel Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Jedním z nejčastějších neurologických onemocnění u dětí je epilepsie, která může mít za následek změny ve výkonnosti kognitivních schopností. Měření kognitivní výkonnosti je v současnosti prováděno převážně za pomoci ...
  • Klasifikace dat z behaviorální úlohy u schizofrenie 

   Author: Pavla Mašková; Supervisor: Bakštein Eduard; Opponent: Jiříček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, na které dodnes neexistuje univerzální léčba. Jedním ze široké škály možných příznaků je ztráta sebeuvědomění, jenž je považována za sjednocující symptom. Na tento charakteristický ...
  • Optimization of sound absorption in rectangular acoustic black holes 

   Author: Aneta Furmanová; Supervisor: Hruška Viktor; Opponent: Valášek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Tato práce se zabývá optimalizací absorpce zvuku v obdélníkových akustických černých dírách (ABH). Konkrétně pro ABH ve vzduchu realizovanou jako anechoické zakončení obdélníkových vlnovodů tvořených tenkými obdélníkovými ...
  • Analýza celonočních elektrofyziologických záznamů z hluboké mozkové stimulace 

   Author: Adam Jeřábek; Supervisor: Sieger Tomáš; Opponent: Novotný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Možnost pořizování celonočních záznamů z hluboké mozkové stimulace je záležitostí posledních několika let a poskytuje tedy unikátní data. Vztah motorické aktivity ve spánku u pacientů s Parkinsnovou nemocí a neurální ...
  • Metody pro získání věrohodných fázových zpoždění otoakustických emisí 

   Author: Josef Havlas; Supervisor: Vencovský Václav; Opponent: Liu Yi-Wen
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-05)
   Otoakustické emise (OAE) jsou akustické vlny naměřené ve zvukovodu, které jsou generovány uchem. Tyto emise jsou využívány při klinických vyšetřeních sluchu. Jejich absence signalizuje problém se sluchem, který je posléze ...