Now showing items 55-74 of 79

  • Planární elektrochemické senzory 

   Author: Daria Pecheritca; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Ashcheulov Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá výrobou planárních elektrochemických senzorů. Popisuje základy elektrochemického článku pro voltametrická měření, biosenzorové aplikace, měřicí metodu cyklická voltametrie a výrobní metodu ...
  • Precizní výkonový audio zesilovač ve třídě AB 

   Author: Petr Brázdil; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Brothánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato práce je zaměřena na návrh a~realizaci výkonového zesilovače ve třídě AB za pomoci integrovaného budiče LME49811. Je zde řešena problematika teplotní stabilizace koncových tranzistorů, chlazení, teplotní ochrany, ...
  • Programovatelný Sigma-Delta převodník 

   Author: Tuláček Jiří; Supervisor: Uhlíř Jan; Opponent: Horčík Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Programově řízená nabíječka akumulátorů 

   Author: Jakš František; Supervisor: Máša Pavel; Opponent: Boreš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Realizace LC filtru pro ADSL modemy 

   Author: Penk Tomáš; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Martinek Pravoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Registrace histologických snímků za pomoci optického toku a hlubokého učení 

   Author: Vojtěch Brejtr; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Neoral Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Registrace lékařských snímků je důležité téma, které se v posledních několika letech dočkalo velkého množství výzkumu, díky pokrokům v architekturách hlubokých neuronových sítí. Metody odhadující optický tok jsou obecně ...
  • Regulovatelný spínaný zdroj napájený z baterie 

   Author: Jan Cimoradský; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací spínaného regulátoru, který má fungovat jako jeden z funkčních bloků laboratorního zdroje napájeného z 12V baterie. V práci je vysvětlen princip základních topologií spínaných ...
  • Rekonstrukce 3D obrazu karotidy z 2D in-vitro ultrazvukových snímků 

   Author: Markéta Kvašová; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Klempíř Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   2D–3D rekonstrukce je proces tvorby objemu z 2D obrázků. Výsledkem rekonstrukčního procesu je ohad neznámých intenzit jednotlivých elementů vytvářeného objemu. Tento odhad je uskutečněn zpracováním původních 2D obrázků a ...
  • Řídicí jednotka světelného zdroje pro fototerapii 

   Author: Jakub Michalovič; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Posledné roky sa fototerapia čoraz viac stavia do popredia v liečení duševných chorôb. Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou hardvérového riešenia využívajúceho fototerapiu na liečebné účely. V teoriteckej časti ...
  • Softwarová aplikace pro real time analýzu EKG signál využitím AI čipu 

   Author: Jan Lubojacký; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Křivánek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro mikrokontrolér pro detekci kognitivní zátěže na základě analýzy EKG signálu v reálném čase. Pro analýzu EKG signálu byly využity konvoluční neuronové sítě. Na základě ...
  • Softwarová kalkulačka ovládaná hlasem na platformě standardního PC 

   Author: Škrabánek Jiří; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Nejepsová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Stanovení rychlosti šíření pulzní vlny invazivními a neinvazivními technikami 

   Author: Štěpán Hetych; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Bělobrádek Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem a vyšetřením kardiovaskulárního systému, jehož onemocnění patří celosvětově mezi nejčastější příčiny úmrtí. Práce obsahuje popis základních hemodynamických parametrů se zaměřením na ...
  • Technické zázemí pro základní psychovizuální experimenty 

   Author: Petr Karlík; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Kufa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Základní charakteristiky lidského optického aparátu hrají důležitou roli zejména v medicíně, počítačovém vidění a kompresi obrazu. Schopnost efektivně měřit tyto charakteristiky je klíčová pro další výzkum ve zmíněných ...
  • Testování piezoelektrických modulů pro napájení biomedicínských aplikací 

   Author: Anna Budková; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Práce se zabývá piezoelektrickými generátory energie s důrazem na jejich využití v medicíně. Komerčně dostupné piezoelektrické moduly jsou testovány jako jednoduché napájecí zdroje využívající mechanické deformace z vibrací. ...
  • Univerzální GSM modul 

   Author: Kysela Martin; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Bičák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Určení pozice intrakraniálních stereo-EEG elektrod v počítačové tomografii 

   Author: Filip Oplt; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Šanda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   Epilepsie představuje jedno z nejčastějších neurologických onemocnění na světě. Většinu pacientů lze léčit farmakologicky, na část ale léčiva nezabírají a možnou metodou léčby je pak chirurgické odstranění tkáně odpovědné ...
  • Vícekanálový datalogger 

   Author: Svatoň Jiří; Supervisor: Horčík Zdeněk; Opponent: Konvalinka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv artefaktů v mikroelektrodových záznamech na klasifikaci subkortikálních struktur 

   Author: Aneta Ambrosová; Supervisor: Bakštein Eduard; Opponent: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Hlboká mozgová stimulácia je neurochirurgická metóda, pozostávajúca z elektrickej stimulácie špecifickej subkortikálnej štruktúry. Je to jedna z metód liečby Parkinsonovej choroby. Počas operácie hlbokej mozgovej stimulácie ...
  • Vliv psychického stresu na variabilitu srdeční frekvence 

   Author: Adéla Atassi; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Hejda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato práce se zabývá vlivem psychického stresu na variabilitu srdeční frekvence (HRV) u fobických osob. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy stres a stresová reakce i metody používané pro měření jejich fyziologických ...
  • Vyhodnocení vlivu neurofeedbacku na změnu elektrické aktivity mozkové činnosti 

   Author: Ivana Chrtková; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Hammer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   Neurofeedback je neinvazivní terapeutická metoda sloužící k samoregulaci mozko-vé aktivity. Tato neuromodulační technika nám poskytuje okamžitou informaci o naší mozkové činnosti prostřednictvím zpětné vazby ve formě ...