Now showing items 64-79 of 79

  • Softwarová aplikace pro real time analýzu EKG signál využitím AI čipu 

   Author: Jan Lubojacký; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Křivánek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro mikrokontrolér pro detekci kognitivní zátěže na základě analýzy EKG signálu v reálném čase. Pro analýzu EKG signálu byly využity konvoluční neuronové sítě. Na základě ...
  • Softwarová kalkulačka ovládaná hlasem na platformě standardního PC 

   Author: Škrabánek Jiří; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Nejepsová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Stanovení rychlosti šíření pulzní vlny invazivními a neinvazivními technikami 

   Author: Štěpán Hetych; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Bělobrádek Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem a vyšetřením kardiovaskulárního systému, jehož onemocnění patří celosvětově mezi nejčastější příčiny úmrtí. Práce obsahuje popis základních hemodynamických parametrů se zaměřením na ...
  • Technické zázemí pro základní psychovizuální experimenty 

   Author: Petr Karlík; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Kufa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Základní charakteristiky lidského optického aparátu hrají důležitou roli zejména v medicíně, počítačovém vidění a kompresi obrazu. Schopnost efektivně měřit tyto charakteristiky je klíčová pro další výzkum ve zmíněných ...
  • Testování piezoelektrických modulů pro napájení biomedicínských aplikací 

   Author: Anna Budková; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Práce se zabývá piezoelektrickými generátory energie s důrazem na jejich využití v medicíně. Komerčně dostupné piezoelektrické moduly jsou testovány jako jednoduché napájecí zdroje využívající mechanické deformace z vibrací. ...
  • Univerzální GSM modul 

   Author: Kysela Martin; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Bičák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Určení pozice intrakraniálních stereo-EEG elektrod v počítačové tomografii 

   Author: Filip Oplt; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Šanda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   Epilepsie představuje jedno z nejčastějších neurologických onemocnění na světě. Většinu pacientů lze léčit farmakologicky, na část ale léčiva nezabírají a možnou metodou léčby je pak chirurgické odstranění tkáně odpovědné ...
  • Vícekanálový datalogger 

   Author: Svatoň Jiří; Supervisor: Horčík Zdeněk; Opponent: Konvalinka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv artefaktů v mikroelektrodových záznamech na klasifikaci subkortikálních struktur 

   Author: Aneta Ambrosová; Supervisor: Bakštein Eduard; Opponent: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Hlboká mozgová stimulácia je neurochirurgická metóda, pozostávajúca z elektrickej stimulácie špecifickej subkortikálnej štruktúry. Je to jedna z metód liečby Parkinsonovej choroby. Počas operácie hlbokej mozgovej stimulácie ...
  • Vliv psychického stresu na variabilitu srdeční frekvence 

   Author: Adéla Atassi; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Hejda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato práce se zabývá vlivem psychického stresu na variabilitu srdeční frekvence (HRV) u fobických osob. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy stres a stresová reakce i metody používané pro měření jejich fyziologických ...
  • Vyhodnocení vlivu neurofeedbacku na změnu elektrické aktivity mozkové činnosti 

   Author: Ivana Chrtková; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Hammer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   Neurofeedback je neinvazivní terapeutická metoda sloužící k samoregulaci mozko-vé aktivity. Tato neuromodulační technika nám poskytuje okamžitou informaci o naší mozkové činnosti prostřednictvím zpětné vazby ve formě ...
  • Vyhodnocení změn EEG po transkraniální stimulaci střídavým proudem 

   Author: Jakub Svoboda; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Hammer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   Výzkum modulace mozkové aktivity pomocí elektrického proudu je v posledních desetiletích stále populárnější. Techniky mozkové stimulace mají řadu slibných aplikací v terapii nebo neurovědách. V této práci zkoumáme účinky ...
  • Využití hyperspektrálního snímání pro analýzu biologických vzorků 

   Author: Eliška Nejedlá; Supervisor: Krauz Lukáš; Opponent: Okrouhlá Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Bakalářská práce se zabývá přehledem využití hyperspektrálního snímání v oblasti biologie. Teoretická část práce je zaměřena na základní principy hyperspektrálního snímání, algoritmy analýzy hyperspektrálních dat a aktuální ...
  • Výkonový zesilovač ve třídě D 

   Author: Brzek David; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Židek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Změna konektivity při řešení kognitivních úloh v intrakraniálním EEG 

   Author: Karolína Volfíková; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Kalina Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Mozek, hlavní řídící orgán lidského těla, doposud nebyl zcela popsán a některé jeho funkce a mechanismy zůstávají neobjasněny. Jedním z těchto mechanismů je zpracování emocí. V předchozích studiích již bylo poukázáno na ...
  • Zpracování signálů z akcelerometrických sensorů za účelem stanovení míry tremoru u pacientů s roztroušenou sklerózou 

   Author: Martin Bučko; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Hlaváček Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Cieľom práce je spracovanie signálov z gyroskopického senzoru za účelom stanovenia miery tremoru z výsledkov klinických meraní. Merania boli vykonané u zdravých ľudí a pacientov trpiacich sklerózou multiplex. Navrhnutím ...