Now showing items 1-8 of 8

  • Dopplerovský radar pro měření rychlosti – funkční vzor 

   Author: Matej Oravec; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Kolář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-01)
   Použitie radaru ako palubného merača rýchlosti má oproti bežne využívaným metódam, založeným na priemere kolesa či satelitných systémoch určovania polohy, množstvo výhod. Umožňuje fungovanie i vtedy, keď satelitný ...
  • Návrh algoritmu detekce a odhadu parametrů radarových odrazů od objemových útvarů 

   Author: Ročejdl Karel; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Protiva Pavel
   Algoritmy k rozpoznání přítomnosti objemových útvarů a určení jejich parametrů (Dopplerovské frekvence) hrají důležitou roli v radarových systémech. Pokud radar zná parametry objemových útvarů, může tyto informace použít ...
  • 'Opportunity signals' pro podporu systémů GNSS v nepříznivých podmínkách. 

   Author: Karásek Rostislav; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Kolář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce je zaměřena na možnost využití takzvaných 'Signals of Opportunity' (SoO) pro určování polohy. Zabývá se převážně využitím digitálního televizního vysílání jako podpůrného systému pro Global Navigation Satellite ...
  • Určování polohy dálkoměrnou metodou. Algoritmy a jejich přesnost. 

   Author: Navrátil Václav; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Kolář Jaroslav
   Cílem diplomové práce je analyzovat a porovnat známé algoritmy určení polohy aplikované na systémy družicové navigace. Kromě tradičních algoritmů založených na měření pseudovzdáleností se práce věnuje využití nejednoznačných ...
  • Určování polohy s využitím signálů komunikačních systémů. 

   Author: Popp Jakub; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Kolář Jaroslav
   Diplomová práce se zabývá návrhem algoritmu pro určování polohy pomocí signálů vysílaných sítěmi LTE. Algoritmy jsou navrženy v software Matlab. Pro vývoj algoritmů byly využity signály generované dle platných norem.
  • Určování polohy s využitím tzv. 'Opportunity Signals' 

   Author: Juraj Rečka; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Seidl Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Tato práce se zabývá možností určování polohy za použití signálů, které nejsou k tomuto účelu primárně vysílány. Byly vybrány signály mobilních sítí IV. generace. V následujících kapitolách je popsán vývoj těchto sítí a ...
  • UWB signály pro měření vzdáleností a určování polohy 

   Author: Fiala Zdeněk; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Kolář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce si klade za cíl charakterizovat UWB signály a popsat jejich aplikace se zaměřením na určování vzdálenosti a polohy. V rámci teoretické části práce byla provedena analýza technologie UWB, která zahrnuje zejména ...
  • Vstupní obvody multikonstelačních přijímačů pro družicovou navigaci 

   Author: Svatoň Jiří; Supervisor: Vejražka František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)