Recently added

Now showing items 1-20 of 137

  • Širokopásmová anténa pro mikrovlnné zobrazovací metody v medicíně 

   Author: Vojtěch Hrubý; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Fišer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem širokopásmové antény pro mikrovlnné zobrazovací metody v medicíně. Je prezentován návrh planární motýlkové antény s planárním symetrizačním členem. Geometrie antény je optimalizována ...
  • Odhad parametrů FHSS radiových linek pro bezpilotní prostředky UAV 

   Author: Jiří Skořepa; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   V posledních letech došlo k masovému rozšíření drobných bezpliotních letounů (UAV), tzv. dronů. V této práci se zaměříme na drony ovládané uživatelem na dálku pomocí rádiového signálu využívajícího metodu rozprostřeného ...
  • Zesilování optického signálu v oblasti 2000 nm 

   Author: Pavel Šedivý; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Písařík Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Tato práce se zabývá optickými vláknovými zesilovači a vláknovými lasery pracujícími v oblasti 2000 nm. Úkolem této práce je provést rešerši jednotlivých typů optických zesilovačů a zaměřit se především na thuliem dopované ...
  • Přenosy optických svazků a radiových vln v optickém turbulentním kanálu 

   Author: Daniel Dousek; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Vitásek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Cílem této práce je analyzovat jak jsou Free Space Optical spoje ovlivněné turbulentním prostředím. Je zaměřena na dva typy signálu: kontinuální vlnu a mikrovlnný signál na optické nosné, známý jako Radio over Free Space ...
  • Measurement of multi-antenna communication channels - study of upper bound channel capacity based on eigenvalue decomposition 

   Author: Tomáš Janák; Supervisor: Karásek Rostislav; Opponent: Walter Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Tématem této práce je posouzení kvality bezdrátového přenosu uvnitř budovy, zejména s ohledem na využití multianténních systémů. Obsahem práce jsou teoretické základy bezdrátové komunikace pro MIMO kanály, kdy jsou brány ...
  • Určování polohy s využitím tzv. 'Opportunity Signals' 

   Author: Juraj Rečka; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Seidl Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Tato práce se zabývá možností určování polohy za použití signálů, které nejsou k tomuto účelu primárně vysílány. Byly vybrány signály mobilních sítí IV. generace. V následujících kapitolách je popsán vývoj těchto sítí a ...
  • Hodnocení kvality zvuku v systémech digitálního rozhlasového vysílání 

   Author: Adam Bartyzal; Supervisor: Ulovec Karel; Opponent: Bureš Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Diplomová práce se věnuje problematice hodnocení kvality zvuku ve vztahu k nastavení parametrů vysílání v systémech digitálního rádia. Nejprve jsou stručně popsány systémy DAB/DAB+, DRM(+) a techniky zdrojového kódování ...
  • Přenos milimetrových vln přes optické infrastruktury 

   Author: Přemysl Michal Vidner; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   První část této práce je rešerše možností přenosu milimetrových vln přes optické infrastruktury. Práce se dále zaměřuje na optické modulační techniky, obzvláště potlačení optické nosné. Větší částí této práce je charakterizace ...
  • Detektor rušení GNSS 

   Author: Šturc Filip; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Tato práce se zabývá detekcí a lokalizací rádiového rušení globálních navigačních systémů. Cílem práce je zpracovat jednotlivé metody pro detekci a lokalizaci záměrného, nezáměrného a inteligentního rušení. Vybrané metody ...
  • Bezdrátová platforma pro monitoring kvality vnitřního vzduchu 

   Author: Mrňa Jan; Supervisor: Včelák Jan; Opponent: Chlupáč Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se zabývá návrhem embedded platformy pro měření kvality vnitřního ovzduší (teplota, tlak, relativní vlhkost, koncentrace oxidu uhličitého, koncentrace těkavých organických látek). Součástí je jak hardwarový ...
  • Kompaktní radarový senzor 11 GHz 

   Author: Uhlík Martin; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Mašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se zabývá teoretickým a praktickým návrhem CW kompaktního radarového senzoru na frekvenci 11 GHz s potlačením šumu. Potlačení šumu bylo provedeno pomocí použití fázového závěsu. Navržené blokové schéma je ...
  • Systém pro bezdrátovou komunikaci se submukozními implantáty 

   Author: Novák Marek; Supervisor: Puričer Pavel; Opponent: Hajer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Refluxní choroba jícnu (GERD) a gastroparéza jsou dvě nemoci gastrointestinálního traktu (GIT), které můžou být charakterizovány nedostatečnou funkcí příslušné svaloviny. U refluxní choroby jícnu nedochází k uzávěru ...
  • Výroba optických polymerních struktur pomocí nových technologií 

   Author: Zázvorka Jan; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Diplomová práce se zaměřuje na návrh, výrobu a měření vlastností planárních mnohovidových optických výkonových rozbočnic 1x2Y s velkým rozměrem vlnovodného jádra a s teplotní odolností až 120°C. V první části jsou popsány ...
  • Koexistence více optických systémů na fyzické vrstvě 

   Author: Brychta Jan; Supervisor: Lucki Michal; Opponent: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Cílem této práce je prozkoumat možnosti koexistence optických přenosových systémů na jedné fyzické vrstvě. Je zkoumána interakce mezi optickými systémy využívajícími různé modulační formáty a jsou vyvozeny závěry ohledně ...
  • Zabezpečení ATM systémů ŘLP, s.p. proti záměrnému rušení signálu GPS 

   Author: Morong Tomáš; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-21)
   Tématem této diplomové práce je návrh vhodné metodiky pro zjištění efektů rušení na GNSS přijímače. Dále se práce zabývá zpravováním přijatých dat z GNSS přijímačů a měřícím metodám pro určení polohy uživatele v případě ...
  • Dvoukanálový nízkofrekvenční generátor na principu přímé digitální syntézy 

   Author: Šindler Marcel; Supervisor: Pokorný Martin; Opponent: Štrupl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi návrhu a realizací dvoukanálového nízkofrekvenčního generátoru harmonického signálu na principu přímé digitální syntézy. Výstupní kmitočet harmonického signálu je nastavitelný v ...
  • Komunikace ve viditelném světle v oblastech zastínění 

   Author: Novotný Dávid; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Táto diplomová práca poskytuje analýzu pre komunikáciu v oblasti zatienienia. Kľúčom je analýza využitia viditeľnej časti elektromagnetického spektra pre komunikačné účely a zároveň aj k účelom bežného osvetlenia. Práca ...
  • Kalibrátor xCW radarů 

   Author: Židkov Andrej; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Klusáček Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato prace se zabývá návrhem, realizací a experimentálním ověřením kalibrátoru dopplerovských radarů pracujících v pasmu 11 GHz. Teoretický základy a principy dopplerovských radarů jsou uvedeny v prvních dvou kapitolách ...
  • Optické planární struktury s možností připojení polymerních optických vláken 

   Author: Knietel Marian; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Diplomová práca sa zameriava na návrh, simuláciu, výrobu a meranie planárnych mnohovidových optických výkonových rozbočníc 1x2Y a 90° zatočených vlnovodov pre POF (Plastic Optical Fiber) vlákna. V prvej časti práce je ...
  • Detekce a lokalizace rušení GNSS systémů 

   Author: Loužil Viktor; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá analýzou rušivých signálů negativně ovlivňujících činnost GNSS systémů. Rušivé signály jsou nejprve podrobně klasifikovány. Následuje rozbor metod jejich detekce a lokalizace. Praktická část je věnována ...