Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 128

  • Bezdrátová platforma pro monitoring kvality vnitřního vzduchu 

   Autor: Mrňa Jan; Vedoucí práce: Včelák Jan; Oponent práce: Chlupáč Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se zabývá návrhem embedded platformy pro měření kvality vnitřního ovzduší (teplota, tlak, relativní vlhkost, koncentrace oxidu uhličitého, koncentrace těkavých organických látek). Součástí je jak hardwarový ...
  • Kompaktní radarový senzor 11 GHz 

   Autor: Uhlík Martin; Vedoucí práce: Hudec Přemysl; Oponent práce: Mašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se zabývá teoretickým a praktickým návrhem CW kompaktního radarového senzoru na frekvenci 11 GHz s potlačením šumu. Potlačení šumu bylo provedeno pomocí použití fázového závěsu. Navržené blokové schéma je ...
  • Systém pro bezdrátovou komunikaci se submukozními implantáty 

   Autor: Novák Marek; Vedoucí práce: Puričer Pavel; Oponent práce: Hajer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Refluxní choroba jícnu (GERD) a gastroparéza jsou dvě nemoci gastrointestinálního traktu (GIT), které můžou být charakterizovány nedostatečnou funkcí příslušné svaloviny. U refluxní choroby jícnu nedochází k uzávěru ...
  • Výroba optických polymerních struktur pomocí nových technologií 

   Autor: Zázvorka Jan; Vedoucí práce: Prajzler Václav; Oponent práce: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Diplomová práce se zaměřuje na návrh, výrobu a měření vlastností planárních mnohovidových optických výkonových rozbočnic 1x2Y s velkým rozměrem vlnovodného jádra a s teplotní odolností až 120°C. V první části jsou popsány ...
  • Koexistence více optických systémů na fyzické vrstvě 

   Autor: Brychta Jan; Vedoucí práce: Lucki Michal; Oponent práce: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Cílem této práce je prozkoumat možnosti koexistence optických přenosových systémů na jedné fyzické vrstvě. Je zkoumána interakce mezi optickými systémy využívajícími různé modulační formáty a jsou vyvozeny závěry ohledně ...
  • Zabezpečení ATM systémů ŘLP, s.p. proti záměrnému rušení signálu GPS 

   Autor: Morong Tomáš; Vedoucí práce: Kovář Pavel; Oponent práce: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-21)
   Tématem této diplomové práce je návrh vhodné metodiky pro zjištění efektů rušení na GNSS přijímače. Dále se práce zabývá zpravováním přijatých dat z GNSS přijímačů a měřícím metodám pro určení polohy uživatele v případě ...
  • Dvoukanálový nízkofrekvenční generátor na principu přímé digitální syntézy 

   Autor: Šindler Marcel; Vedoucí práce: Pokorný Martin; Oponent práce: Štrupl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi návrhu a realizací dvoukanálového nízkofrekvenčního generátoru harmonického signálu na principu přímé digitální syntézy. Výstupní kmitočet harmonického signálu je nastavitelný v ...
  • Komunikace ve viditelném světle v oblastech zastínění 

   Autor: Novotný Dávid; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Táto diplomová práca poskytuje analýzu pre komunikáciu v oblasti zatienienia. Kľúčom je analýza využitia viditeľnej časti elektromagnetického spektra pre komunikačné účely a zároveň aj k účelom bežného osvetlenia. Práca ...
  • Kalibrátor xCW radarů 

   Autor: Židkov Andrej; Vedoucí práce: Hudec Přemysl; Oponent práce: Klusáček Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato prace se zabývá návrhem, realizací a experimentálním ověřením kalibrátoru dopplerovských radarů pracujících v pasmu 11 GHz. Teoretický základy a principy dopplerovských radarů jsou uvedeny v prvních dvou kapitolách ...
  • Optické planární struktury s možností připojení polymerních optických vláken 

   Autor: Knietel Marian; Vedoucí práce: Prajzler Václav; Oponent práce: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Diplomová práca sa zameriava na návrh, simuláciu, výrobu a meranie planárnych mnohovidových optických výkonových rozbočníc 1x2Y a 90° zatočených vlnovodov pre POF (Plastic Optical Fiber) vlákna. V prvej časti práce je ...
  • Detekce a lokalizace rušení GNSS systémů 

   Autor: Loužil Viktor; Vedoucí práce: Kovář Pavel; Oponent práce: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá analýzou rušivých signálů negativně ovlivňujících činnost GNSS systémů. Rušivé signály jsou nejprve podrobně klasifikovány. Následuje rozbor metod jejich detekce a lokalizace. Praktická část je věnována ...
  • 'Opportunity signals' pro podporu systémů GNSS v nepříznivých podmínkách. 

   Autor: Karásek Rostislav; Vedoucí práce: Vejražka František; Oponent práce: Kolář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce je zaměřena na možnost využití takzvaných 'Signals of Opportunity' (SoO) pro určování polohy. Zabývá se převážně využitím digitálního televizního vysílání jako podpůrného systému pro Global Navigation Satellite ...
  • Detekce kapalin s vysokým indexem lomu pomocí plastových optických vláken se zvýšenou evanescentní vlnou 

   Autor: Rakitina Anastasiya; Vedoucí práce: Komanec Matěj; Oponent práce: Beran Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předkládaná práce se zabývá problematikou detekce kapalin o indexu lomu vyšším než 1,45. Je teoreticko-praktického charakteru se zaměřením na optickou detekci založenou na principu refraktometrie se zvýšenou evanescentní ...
  • Detekce signálu v optických vláken za provozu 

   Autor: Valko Martin; Vedoucí práce: Šístek Jan; Oponent práce: Peterka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce si klade za cíl popsat jevy nastávající v optických vláknech při ohybu a na základě získaných poznatků navrhnout experiment pro nedestruktivní detekci signálu v optických vláknech. Dalším cílem je ověření formou ...
  • Bezdrátové sítě pro velmi hustý provoz 

   Autor: Marasová Veronika; Vedoucí práce: Bezpalec Pavel; Oponent práce: Biško Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Predmetom tejto diplomovej práce je analýza mechanizmov pokrytia vnútorných priestorov bezdrôtovou technológiou postavenou na štandarde IEEE 802.11ac s prihliadnutím na veľmi vysoké počty komunikujúcich zariadení. Cieľom ...
  • Sektorová anténa tvořená štěrbinami ve vlnovodu 

   Autor: Fekete Márton; Vedoucí práce: Hazdra Pavel; Oponent práce: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tento projekt se zabývá návrhem sektorové antény tvořené vlnovodem se štěrbinami. Sektorové antény mají vyzařovací diagram, který je široký v jedné rovině a úzký v rovině kolmé. V první části práce je analyzován vliv rozměrů ...
  • Pole v reálném koaxiálním kabelu 

   Autor: Mašek Michal; Vedoucí práce: Škvor Zbyněk; Oponent práce: Raida Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-11)
   Cílem této práce je vyjádřit rozložení dominantního vidu v reálném koaxiálním vedení. Nejprve jsou analytické vztahy odvozeny pro ztrátový deskový vlnovod a následně transformovány do cylindrickéko souřadného systému pro ...
  • Digitální osciloskop USB 

   Autor: Ouředník Petr; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Nývlt Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá výzkumem a vývojem digitálního osciloskopu. Výrazným rysem návrhu je použití osobního počítače jako zobrazovací jednotky. Přenos mezi jednotkou osciloskopu a osobním počítačem je uskutečněn ...
  • Mid Infrared Supercontinuum Generation in Photonic Crystal Fiber 

   Autor: Ahmad Redwan; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Slavík Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Hlavním cílem této práce je navrhnout jednoduchý Bragg Fiber pro supercontinuum generaci ve střední infračervené oblasti. Navrhuji a dále optimalizovat nové Bragg Fiber má mezikruží strukturu pomocí chalkogenid skla. V ...
  • ESD ochrana rychlých sériových sběrnic 

   Autor: Spáčil Jan; Vedoucí práce: Kořínek Tomáš; Oponent práce: Sokol Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Obsahem této diplomové práce je charakterizace ESD ochran používaných na rychlých datových sběrnicích. Je zde popsána metoda měření a tvorby modelu těchto ochran. Dále je zde pak tento model využit při simulaci zkreslení ...