News

Master Theses - 13117

Recently added

Now showing items 1-20 of 148

  • Mikrovlnný senzor pro měření vzdálenosti 

   Author: Ladislav Knotek; Supervisor: Hoffmann Karel; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   V této diplomové práci jsou mapovány vlastnosti dielektrických čoček, které jsou svým rozměrem podobné použité vlnové délce. Čočky jsou simulovány ve 3D simulátoru elektromagnetického pole. Hlavním kritériem, které je zde ...
  • Interferometrický senzor pro měření ultrakrátkých vzdáleností 

   Author: David Prudek; Supervisor: Hoffmann Karel; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   V rámci diplomové práce byla navržena struktura použitelná jako vlnovodný senzor ultrakrátké vzdálenosti, pracující na principu interferometrického měření. Práce obsahuje teoretický úvod do interferometrického měření, ...
  • Zpracování mezifrekvenčních signálů MIMO FMCW radaru 

   Author: Jakub Kanděra; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Kvičera Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Náplní této diplomové práce je seznámení se principem činnosti MIMO radaru využívajícího signálu s lineární frekvenční modulací (LFMCW) a následné zpracování jeho mezifrekvenčních signálů (IF) získaných z radarového modulu ...
  • Aplikátorový systém pro mikrovlnnou lékařskou diagnostiku 

   Author: Milan Babák; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Fišer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem antény na principu propustného vlnovodu pro měření teploty pomocí mikrovlnné tomografie (MWT). V rámci projektu je popisován teoretický návrh a optimalizace impedančního přizpůsobení ...
  • Fiber-optic Based Fabry-Pérot Interferometry for High-resolution Motion Detection 

   Author: Shou-Yue Chen; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Hudcová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-01)
   I propose and demonstrate a highly-sensitive motion detection based on fiber Fabry-Perot interferometry with resolution below 100 nm. The interferometer is based on a fiber-optic collimator, specially designed for efficient ...
  • Interferometrický vlnovodový senzor pro měření výšky vodní hladiny 

   Author: Tomáš Vaňkát; Supervisor: Hoffmann Karel; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-01)
   Cílem této diplomové práce je pomocí 3D simulátoru elektromagnetického pole navrhnout a následně realizovat senzor pro měření výšky vodní hladiny, založený na principu interferenčního jevu a jeho teoretické vlastnosti ...
  • Oscilátor s rozprostřeným zesílením 

   Author: Jan Filip; Supervisor: Škvor Zbyněk; Opponent: Raida Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-01)
   Diplomová práce se zabývá oscilátorem založeným na zesilovači s rozprostřeným zesílením. Stručně shrnuje dosud publikované výsledky a dále rozvíjí nový malosignálový analytický aparát. Odlišný přístup založený na konstrukci ...
  • Dopplerovský radar pro měření rychlosti – funkční vzor 

   Author: Matej Oravec; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Kolář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-01)
   Použitie radaru ako palubného merača rýchlosti má oproti bežne využívaným metódam, založeným na priemere kolesa či satelitných systémoch určovania polohy, množstvo výhod. Umožňuje fungovanie i vtedy, keď satelitný ...
  • Návrh aplikátoru pro lokální hypertermii s optimalizovaným vodním bolusem 

   Author: Michaela Tomanová; Supervisor: Oppl Ladislav; Opponent: Vrba David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-01)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout vlnovodné aplikátory pro lokální hypertermii, které by byly ekvivalentní planárním aplikátorům BETA a GAMMA náležejícím k hypertermické soustavě ALBA ON 4000. Dalšími cíli je ...
  • Dvoupásmová vázaná mikropásková anténa jako harmonický transpondér pro činnost na lidském těle 

   Author: Václav Hubata-Vacek; Supervisor: Švanda Milan; Opponent: Raida Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-01)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací harmonického transpondéru pro činnost v blízkosti lidského těla. Důraz je v práci kladen především na návrh nositelné antény jako části harmonického transpondéru. V úvodu je krátce ...
  • Fantom svalové tkáně na bázi agaru 

   Author: Michaela Kantová; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Herza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-27)
   Cílem této diplomové práce je návrh a ověření fantomu na bázi agaru, který imituje vlastnosti svalové tkáně v mikrovlnném frekvenčním pásmu do 3 GHz. První část se zabývá fyzikálním principem dielektrických vlastností ...
  • Širokopásmová anténa pro mikrovlnné zobrazovací metody v medicíně 

   Author: Vojtěch Hrubý; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Fišer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem širokopásmové antény pro mikrovlnné zobrazovací metody v medicíně. Je prezentován návrh planární motýlkové antény s planárním symetrizačním členem. Geometrie antény je optimalizována ...
  • Odhad parametrů FHSS radiových linek pro bezpilotní prostředky UAV 

   Author: Jiří Skořepa; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   V posledních letech došlo k masovému rozšíření drobných bezpliotních letounů (UAV), tzv. dronů. V této práci se zaměříme na drony ovládané uživatelem na dálku pomocí rádiového signálu využívajícího metodu rozprostřeného ...
  • Zesilování optického signálu v oblasti 2000 nm 

   Author: Pavel Šedivý; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Písařík Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Tato práce se zabývá optickými vláknovými zesilovači a vláknovými lasery pracujícími v oblasti 2000 nm. Úkolem této práce je provést rešerši jednotlivých typů optických zesilovačů a zaměřit se především na thuliem dopované ...
  • Přenosy optických svazků a radiových vln v optickém turbulentním kanálu 

   Author: Daniel Dousek; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Vitásek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Cílem této práce je analyzovat jak jsou Free Space Optical spoje ovlivněné turbulentním prostředím. Je zaměřena na dva typy signálu: kontinuální vlnu a mikrovlnný signál na optické nosné, známý jako Radio over Free Space ...
  • Measurement of multi-antenna communication channels - study of upper bound channel capacity based on eigenvalue decomposition 

   Author: Tomáš Janák; Supervisor: Karásek Rostislav; Opponent: Walter Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Tématem této práce je posouzení kvality bezdrátového přenosu uvnitř budovy, zejména s ohledem na využití multianténních systémů. Obsahem práce jsou teoretické základy bezdrátové komunikace pro MIMO kanály, kdy jsou brány ...
  • Určování polohy s využitím tzv. 'Opportunity Signals' 

   Author: Juraj Rečka; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Seidl Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Tato práce se zabývá možností určování polohy za použití signálů, které nejsou k tomuto účelu primárně vysílány. Byly vybrány signály mobilních sítí IV. generace. V následujících kapitolách je popsán vývoj těchto sítí a ...
  • Hodnocení kvality zvuku v systémech digitálního rozhlasového vysílání 

   Author: Adam Bartyzal; Supervisor: Ulovec Karel; Opponent: Bureš Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Diplomová práce se věnuje problematice hodnocení kvality zvuku ve vztahu k nastavení parametrů vysílání v systémech digitálního rádia. Nejprve jsou stručně popsány systémy DAB/DAB+, DRM(+) a techniky zdrojového kódování ...
  • Přenos milimetrových vln přes optické infrastruktury 

   Author: Přemysl Michal Vidner; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Látal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   První část této práce je rešerše možností přenosu milimetrových vln přes optické infrastruktury. Práce se dále zaměřuje na optické modulační techniky, obzvláště potlačení optické nosné. Větší částí této práce je charakterizace ...
  • Detektor rušení GNSS 

   Author: Šturc Filip; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Tato práce se zabývá detekcí a lokalizací rádiového rušení globálních navigačních systémů. Cílem práce je zpracovat jednotlivé metody pro detekci a lokalizaci záměrného, nezáměrného a inteligentního rušení. Vybrané metody ...