• Analýza a syntéza aktivní fázované anténní řady 

   Autor: Žák Adam; Vedoucí práce: Mazánek Miloš; Oponent práce: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza impedančních trasformátorů 

   Autor: Ptačovský Josef; Vedoucí práce: Polívka Milan; Oponent práce: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza velkých dat v mobilních sítích 

   Autor: Kudláček Jakub; Vedoucí práce: Bečvář Zdeněk; Oponent práce: Oppolzer Jan
   V této práci je představen obecný pohled na analýzu velkého objemu dat, a to především v telekomunikacích. Práce se zaměřuje na zpracování dat pro predikci pohybu mobilního uživatele v mobilní síti. Cílem práce je zpracovat ...
  • Analýza vlastností antén pro umístění na lidském těle 

   Autor: Jůda Jan; Vedoucí práce: Polívka Milan; Oponent práce: Nováček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Analýza vlastností bloků DLL 

   Autor: Prajzner Václav; Vedoucí práce: Puričer Pavel
  • Analýza vlivu aerosolů na FSO spoje 

   Autor: Fukal Petr; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Zdráhal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Anténa s dielektrickou tyčí 

   Autor: Lonský Tomáš; Vedoucí práce: Hazdra Pavel; Oponent práce: Závodný Vadim
   Tato práce se zabývá problematikou návrhu antény s dielektrickou tyčí. V rešerši je uveden teoretický postup návrhu a dalších klíčových aspektů. Dále zde čtenář najde vypracování reálného návrhu antény pro frekvenci 5-6 ...
  • Anténa s polarizační diverzitou 

   Autor: Korpás Gábor; Vedoucí práce: Hazdra Pavel; Oponent práce: Šeděnka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou antén s polarizační diverzitou, která je dosažena selektivním buzením různých modů na zářiči. Takové antény lze efektivně používat v MIMO systémech. Buzení jednotlivých modů je ...
  • Aplikace kognitivního rádia pro LTE sítě v pásmech vyhrazených pro mobilní sítě čtvrté generace 

   Autor: Málek Josef; Vedoucí práce: Pechač Pavel; Oponent práce: Štencel Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezdrátová platforma pro monitoring kvality vnitřního vzduchu 

   Autor: Mrňa Jan; Vedoucí práce: Včelák Jan; Oponent práce: Chlupáč Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se zabývá návrhem embedded platformy pro měření kvality vnitřního ovzduší (teplota, tlak, relativní vlhkost, koncentrace oxidu uhličitého, koncentrace těkavých organických látek). Součástí je jak hardwarový ...
  • Bezdrátové sítě pro velmi hustý provoz 

   Autor: Marasová Veronika; Vedoucí práce: Bezpalec Pavel; Oponent práce: Biško Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Predmetom tejto diplomovej práce je analýza mechanizmov pokrytia vnútorných priestorov bezdrôtovou technológiou postavenou na štandarde IEEE 802.11ac s prihliadnutím na veľmi vysoké počty komunikujúcich zariadení. Cieľom ...
  • Charakteristické mody planárních zářičů s fraktální geometrií 

   Autor: Červený Michal; Vedoucí práce: Hazdra Pavel; Oponent práce: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • CW radarový senzor 11GHz pro měření rychlosti motorových vozidel 

   Autor: Matoušek Rostislav; Vedoucí práce: Hudec Přemysl; Oponent práce: Zela Jan
   Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí CW radaru pro měření rychlosti pohybujících se objektů, především automobilů, na základě Dopplerova jevu. Radar je sestaven z jednotlivých bloků. Práce dále zahrnuje celkový návrh ...
  • Detekce a lokalizace rušení GNSS systémů 

   Autor: Loužil Viktor; Vedoucí práce: Kovář Pavel; Oponent práce: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá analýzou rušivých signálů negativně ovlivňujících činnost GNSS systémů. Rušivé signály jsou nejprve podrobně klasifikovány. Následuje rozbor metod jejich detekce a lokalizace. Praktická část je věnována ...
  • Detekce a obrazová rekonstrukce objektů metodou inverzní syntetické apertury 

   Autor: Svoboda Petr; Vedoucí práce: Černý Petr; Oponent práce: Mrkvica Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Detekce kapalin s vysokým indexem lomu pomocí plastových optických vláken se zvýšenou evanescentní vlnou 

   Autor: Rakitina Anastasiya; Vedoucí práce: Komanec Matěj; Oponent práce: Beran Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předkládaná práce se zabývá problematikou detekce kapalin o indexu lomu vyšším než 1,45. Je teoreticko-praktického charakteru se zaměřením na optickou detekci založenou na principu refraktometrie se zvýšenou evanescentní ...
  • Detekce signálu v optických vláken za provozu 

   Autor: Valko Martin; Vedoucí práce: Šístek Jan; Oponent práce: Peterka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce si klade za cíl popsat jevy nastávající v optických vláknech při ohybu a na základě získaných poznatků navrhnout experiment pro nedestruktivní detekci signálu v optických vláknech. Dalším cílem je ověření formou ...
  • Detektor skrytých naslouchacích zařízení 

   Autor: Vitvera Jakub; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Kučerák Ján
  • Diagnostický systém pro závodní automobil CTU Cartech FS02 

   Autor: Šalda Jakub; Vedoucí práce: Burget Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Digitální osciloskop USB 

   Autor: Ouředník Petr; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Nývlt Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá výzkumem a vývojem digitálního osciloskopu. Výrazným rysem návrhu je použití osobního počítače jako zobrazovací jednotky. Přenos mezi jednotkou osciloskopu a osobním počítačem je uskutečněn ...