Now showing items 1-20 of 170

  • Analýza a syntéza aktivní fázované anténní řady 

   Author: Žák Adam; Supervisor: Mazánek Miloš; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza impedančních trasformátorů 

   Author: Ptačovský Josef; Supervisor: Polívka Milan; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza velkých dat v mobilních sítích 

   Author: Kudláček Jakub; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Oppolzer Jan
   V této práci je představen obecný pohled na analýzu velkého objemu dat, a to především v telekomunikacích. Práce se zaměřuje na zpracování dat pro predikci pohybu mobilního uživatele v mobilní síti. Cílem práce je zpracovat ...
  • Analýza vlastností antén pro umístění na lidském těle 

   Author: Jůda Jan; Supervisor: Polívka Milan; Opponent: Nováček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Analýza vlastností bloků DLL 

   Author: Prajzner Václav; Supervisor: Puričer Pavel
  • Analýza vlivu aerosolů na FSO spoje 

   Author: Fukal Petr; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Zdráhal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Anténa s dielektrickou tyčí 

   Author: Lonský Tomáš; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Závodný Vadim
   Tato práce se zabývá problematikou návrhu antény s dielektrickou tyčí. V rešerši je uveden teoretický postup návrhu a dalších klíčových aspektů. Dále zde čtenář najde vypracování reálného návrhu antény pro frekvenci 5-6 ...
  • Anténa s polarizační diverzitou 

   Author: Korpás Gábor; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Šeděnka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou antén s polarizační diverzitou, která je dosažena selektivním buzením různých modů na zářiči. Takové antény lze efektivně používat v MIMO systémech. Buzení jednotlivých modů je ...
  • Aplikace kognitivního rádia pro LTE sítě v pásmech vyhrazených pro mobilní sítě čtvrté generace 

   Author: Málek Josef; Supervisor: Pechač Pavel; Opponent: Štencel Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikátorový systém pro mikrovlnnou lékařskou diagnostiku 

   Author: Milan Babák; Supervisor: Vrba Jan; Opponent: Fišer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem antény na principu propustného vlnovodu pro měření teploty pomocí mikrovlnné tomografie (MWT). V rámci projektu je popisován teoretický návrh a optimalizace impedančního přizpůsobení ...
  • Bezdrátová platforma pro monitoring kvality vnitřního vzduchu 

   Author: Mrňa Jan; Supervisor: Včelák Jan; Opponent: Chlupáč Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se zabývá návrhem embedded platformy pro měření kvality vnitřního ovzduší (teplota, tlak, relativní vlhkost, koncentrace oxidu uhličitého, koncentrace těkavých organických látek). Součástí je jak hardwarový ...
  • Bezdrátové sítě pro velmi hustý provoz 

   Author: Marasová Veronika; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Biško Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Predmetom tejto diplomovej práce je analýza mechanizmov pokrytia vnútorných priestorov bezdrôtovou technológiou postavenou na štandarde IEEE 802.11ac s prihliadnutím na veľmi vysoké počty komunikujúcich zariadení. Cieľom ...
  • Charakteristické mody planárních zářičů s fraktální geometrií 

   Author: Červený Michal; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • CW radarový senzor 11GHz pro měření rychlosti motorových vozidel 

   Author: Matoušek Rostislav; Supervisor: Hudec Přemysl; Opponent: Zela Jan
   Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí CW radaru pro měření rychlosti pohybujících se objektů, především automobilů, na základě Dopplerova jevu. Radar je sestaven z jednotlivých bloků. Práce dále zahrnuje celkový návrh ...
  • Detekce a lokalizace rušení GNSS systémů 

   Author: Loužil Viktor; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá analýzou rušivých signálů negativně ovlivňujících činnost GNSS systémů. Rušivé signály jsou nejprve podrobně klasifikovány. Následuje rozbor metod jejich detekce a lokalizace. Praktická část je věnována ...
  • Detekce a obrazová rekonstrukce objektů metodou inverzní syntetické apertury 

   Author: Svoboda Petr; Supervisor: Černý Petr; Opponent: Mrkvica Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Detekce kapalin s vysokým indexem lomu pomocí plastových optických vláken se zvýšenou evanescentní vlnou 

   Author: Rakitina Anastasiya; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Beran Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předkládaná práce se zabývá problematikou detekce kapalin o indexu lomu vyšším než 1,45. Je teoreticko-praktického charakteru se zaměřením na optickou detekci založenou na principu refraktometrie se zvýšenou evanescentní ...
  • Detekce signálu v optických vláken za provozu 

   Author: Valko Martin; Supervisor: Šístek Jan; Opponent: Peterka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce si klade za cíl popsat jevy nastávající v optických vláknech při ohybu a na základě získaných poznatků navrhnout experiment pro nedestruktivní detekci signálu v optických vláknech. Dalším cílem je ověření formou ...
  • Detektor rušení GNSS 

   Author: Šturc Filip; Supervisor: Kovář Pavel; Opponent: Kačmařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Tato práce se zabývá detekcí a lokalizací rádiového rušení globálních navigačních systémů. Cílem práce je zpracovat jednotlivé metody pro detekci a lokalizaci záměrného, nezáměrného a inteligentního rušení. Vybrané metody ...
  • Detektor skrytých naslouchacích zařízení 

   Author: Vitvera Jakub; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Kučerák Ján