Zobrazují se záznamy 1-20 z 66

   Klíčové slovo
   Anténa s dielektrickou tyčí, dielektrikum, plexisklo, přechod na kruhový vlnovod [1]
   Bezdrátový optický spoj, Technologie přenosu rádiových signálů, LTE technologie [1]
   Coaxial cable, waveguilde, lossy transmission line [1]
   CW radar, Dopplerův jev, měření rychlosti automobilů, policejní radar, kvadraturní směšovač, zpracování dat MATLAB. [1]
   CW,FMCW,radar,ADF circuits,Analog Devices,OrCad Design,HMC,DPS [1]
   CW,FMCW,radar,ADF obvody,Analog Devices,OrCad návrh,HMC,DPS [1]
   Činitel jakosti, dvoupásmová anténa, elektricky malá anténa, IE3D, MoM, MATLAB, optimalizace, planární L a F-anténa, vícepásmová anténa [2]
   dělič výkonu, kruhová polarizace, nositelná anténa, patch, systém Galileo, textilní anténa [1]
   Digital image processing, Digital filtration, Image reconstruction, Super-resolution microscopy, Fluorescence microscopy. [1]
   Digital oscilloscope, USB, AD convertion, sampling, isolation, gate array, power. [1]
   Digitální osciloskop, USB, AD konverze, vzorkování, izolace, hradlové pole, napájení. [1]
   Digitální zpracování obrazu, Digitální filtrace, Rekonstrukce obrazu, Super-rezoluční mikroskopie, Fluorescenční mikroskopie. [1]
   direct digital synthesis,Signal-to-Noise Ratio,generator [1]
   Dopplerovský radar, Dopplerovská frekvence, detekce objemových útvarů [1]
   družicové navigační systémy, GNSS, GPS, GLONASS, poloha uživatele, metoda nejmenších čtverců, přímá metoda, transformace souřadnic, RINEX, kombinace, WGS-84, PZ-90, PZ-90.02, GNSS, DOP, MATLAB [1]
   DWDM,Hybrid systems,Coexistence,Modulation formats,Optical fiber communication,OptSim [1]
   DWDM,Hybridní systémy,Koexistence,Modulační formáty,OptSim,Optické vláknové sítě [1]
   ESD, EMC, Hybrid model, LVDS, VNA [1]
   ESD, EMC, Hybridní model, LVDS, VNA [1]
   Globální navigační satelitní systém; Globální poziční systém; Zabezpečení železnic; Akvizice signálu; Mnohacestné šíření; uBlox protokol [1]