Now showing items 1-4 of 4

  • Business, market and economic anylysis for a photovoltaic company to enter Turkish market 

   Author: Özelçi Mert; Supervisor: Podivínský Tomáš; Opponent: Mach Pavel
   Obnovitelné zdroje energie se stávají stále populárnějšími a v mnoha případech i nenahraditelnými. Solární energie je jedním z nejslibnějších obnovitelných zdrojů pro ohřev a výrobu elektřiny. Cílem této diplomové práce ...
  • Hodnocení firmy s použitím modelu excelence EFQM 

   Author: Svoboda Martin; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Mach Pavel
   Tato diplomová práce představuje pojem kvalita a popisuje v současnosti nejrozšířenější koncepce systému managementu kvality. Dále se věnuje analýze a popisu Modelu excelence EFQM. Jejím cílem je provést ohodnocení současného ...
  • Implementace systému managementu jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001 ve výrobní organizaci 

   Author: Hošek David; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Mach Pavel
   Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření vhodné metody implementace systému managementu kvality ve výrobní organizaci dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Teoretická část této diplomové práce je zpracována z publikovaných ...
  • Příprava firmy na recertifikaci SMK podle požadavků ISO 9001:2015 

   Author: Jan Veselý; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Hlavním cílem této diplomové práce je připravit organizaci na recertifikaci systému managementu kvality podle požadavků normy ISO 9001:2015. Práce vymezuje pojmy kvalita, systém managementu kvality, proces a pojem certifikace. ...