Now showing items 1-20 of 25

  • A case study about implementing a CRM system to a company 

   Author: Muradoglu Mehmet Fatih; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Dobiáš Martin
   Cílemtétopráce je analyzovatproblematiku CRM, vytvořitmetodiku pro pochopení základů řízení vztahů se zákazníky a tuto metodiku ověřit na vybraném zákazníkovi. Práce je rozdělenana 3 části. V první je detailně analyzována ...
  • Analýza možnosti importu elektroniky z Jižní Koreje do ČR 

   Author: Maleninský Jan; Supervisor: Brabec Zdeněk; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
  • Analýza podnikatelské příložitosti v ČR pro síť convenience store 

   Author: Michalík Martin; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza potenciálního zákazníka při uvedení nového produktu na trh 

   Author: Dancziwski Jaroslav; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Vít David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza potenciálního zákazníka při uvedení nového produktu na trh 

   Author: Sivok Martin; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Formánek Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Aplikace znalostního managementu v praxi 

   Author: Šimák Boris; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Čipové karty v řízení vztahu se zákazníkem 

   Author: Štofčík Peter; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Horák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Data analytical way to identify an appropriate attribution model for digital marketing 

   Author: Matoulek Matěj; Supervisor: Novotný Jakub; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První je teoretická, v níž je uvedeno prostředí digitálního marketingu, jsou vysvětleny základní pojmy a jsou popsány atribuční modely. Přehled dostupných atribučních modelů ...
  • Ekonomické posouzení telefonní služby prostřednictvím internetu 

   Author: Amro Salah; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Energetická náročnost a ekonomické zhodnocení těžby kryptoměn 

   Author: Malý Ondřej; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Kreim Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato práce poskytuje ucelený pohled na problematiku kryptoměn. Největší pozornost je přitom věnována jejich těžbě a problematice s ní spojenou. Rešerše obsahuje tři části, ve kterých je vysvětlen princip kryptoměn, popsán ...
  • I4Tracking - uplatnění technologie v marketingových studiích 

   Author: Motl Michal; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Červenka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Integrovaná marketingová komunikace firmy 

   Author: Květ Luboš; Supervisor: Jenčík Pavel; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Marketingová strategie při prodeji lékařské přístrojové techniky v ČR 

   Author: Pálka Pavel; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Červenka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Metody hodnocení efektivity práce obchodníků a servisních techniků ve firmě 

   Author: Kovanda Pavel; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Hejl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce pojednává o efektivitě práce a o metodách hodnocení zaměstnanců. V úvodní části jsou uvedeny teoretické základy týkající se efektivity, motivace, metod a způsobů hodnocení zaměstnanců a procesů. V další ...
  • Mezinárodní marketing při prodeji lékařských terapeutických přístrojů v Evropě 

   Author: Petráš Radim; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Firešová Michaela
   Tato práce řeší problematiku prodeje zdravotnického terapeutického zřízení na německý trh. Cílem této práce je provést analýzu německého trhu podle teoretických základů obsažených v úvodní části práce. Zaměřil jsem se ...
  • Použití statistických metod při analýze Eye Tracking 

   Author: Krtička Václav; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Červenka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Stanovení hodnoty firmy 

   Author: Marousek Tomáš; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Říhová Ivana
   Předmětem této diplomové práce je ocenění podniku Medicton Group s.r.o. s použitím výnosových metod ocenění. První část práce je věnována teoretickým postupům, přístupům a definicím. Druhá část je zaměřena na charakteristiky ...
  • Stanovení výkonově orientované mzdy zaměstnanců ve firmě 

   Author: Rohlíček Jaroslav; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Hejl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Práce se zabývá problematikou stanovení výkonove orientované mzdy v reálné firme a to pro pozice obchodník, servisní technik a dispecer. V první kapitole práce je teoretický úvod do problematiky odmenování, hodnocení, ...
  • Systém řízení procesů v servisní společnosti 

   Author: Pixa Radek; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Trendy a změny v chování zákazníka 

   Author: Langmajer Michal; Supervisor: Jesenský Daniel; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Diplomová práce se zabývá analýzou trendů a změn v nákupním chování a jejich možným využití v komunikační strategii firmy. V první části práce jsou popsány konkrétní faktory působící na zákazníka v průběhu nákupního procesu ...